Sosyal Politika 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sosyal Politika 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Büyük sermaye sahibi işverenler
II. Yaşlılar
III. Sözleşmeli çalışanlar
IV. işçiler
V. Eski hükümlüler
Yukarıdakilerden hangileri sosyal politika bilim dalının doğrudan kapsamındadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
II, III ve IV
E
II, III, IV ve V
Soru 2

Temel felsefesini “tabiatçılık” ve “bireysellik” üzerine kuran, toplumu devletin ve diğer kuruluşların müdahalesinden kurtarmayı amaçlayan, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sloganı ile ifade edilen iktisadi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyalizm
B
Liberalizm
C
Merkantilizm
D
Anarşizm
E
Ütopik sosyalizm
Soru 3

Alınması gereken günlük kalori miktarı ya da yapılan tüketim harcamaları gibi tespit edilebilir ve doğruluğu kanıtlanabilir bir standardın ya da standartlar setinin aşağısında kalma nedeniyle ortaya çıkan yoksulluğa ne ad verilir?

A
Göreli yoksulluk
B
Objektif yoksulluk
C
Sübjektif yoksulluk
D
Mutlak yoksulluk
E
insani yoksulluk
Soru 4

Millî gelirin onu üreten üretim faktörler arasında, bir diğer ifadeyle, emek sahipleri, sermaye sahipleri, toprak sahipleri ve girişimciler arasındaki dağılımını gösteren gelir dağılımı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonel gelir dağılımı
B
Kişisel gelir dağılımı
C
Birincil gelir dağılımı
D
ikincil gelir dağılımı
E
Bölgesel gelir dağılımı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin bireysel etkilerinden biri değildir?

A
Gelir kaynağından yoksun kalması
B
Moral yönünden çöküntüye uğraması ve topluma olan aidiyet duygularının azalması
C
Toplumsal çözülmelere ve sosyal gerginliklere neden olması
D
Tembelliğe alışması ve kendini işe yaramaz hissetmesi
E
Umutsuzluk ve çaresizlik gibi birçok olumsuz duyguya sürüklenmesi
Soru 6

Belirli bireylerin veya grupların yapısal ve/veya kişisel nedenlere bağlı olarak mekânsal anlamda olmasa da sosyal katılım anlamında tamamen veya kısmen içinde yaşadıkları toplumun dışında kalmaları ve toplumdaki yurttaşlığa ilişkin üretim, tüketim, tasarruf, siyasi ve sosyal nitelikteki normal eylemlere katılamamalarına ne ad verilir?

A
Ayrımcılık
B
Sosyal içerme
C
Eşitsizlik
D
Sosyal dışlanma
E
Sosyal bölünme
Soru 7

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, 102 sayılı Sözleşmesi’ne bir ülkede sosyal güvenlik sisteminin varlığından bahsedebilmek için kural olarak en az kaç sigorta kolunun uygulanıyor olması gerekir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
7
Soru 8

AB Komisyonu’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanmanın kurumsal/yapısal nedenlerinden biri değildir?

A
Nüfusun yaşlanması, doğum oranının düşmesi
B
Bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve bilgi toplumunun genişlemesi
C
Ekonomik ve sosyal gelişmelerin, bölgesel ve coğrafi ön yargılar ile kutuplaşmalar oluşturması
D
işgücü piyasasının değişmesi
E
Demokrasi standartlarının yükselmesi
Soru 9

Almanya’da ilk sosyal sigortalar, kim tarafından kurulmuştur?

A
Bismarck
B
Churchill
C
Pinera
D
Beveridge
E
Roosevelt
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi modern sosyal güvenlik yöntemidir?

A
Tanıma, bilme faktörüne bağlı yardımlaşma
B
Kurumsallaşmış sosyal yardımlar
C
Aile içi yardımlaşma
D
Bireysel tasarruflar
E
Sosyal sigorta
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanma biçimlerinden biri değildir?

A
Mekânsal dışlanma
B
Siyasi dışlanma
C
Ekonomik dışlanma
D
Küresel dışlanma
E
Kültürel dışlanma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların özelliklerinden biri değildir?

A
Sosyal sigortalara katılmanın zorunlu olması
B
Devlet tarafından kurulan bir sigorta programı olması
C
Ödenen primlerle sağlanan haklar arasında bire bir ilişki olması
D
Devletin sosyal sigortaların garantörü olması
E
Yönetimine sosyal taraflar katılması
Soru 13

Birleşmiş Milletler, kendi vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkede bir yıl ve daha fazla süre kalan kişilere ________ adı verir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
ilticacı
B
sığınmacı
C
göçmen
D
mülteci
E
kaçak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi özel olarak korunması gereken gruplardan biri değildir?

A
Tek ebeveynli aileler
B
Küçük esnaf
C
Yaşlılar
D
Çocuklar
E
Azınlıklar
Soru 15

Aşağıdaki gruplardan hangisine göre küreselleşme, kaçınılmaz teslim olunması gereken bir süreç olarak değil, ortaya çıkaracak olumsuz sonuçların giderilebilmesi için müdahale edilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesi gereken bir süreçtir?

A
Marxistler
B
Küreselciler
C
Şüpheciler
D
Liberaller
E
Dönüşümcüler
Soru 16

ILO’nun küreselleşme ile ilgili ilk ve en kapsamlı raporu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenceli Esneklik ve Küreselleşme
B
Adil ve Kapsayıcı Bir Küreselleşme için Asgari Sosyal Koruma
C
Herkes için Fırsatlar Yaratan Adil Bir Küreselleşme
D
Adil Bir Küreselleşme için Sosyal Adalet
E
Herkes için Sosyal Güvenlik
Soru 17

Türkiye’de kadın işçileri korumaya yönelik ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
B
1924 Anayasası
C
1961 Anayasası
D
1982 Anayasası
E
3008 sayılı iş Kanunu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin göstergelerinden biri değildir?

A
Çok uluslu şirketlerin büyümesi
B
Uluslararası mal ve hizmet ticaretinin artması
C
Uluslararası sermaye hareketleri ve yatırımların artışı
D
Haberleşme ve ulaşım maliyetlerinin yükselmesi
E
Sosyal ağların güçlenmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmeti kapsamında yer alan hizmetlerden biridir?

A
Huzurevi
B
Evde takip hizmeti
C
Evde bakım hizmeti
D
Günlük hastane
E
Günlük bakım merkezi
Soru 20

Küreselleşmeyi; gelişme seviyesi ve siyasi sistemi ne olursa olsun bütün ülkelerin vatandaşlarına daha yüksek bir hayat standardı sağlamak için gerçekleştirmek zorunda oldukları istikrarlı bir ekonomik büyüme hedefini birlikte gerçekleştirme süreci olarak tanımlayan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Çalışma Örgütü
B
Avrupa Birliği
C
Birleşmiş Milletler
D
Uluslararası Para Fonu
E
Dünya Ticaret Örgütü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x