Sosyal Medya 2014-2015 Vize Sınavı

Sosyal Medya 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Amatör yazarların hazırladıkları yazıları, makaleleri, hikayeleri, romanları, şiirleri ya da haberleri kapsayan kullanıcılar tarafından yaratılan içerik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fotoğraf
B
Müzik
C
Görüntü
D
metin
E
Ses
Soru 2

Bir sosyal medya platformu içindeki kullanıcıların, diğer kullanıcılarla ne ölçüde ilişki içinde olduklarını ifade eden sosyal medyanın yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gruplar
B
Paylaşım
C
Sohbet
D
İtibar
E
İlişkiler
Soru 3

2004 yılında O’Reilly Media tarafından düzenlenen ve teknoloji dünyasından önemli isim ve şirketlerin katıldığı bir konferansta ortaya atılan fikirler üzerine kurulmuş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Web 1,0
B
İnternet
C
Web 2,0
D
Mosaic
E
Netscape
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin ekonomik etkilerinden biridir?

A
Medya üretiminin önemli ölçüde demokratikleşmesi
B
Sektörün yeni oyuncuları kendine çekerek hızla büyümesi
C
Kullanıcıların daha bağımsız olması
D
Kullanıcıların daha paylaşımcı olması
E
Kültürel çeşitliliğin artması
Soru 5

Basılı kültür dönemi aşağıdaki olaylardan hangisi ile birlikte anılır?

A
Yazının icadı
B
Matbaanın icadı
C
Tipografinin ortaya çıkması
D
Tamtamların kullanılmaya başlanması
E
Hiyeroglif yazı sisteminin bulunması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyayı oluşturan temel yapı taşlarından biri değildir?

A
Kimlik
B
Kazanç
C
Sohbet
D
Paylaşım
E
Konum
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin ortaya çıkışını ve yayılmasını kolaylaştıran ekonomik faktörlerden biri değildir?

A
Daha esnek lisans ve telif hakkı uygulamalarının ortaya çıkması
B
İçerik yaratım sitelerinin kuruluşu için gerekli sermayenin finansmanının kolaylaşması
C
Ticari kuruluşların kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin sağlanması konusuna daha fazla ilgi duymaları
D
Uzun kuyruk ekonomisinin yükselişi
E
İçeriğin paraya çevrilmesini sağlayan yeni is modellerinin yükselişi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tüketici karar sürecine etki eden unsurlardan biri değildir?

A
Geleneksel pazarlama karması
B
Demografik, kişisel, kültürel vb. çevre unsurları
C
Perakendeci seçimi
D
Online pazarlama karması
E
Web 2,0 deneyimi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya sonrası ortaya çıkan yeni pazarlama anlayışının unsurlarından biri değildir?

A
Kişiselleştirilmiş pazarlama
B
Diyalog
C
Ortak tüketici
D
Tek noktadan çok noktaya iletişim modeli
E
Topluluklar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi pazarda gücün işletmelerden tüketicilere kaymasına neden olan unsurlardan biri değildir?

A
İnternet ve sosyal medya sayesinde bilginin aynı anda birden çok yerde bulunması
B
İnternet’in coğrafi sınırları ortadan kaldırması
C
Web 2,0 araçları sayesinde, belirli ilgi alanları çerçevesinde sanal iletişim ağlarının kurulmasının kolaylaşması
D
Sosyal medyanın yarattığı etkileşim sayesinde kullanıcıların daha aktif birer oyuncu haline gelmesi
E
İnternet ve sosyal medyanın ticarileşmesi
Soru 11

Sosyal medya stratejisinin son adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marka hakkındaki konuşmaların dinlenmesi
B
içeriğin analiz edilmesi
C
Amaçların ve ölçüm unsurlarının belirlenmesi
D
Sonuçların izlenmesi ve ölçümü
E
İçerik stratejisinin oluşturulması
Soru 12

Sosyal grafiğin belirlenmesi hangi amaca hizmet etmez?

A
Ağ içinde etki gücü yüksek olan üyeleri belirlemeye yarar.
B
Sosyal ağ içindeki ilişkileri ortaya koyar.
C
Marka hakkında konuşulanları analiz etmeyi sağlar.
D
Sosyal ağlar içinde, içeriğin hangi yolları izleyerek yayılacağını görsel olarak ortaya koymayı sağlar.
E
Belirli ilgi alanları çevresinde toplanmış gruplar belirlenebilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sosyal geribildirim döngüsü içinde yer alan aşamalardan biri değildir?

A
Değerleme
B
Farkındalık
C
Dikkate alma
D
Satın alım
E
Kullanım
Soru 14

Eski pazarlama anlayışı içinde tüketiciler belirli demografik unsurlara göre parçalara ayrılmakta ve ortaya çıkan gruplar “pazar bölümleri” olarak görülmekteydi.
Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla gelişen yeni pazarlama anlayışı içinde “pazar bölümleri” yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A
Ortak tüketici
B
Topluluklar
C
Diyalog
D
İletişim
E
Çeşitlilik
Soru 15

Bir medyayı yükleyenin bilgilerinin yer aldığı sayfaya ne ad verilir?

A
Link sayfası
B
Liste sayfası
C
Medya sayfası
D
Detay sayfası
E
Profil sayfası
Soru 16

Amazon.com ne tür bir inceleme ve değerlendirme sitesidir?

A
Daha kapsamlı bir siteye bir inceleme bileşeninin eklendiği site
B
Dikey pazarları içeren uzman endüstriye özgü inceleme sitesi
C
Yerel işletme inceleme sitesi
D
Yorum değerlendirme sitesi
E
Bağımsız inceleme sitesi
Soru 17

Sosyal medya platformlarında karşılıklı ve özel yazışmayı olanaklı kılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkinlikler
B
Arkadaşlar
C
Etiketler
D
Doğrudan mesajlaşma
E
Beğeniler
Soru 18

Hashtag hangi sosyal medya platformunda kullanılan etiketlemedir?

A
Mikroblogging
B
Sanal dünyalar
C
Blogging
D
inceleme ve değerlendirme siteleri
E
internet forumları
Soru 19

Twitter’da birisinin paylaştığı gönderinin kendi hesabınızdan takipçilerinize sevk edilmesine ne ad verilir?

A
Trend topics
B
Promoted Tweet
C
Follower
D
Following
E
Retweet
Soru 20

Metin tabanlı, çok oyunculu rol oyunlarına ne ad verilir?

A
MMOG
B
NNG
C
MUD
D
NND
E
NNOG
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x