Sosyal Hizmete Giriş 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sosyal Hizmete Giriş 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal çalışma eğitiminin gelişimi için tek örgüt olan ve dünyanın her yerinde sosyal çalışma eğitiminin baş sözcüsü olarak kabul edilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNICEF
B
IASSW
C
UNESCO
D
ILO
E
WHO
Soru 2

Sosyal refaha ilişkin ilk sosyal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiliz yurttaş hakları beyannamesi
B
insan hakları beyannamesi
C
Magna Carta
D
Yoksullar yasası
E
Torba yasa
Soru 3

Bir topluluğun varmak istedikleri amaca varabilmeleri için sosyal çalışmacılar tarafından yürütülen çalışmalara ne ad verilir?

A
Grupla çalışma
B
Toplumla çalışma
C
Bireyle çalışma
D
Sosyal eylem
E
Sosyal hizmet yönetimi
Soru 4

Bir olgunun, ilgili sosyal çalışmacı tarafından ekonomik, eğitsel, sosyal, ruhsal, kültürel, ailesel tüm boyutlarıyla incelenmesine ne ad verilir?

A
Mülakat
B
Sosyal eylem
C
Sosyal inceleme raporu
D
Olgu yönetimi
E
Mesleki müdahale karşılığı
Soru 5

Etik kelimesinin Türkçe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meslek ahlâkı
B
Toplumsal rol
C
Toplumsal statü
D
Mesleki işlev
E
Mesleki beceri
Soru 6

I. Sosyal çalışma mesleğinin konusu insandır.
II. Sosyal çalışma mesleğinin amacı insan mutluluğudur.
III. Sosyal çalışma alanında çalışan tek meslek grubu sosyal çalışmacılardır.
Sosyal çalışma mesleği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 7

Dünyada ilk sosyal hizmet okulu hangi ülkede açılmıştır?

A
Hollanda
B
Almanya
C
İsviçre
D
ABD
E
İngiltere
Soru 8

Meslek elemanının, başvuru sahibi hakkında kendisinden ve başka kaynaklardan elde ettiği bilgileri, konuya ilişkin yorum ve değerlendirmelerini de kapsayacak şekilde bir seçime tabi tutarak yazıya dökmesine ne ad verilir?

A
Değerlendirme raporu
B
Bilgi formu
C
Psiko-sosyal inceleme
D
Görüşme süreç raporu
E
Olgu kaydı
Soru 9

Grup terapisindeki en temel değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzey farklılıkları
B
Kişilerarası etkileşim
C
Grup farklılıkları
D
Bilinçlenme farklılıkları
E
Çatışmalar
Soru 10

Sosyal hizmet mesleğinin ilk etik kurallarını hazırlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gertrud Baumer
B
Mary Richmond
C
Vincent De Paul
D
Kari Mager
E
Anna L. Dawes
Soru 11

Güneydoğu Anadolu Projesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Psikiyatrik sosyal hizmet
B
Kentsel sosyal hizmet
C
Gerontolojik sosyal hizmet
D
Kırsalda sosyal hizmet
E
Adalet alanında sosyal hizmet
Soru 12

Kişilerle toplum arasında iyi ilişkiler kurma ve herkese uygar bir yaşayış düzeyini sağlama amacı taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal politika
B
Sosyal adalet
C
Sosyal planlama
D
Sosyal refah
E
Sosyal devlet
Soru 13

Hastaların bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden sağlıklı yönünde yararlanmalarını engelleyen içsel ve dışsal sorunların çözümlenmesi amacıyla yapılan ekonomik, toplumsal, psikolojik, eğitici, destekleyici hizmetlere ne ad verilir?

A
Tıbbi sosyal çalışma
B
Psikiyatrik sosyal çalışma
C
Psikolojik sosyal çalışma
D
Halkla ilişkiler
E
Sağlık çalışması
Soru 14

Türkiye’de 1968 yılında kurulan, sosyal çalışma meslek elemanlarının hak ve çıkarlarının korunması, gözetilmesi ve geliştirilmesi amacı taşıyan meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Hizmet Emekçileri Derneği
B
Sosyal Hizmet Gönüllüleri Derneği
C
Sosyal Çalışmacılar Derneği
D
Sosyal Hizmet Derneği
E
Sosyal Hizmet Mütehassısları Derneği
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sokak sosyal çalışmasının başlıca amaç kitlelerinden biri değildir?

A
Alkolikler
B
işsizler
C
Yaşlılar
D
Sokak çocukları
E
Uyuşturucu kullananlar
Soru 16

Toplumda amaçlanan genel refah düzeyine koşut olarak ailelerin sahip olmaları istenen soyut ve ülküsel yaşam düzeyine ne ad verilir?

A
Aile refahı
B
Çocuk refahı
C
Devlet refahı
D
Kişi refahı
E
Yaşlı refahı
Soru 17

I. Eğitim
II. Serbest zaman
III. Geriatri hizmetleri
Yukarıdakilerden hangileri gençlik refahı odak konuları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Kanuni anlamda ________ , sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki kişiyi ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ihtiyaç sahibi yaşlı
B
mağdur yaşlı
C
istismara uğramış yaşlı
D
muhtaç yaşlı
E
ihmale uğramış yaşlı
Soru 19

Çocuk Mahkemeleri Kanunu'nu yürürlükten kaldıran, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Dayanışmayı ve Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu
B
Ailenin Korunmasına Dair Kanun
C
Çocuk Hakları Sözleşmesi
D
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu
E
Çocuk Koruma Kanunu
Soru 20

Yoksul kelimesinin günümüzde kullanılan temel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasta
B
Eksik
C
Korunmaya muhtaç
D
Evsiz
E
Yeterince tüketemeyen
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x