Sosyal Politika 2 2015-2016 Final Sınavı

Sosyal Politika 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal dışlanma kavramı 1960’lı yıllarda ilk olarak hangi ülkede kullanılmıştır?

A
İsveç
B
Türkiye
C
Fransa
D
Almanya
E
İngiltere
Soru 2

Sonuçları ve zararları bakımından “işsizlik” ne tür bir tehlike olarak kabul edilir?

A
Orta vadeli
B
Kısa vadeli-geçici
C
insanların sebep olduğu
D
Uzun vadeli-sürekli
E
Fizyolojik
Soru 3

Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı’nın uzun vadeli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocukların ayrımcılıkla karşılaşmasının önlenmesi
B
Çocukların çalıştırılmasına son verilmesi
C
Çocukların korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
D
Çocuk çalıştıran işverenlerin bilinçlendirilmesi
E
Çocukların sosyal dışlanmışlığına son verilmesi
Soru 4

Avrupa ülkelerinde engellilerin istihdamını sağlamak amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisi en yaygın şekilde uygulanmaktadır?

A
Öncelik ve tercihlerin tahsisi yöntemi
B
Evde çalışma
C
Tahsis yöntemi
D
Kota yöntemi
E
Sınırlı tahsis yöntemi
Soru 5

Kadın ve erkek arasında ücret açısından eşitlik sağlanmasına ilişkin ilk yasal düzenleme aşağıdaki ülkelerden hangisinde yürürlüğe girmiştir?

A
Fransa
B
Brezilya
C
İngiltere
D
Almanya
E
Amerika Birleşik Devletleri
Soru 6

Türkiye'de belediyelere konut yapma yetkisi ilk olarak hangi dönemde verilmiştir?

A
1876-1923 arası dönem
B
1923-1946 arası dönem
C
1946 sonrası dönem
D
1980 sonrası dönem
E
1990 sonrası dönem
Soru 7

Yeni çocuk sahibi olan erkek çalışanlara da “ebeveyn izni” verilmesi böylece çocuk bakımı konusunda kadın ve erkek rollerini az da olsa değiştirmeyi hedefleyen ilk düzenleme aşağıdaki ülkelerden hangisinde yürürlüğe girmiştir?

A
Norveç
B
İsveç
C
İngiltere
D
Türkiye
E
Fransa
Soru 8

Türkiye'de büyükşehir belediyeleri ilk olarak hangi tarihten itibaren kurulmaya başlanmıştır?

A
1984
B
1976
C
1958
D
1924
E
1864
Soru 9

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı aşağıdaki ülkelerin hangisinde diğerlerinden daha önce tanınmıştır?

A
İtalya
B
İngiltere
C
Almanya
D
Kanada
E
Fransa
Soru 10

Türkiye'de 1864-1950 yılları arasında, günümüzde bakanlıkların yürüttüğü hizmetleri taşrada yürütmekle görevli olan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kent Konseyleri
B
il Genel Meclisleri
C
il Özel idareleri
D
Belediyeler
E
Büyükşehir Belediyeleri
Soru 11

“Belediye sosyalizmi akımı” ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A
İngiltere
B
İtalya
C
Norveç
D
Arjantin
E
Fransa
Soru 12

Örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından yaratılan ve kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez, yapay engellere genel olarak ne ad verilir?

A
Yönetsel engel
B
Engellilik
C
Handikap
D
Cam tavan
E
Uçan süpürge
Soru 13

Çevre krizinin insanoğlunun en öncelikli konularından biri olduğunu, tüm düşüncelerin bu konunun alt kollarını oluşturduğunu ileri süren ve yeşil ekonominin üst ideolojisi olarak kabul edilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekofeminizm
B
Ekososyalizm
C
Survivalism
D
Ekolojizm
E
Muhafazakarlık
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin unsurları ve göstergeleri arasında yer almaz?

A
Teknolojik gelişme - haberleşme ve ulaşım maliyetlerinde hızlı düşmenin olması
B
Çok uluslu işletmelerin artması ve büyümesi
C
Ticaretin serbestleşmesi ve uluslararası mal ve hizmet ticaretinin artması
D
Uluslararası sermaye hareketleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımların artması
E
Uluslararası göç hareketlerinin artması
Soru 15

Sürdürülebilirlik kavramını yeniden tanımlayarak dünya gündeminin ön saflarına taşıyan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu hangi adla bilinmektedir?

A
Beveridge Planı
B
Ekosistem Kalkınmasının Stratejisi
C
Brundtland Raporu
D
Doğanın Kesin Değişmezliği Tezi
E
Kirlilik Kontrol Modeli
Soru 16

Küreselleşmeye ilişkin yaklaşımlardan hangisi, küreselleşmenin kaçınılmaz olarak yaşanacak bir süreç olduğunu kabul etmekle birlikte, sürecin nimetleri ile külfetlerinin, fırsatları ile tehditlerinin, olumlu sonuçları ile olumsuz sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır?

A
Aşırı küreselleşmeciler
B
Şüpheciler
C
Sosyal küreselleşmeciler
D
Ekonomik küreselleşmeciler
E
Dönüşümcüler
Soru 17

Her türlü zarara ve kirliliğe yol açan kişi ya da kurumların açtıkları zararı tazmin etmesini öngören çevre politikası ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünleştirme ilkesi
B
işbirliği ilkesi
C
Kirleten öder ilkesi
D
Sakınma (ihtiyat) ilkesi
E
Kirletenin kusursuz sorumluluğu ilkesi
Soru 18

Uluslararası Çalışma Örgütü (H-O) küreselleşme sürecine karşı nasıl bir tavır almıştır?

A
Küreselleşme sürecini görmezden gelmiş, geçmişten gelen reflekslerle ulus devlet çerçevesindeki çalışma yaşamının kronik sıkıntılarını giderme çabalarını devam ettirmiştir.
B
Küreselleşmeye karşı negatif tavır almış ve bu sürecin sürdürülebilir olmadığını ifade etmiştir.
C
Küreselleşme sürecini desteklemiş, IMF ve Dünya Bankası ile aynı yaklaşımları ve uygulamaları benimsemiştir.
D
Açık bir tavır almamış, küreselleşme sürecine yeni bir yön verilmesi ve sosyal boyut kazandırılması tespitinden hareketle duruşunu belirlemiş, politika oluşturma sürecine girmiştir.
E
Küreselleşmeyi geçici bir durum olarak kabul ederek bu süreç sonrasında ortaya çıkması muhtemel yeni bir ulus devlet dönemi için politika üretme çabası içine girmiştir.
Soru 19

Küreselleşmenin en somut göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaretin serbestleşmesine bağlı olarak ülkelerarası mal ve hizmet ticaretindeki artışlar
B
Küresel düzeydeki insan hakları belgelerindeki artışlar
C
Uluslararası organizasyonların ve kurumların sayısındaki büyük artış
D
Teknolojik gelişme - haberleşme ve ulaşım maliyetlerindeki hızlı düşme
E
Çok uluslu işletmelerin artması ve büyümesi
Soru 20

İktisadın yeni gelişmekte olan bir kolu olan ve mevcut ekonomik düzenin yaptığı tahribatlara karşı, dünyanın sürdürülebilir bir yaşam alanı olarak kalmaya devam etmesi için alternatif yaklaşımlar ileri süren, çevreye duyarlı, kuvvetli felsefi altyapısı bulunan bilim dalma ne ad verilir?

A
Yeşil ekonomi
B
Tarım ekonomisi
C
Yeni ekonomi
D
Kalkınma ekonomisi
E
Çalışma ekonomisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x