Sosyal Hizmete Giriş 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyal Hizmete Giriş 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ , sosyal çalışma mesleğini kontrol ve disipline etmede kullanılan etkili araçlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hizmetler
B
Kuramlar
C
Dogmalar
D
Ücretler
E
Değerler
Soru 2

Türkiye’de sosyal çalışma eğitimine ilk kez kaç yılında başlanmıştır?

A
1950
B
1953
C
1961
D
1975
E
1987
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmanın temel sorunsalı olarak kabul edilir?

A
Kaliteli yaşam sürmenin temel amaç haline gelmesi
B
Dayanışma haklarının önem kazanması
C
insanın ve toplumun birlik içinde yaşaması
D
insanın ve toplumun değişmesi ve gelişmesi
E
Dünya genelinde ekonomik refahın azalması
Soru 4

__________, aldığı ön lisans sosyal hizmet eğitiminden sonra sosyal hizmet alanlarında daha çok sosyal çalışmacıyla birlikte çalışan ara meslek elemanıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sosyal denetleme uzmanı
B
Sosyal hizmet uzmanı
C
Sosyal görevli
D
Sosyal yardımcı/sosyal danışman
E
Sosyal gönüllü
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin ilk etik kurallarını hazırlamıştır?

A
Mary Richmond
B
Kari Mager
C
Emile Durkheim
D
Peter Blau
E
Gertrud Baumer
Soru 6

I. Pesimist olmak
II. Duyguları kontrol edebilmek
III. Gerçekçi olmak
Yukarıdakilerden hangileri bir sosyal çalışmacıda olması gereken özelliklerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

Aşağıdaki örgütlerden hangisi dünyanın her yerinde sosyal çalışma eğitiminin baş sözcüsü olarak kabul edilir?

A
FAO
B
WFP
C
IASSW
D
WHO
E
UNESCO
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1633 yılında hasta ve engellilerin bakımı için hemşirelik mesleğini geliştirme amacıyla “Hayırsever Kızlar” derneğini kurmuştur?

A
Hester Stoll
B
John Griscom
C
Richart Cabot
D
Vincent de Poul
E
St. Simon
Soru 9

Sosyal refaha ilişkin ilk sosyal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan Hakları Beyannamesi
B
İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi
C
Magna Carta
D
Yeni Kentler Kanunu
E
Yoksullar Yasası
Soru 10

Sosyal hizmet dağıtımı, tarihin ilk dönemlerinde ________ tarafından yapılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
din ve toplum önderleri
B
sivil toplum kuruluşları
C
sosyal çalışmacılar
D
uluslararası cemiyetler
E
sosyal yardımcılar
Soru 11

Meslek elemanlarının insanlarla ve toplumla ilişkilerinde mesleklerinin gerekli kıldığı ahlâksal yaklaşımların neler olduğunu ve neler olması gerektiğini anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meslek bildirgesi
B
Meslek sorumluluğu
C
Meslek kuralları
D
Meslek düzenlemeleri
E
Meslek etiği
Soru 12

__________, meslek elemanlarının uygulamada temel destek aldıkları kuramlara uygun olarak mesleki süreçte varmak istedikleri hedefe ulaşabilmek için kullandıkları yoldur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yöntem
B
Meslek
C
Yaklaşım
D
Teori
E
Kuram
Soru 13

Geleneksel sosyal refah devletine ve sosyal devlete ulaşmayı hedef alan sosyal çalışma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütüncül yaklaşım
B
Radikal sosyal çalışma yaklaşımı
C
Ekolojik yaklaşım
D
Toplumsallaşma yaklaşımı
E
Fonksiyonel yaklaşım
Soru 14

Başvuru sahiplerinin özellikleri ve güç koşullara karşı gelebilme konusunda sosyal çalışma uygulamasının etkililiği açısından üzerinde durulan yaklaşıma ne ad verilir?

A
Görev merkezli yaklaşım
B
Güçlendirme yaklaşımı
C
Toplumsallaşma yaklaşımı
D
Ekolojik-çevreci yaklaşım
E
Kriz yaklaşımı
Soru 15

Kongar’a göre aşağıdakilerden hangisi bir meslekte olması zorunlu olan niteliklerden biri değildir?

A
Amacının olması
B
Toplumu hedef alması
C
Uygulama alanının olması
D
Bilgi haznesinin olması
E
Eğitiminin olması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma mesleğinin temel unsurlarından biri değildir?

A
Bilgi temeli ve değer sistemi
B
Toplum
C
Başvuru sahibi
D
Sosyal çalışmacı
E
Kanunlar
Soru 17

Sosyal çalışmanın uygulama alanlarında etik yaklaşımın ilişkili olduğu kavramlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Norm - Kuram
B
Bilim - Meslek
C
Ahlâk - Mevzuat
D
Örf - Adet
E
Kültür - Teori
Soru 18

I. Güçlendiricilik
II. Öğreticilik
III. Yöneticilik
IV. Düzenleyicilik
Yukarıdakilerden hangileri sosyal çalışmacının stres kaynaklı sorunların çözümünde yerine getirdiği rollerdendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

Türkiye'de sosyal çalışma alanında üretilen kaynakların büyük bölümünün sağlandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
Norveç
C
Hollanda
D
Almanya
E
İngiltere
Soru 20

İlkesi “kendine yardım etmeleri için insanlara yardım” olan sosyal çalışma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekiple çalışma
B
Grupla çalışma
C
Bireyle çalışma
D
Takımla çalışma
E
Toplumla çalışma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x