Sosyal Hizmete Giriş 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Hizmete Giriş 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde küçük esnaf arasında mesleki sosyal yardım örgütleri olarak kurulmuş, daha sonraları gayrümüslimleri de üye kabul ederek laikleşmiş ve sosyal hizmet fonksiyonunu yerine getirmiştir?

A
Lalalık sistemi
B
Tımar sistemi
C
Darülaceze
D
Lonca teşkilatı
E
Ahilik teşkilatı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma tanımının içerdiği boyutlardan biri değildir?

A
Toplumun değişme ve gelişmesinin dinamiği ve yasalar
B
Bilim dalı olma niteliklerinde örgütlenme
C
Gelişme düşüncesi ve bilgisi
D
insanın toplumsal etkililiğini geliştirme yaklaşımı, yöntemi ve uygulaması
E
Mesleki ve bilimsel etik ilkeler
Soru 3

Sosyal hizmet mesleğinin ilk etik kurallarını hazırlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kari Mager
B
Vincent De Paul
C
Mary Richmond
D
Anna L. Dawes
E
Gertrud Baumer
Soru 4

________, mesleği kontrol ve disipline etmede kullanılan etkili araçlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

A
Dogmalar
B
Hizmetler
C
Değerler
D
Sistemler
E
Kuramlar
Soru 5

Dünyada sosyal çalışma okulu olarak açıkça tanımlanan ilk okul kaç yılında ve nerede açılmıştır?

A
1800 -Fransa
B
1898 -New York
C
1899 - Hollanda
D
1900 - Portekiz
E
1961-Türkiye
Soru 6

Sosyal hizmet ön lisans bölüm mezunlarına verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal görevli
B
Sosyal tekniker/sosyal yardımcı
C
Sosyal hizmet uzmanı
D
Sosyal bakıcı
E
Sosyal çalışmacı
Soru 7

1633 yılında hasta ve engellilerin bakımı için hemşirelik mesleğini geliştirme amacı ile 'Hayırsever Kızlar' derneğini kuran papaz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vincent de Poul
B
Friedlander
C
Sigmund Freud
D
Rene Descartes
E
John Paul
Soru 8

Sosyal çalışma eğitiminin gelişimi için tek örgüt olan ve dünyanın her yerinde sosyal çalışma eğitiminin baş sözcüsü olarak kabul edilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNESCO
B
WHO
C
ILO
D
UNICEF
E
IASSW
Soru 9

Tarihin ilk dönemlerinde sosyal hizmet dağıtımı kimler tarafından yapılmıştır?

A
Sosyal çalışmacılar
B
Yardımseverler
C
Sivil toplum kuruluşları
D
Din ve toplum önderleri
E
Belediyeler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal çalışmacıda olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Peşin hükümlü olmaması
B
Mücadeleden kaçınmaması
C
Yaşamı sevmesi
D
Duygularını kontrol edebilmesi
E
Pesimist olması
Soru 11

Meslek elemanlarının uygulamada temel destek aldıkları kuramlara uygun olarak mesleki süreçte varmak istedikleri hedefe ulaşabilmek için kullandıkları yola ne ad verilir?

A
Kuram
B
Yöntem
C
Teori
D
Teknik
E
Yaklaşım
Soru 12

Başvuru sahiplerinin özellikleri ve güç koşullara karşı gelebilme konusunda sosyal çalışma uygulamasının etkililiği açısından üzerinde durulan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güçlendirme yaklaşımı
B
Bütüncül yaklaşım
C
Sorun alanlarına yönelik yaklaşım
D
Disiplinler arası yaklaşım
E
Yapısal bütüncü yaklaşım
Soru 13

13. ve 14. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. Sosyal çalışmanın uygulama alanlarında etik yaklaşım ________ 13. SORU ________ ve ________ 14. SORU ________ kavramları ile ilişkilidir.

A
ahlak
B
örf-adet
C
norm
D
bilim
E
kültür
Soru 14

13. ve 14. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. Sosyal çalışmanın uygulama alanlarında etik yaklaşım ________ 13. SORU ________ ve ________ 14. SORU ________ kavramları ile ilişkilidir.

A
mevzuat
B
kuram
C
toplum
D
teori
E
meslek
Soru 15

İlkesi “kendine yardım etmeleri için insanlara yardım” olan sosyal çalışma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyle çalışma
B
Grupla çalışma
C
Toplumla çalışma
D
Takımla çalışma
E
insanla çalışma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının, stres kaynaklı sorunların çözümünde yerine getirdiği rollerden biridir?

A
Güçlendiricilik
B
Yöneticilik
C
Düzenleyicilik
D
Çözücülük
E
Destekleyicilik
Soru 17

Sosyal çalışma etiğini yazılı metin haline getirerek uluslararası boyuta taşıyan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonu
B
Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Derneği
C
Türkiye Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
D
Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
E
Sosyal Hizmetler Akademisi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi görüşmede kullanılan tekniklerden biri değildir?

A
Bireyin bulunduğu yerden görüşemeye başlama
B
Gözlem
C
Planlama
D
Soru sorma
E
Dinleme
Soru 19

I. Süreç
II. inceleme
III. Vaka
IV. Özet
Yukarıdakilerden hangileri rapor türleri arasında yer alır?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 20

Türkiye’de sosyal çalışma eğitiminin başladığı 1960-1963’lü yıllarda, aşağıdaki ülkelerden hangisinin sosyal çalışma ile ilgili temel kaynakları çevrilerek sosyal çalışma eğitiminde yararlanılmıştır?

A
İtalya
B
İngiltere
C
Fransa
D
ABD
E
Almanya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x