Sosyal Politika 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sosyal Politika 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dar anlamda sosyal politika kavramı hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A
Feodal dönemde
B
Sanayileşme sürecinde
C
Ortaçağda
D
Coğrafi keşifler döneminde
E
Rönesans döneminde
Soru 2

Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkmasında rol alan unsurlar daha önceki dönemlerde ortaya çıkmış, çeşitli safhalardan geçerek ve birbirini tamamlayarak biriken bilimsel ve teknolojik bilgiler, iktisadi ve sosyal hayatı etkileyen bir güç hâline gelebilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'ne altyapı hazırlayan gelişmelerden biri değildir?

A
Birçok Avrupa ülkesinin monarşi ile yönetilmesi
B
Deniz ticaret yollarının keşfedilmesi
C
Haçlı seferleri
D
Coğrafi keşiflerin yapılması
E
Reform ve Rönesans hareketlerinin gerçekleşmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın kolektif kendi kendine yardım araçlarından biri değildir?

A
Dernekler
B
Vakıflar
C
Kooperatifler
D
Sendikalar
E
Bakanlıklar
Soru 4

işsizliği azaltmayı, ulusal bir sağlık sistemi kurmayı hedefler ve günümüz modern güvenlik sistemlerinin temelini oluşturur.
Yukarıda açıklanan özellik aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Paternalizm
B
Keynesyen anlayışı
C
Mecelle
D
Beveridge Raporu
E
Liberalizm
Soru 5

Beslenme, çocuk ölüm oranları, eğitimde geçirilen süre, çocukların kayıt altına alınması, yemek pişirme olanakları, tuvalet, su, elektrik, zemin döşemesi ve sahip olunan mal varlıkları göstergelerinden oluşan endeks aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi
B
İnsanî Yoksulluk Endeksi
C
Kafa Eğrisi
D
Gini Katsayısı
E
Lorenz Eğrisi
Soru 6

Bir ülkedeki mevcut emeğin tamamının kullanılmasına rağmen, talebin karşılanamaması durumuna ne ad verilir?

A
Eksik istihdam
B
Aşırı istihdam
C
Geniş anlamda istihdam
D
Tam istihdam
E
Dar anlamda istihdam
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikalarından biridir?

A
iş paylaşımı
B
Doğrudan kamu istihdamı
C
Mesleki eğitim programları
D
Girişimciliğin desteklenmesine yönelik programlar
E
Ücret ve istihdam sübvansiyonları
Soru 8

Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen millî gelirin kişiler, aileler ya da nüfus grupları arasındaki dağılımı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sektörel gelir dağılımı
B
Birincil gelir dağılımı
C
ikincil gelir dağılımı
D
Fonksiyonel gelir dağılımı
E
Kişisel gelir dağılımı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanma biçimlerinden biri değildir?

A
Kültürel dışlanma
B
Ekonomik dışlanma
C
Mekânsal dışlanma
D
Küresel dışlanma
E
Siyasi dışlanma
Soru 10

Özel sigortaların hayat, kaza ve ölüm sigorta branşları ve özellikle bireysel emeklilik programları günümüz toplumlarında yaygın olan ________ yöntemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dini sosyal yardım
B
orta sandıklar
C
tamamlayıcı sosyal güvenlik
D
yardımlaşma
E
bireysel aidiyet
Soru 11

Birey veya grupların kendilerine ait farklı özelliklerinden dolayı toplumun diğer fertlerinden veya gruplarından farklı algılanmaları, toplumsal yaşam içinde siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerde dezavantajlı konuma itilmeleri, iki ncilleştir ilmeleri, öteki leştir ilmeleri, güçsüzleştir ilmeleri, değişime zorlanmaları, itibarsızlaştırılmaları, damgalanmaları ve hatta de-hümanize edilmelerine kadar varabilecek eşit olmayan adaletsiz davranışlar tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Siyasi dışlanma
B
Eşitsizlik
C
Ekonomik dışlanma
D
Sosyal içerme
E
Ayrımcılık
Soru 12

Sosyal dışlanma, hangi kavramla kimi zaman karıştırılmaktadır?

A
Eğitimsizlik
B
Kaynaksızlık
C
Yoksulluk
D
Aidiyetsizlik
E
Kimsesizlik
Soru 13

Sosyal sigortaların en son kurulan sigorta kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlılık
B
Hastalık
C
Malullük
D
işsizlik
E
Ölüm
Soru 14

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, 102 sayılı Sözleşmesi’ne bir ülkede sosyal güvenlik sisteminin varlığından bahsedebilmek için kural olarak en az kaç sigorta kolunun uygulanıyor olması gerekir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
7
Soru 15

Uluslararası alanda ilk defa hangi tarihte ve konferansta çocukların çalıştırılma yaşı, çalışma süreleri ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kararlar alınmıştır?

A
1852 - Viyana Konferansı
B
1890 - Berlin Konferansı
C
1930 - Londra Konferansı
D
1948 - Brüksel Konferansı
E
1973 - Paris Konferansı
Soru 16

Herkes İçin Fırsatlar Yaratan Adil Bir Küreselleşme Raporu’nu hazırlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü
B
Dünya Bankası
C
Birleşmiş Milletler
D
Uluslararası Çalışma Örgütü
E
Uluslararası Para Fonu
Soru 17

Aşağıdaki gruplardan hangisine göre küreselleşme, kaçınılmaz teslim olunması gereken bir süreç olarak değil, ortaya çıkaracak olumsuz sonuçların giderilebilmesi için müdahale edilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesi gereken bir süreçtir?

A
Liberaller
B
Şüpheciler
C
Küreselciler
D
Marxistler
E
Dönüşümcüler
Soru 18

Birleşmiş Milletler, kendi vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkede bir yıl ve daha fazla süre kalan kişilere ________ adı verir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
göçmen
B
mülteci
C
sığınmacı
D
kaçak
E
ilticacı
Soru 19

Sosyal politikanın altın çağı aşağıdaki dönemlerden hangisini kapsamaktadır?

A
1915-1945
B
1940 - 1955
C
1945 - 1975
D
1965 - 1995
E
1975 - 2000
Soru 20

Çocuklar ve gençler işçi statüsünde çalışmaya ilk olarak ne zaman başlamıştır?

A
II.Dünya Savaşı yıllarında
B
I.Dünya Savaşı yıllarında
C
Sanayi Devrimi'nin yaşandığı dönemde
D
Ortaçağda
E
Fransız Devrimi sırasında
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x