Sosyal Psikoloji 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Klasik müzik dinlemenin, insanların stres düzeyine etkisinin incelendiği bir araştırmada, stres düzeyi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

A
Bağımlı değişken
B
Bağımsız değişken
C
Deney grubu
D
Kontrol grubu
E
Denek
Soru 2

Irkçılığı anlamak için Adorno ve arkadaşları tarafından geliştirilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel çelişki kuramı
B
Otoriteryen kişilik kuramı
C
Sosyal öğrenme kuramı
D
Sosyal karşılaştırma kuramı
E
Atıf kuramı
Soru 3

Bir değişkenin diğer bir değişken üzerinde etkisinin araştırılarak bir denencenin sınandığı sosyal psikoloji yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görüşme
B
Anket
C
Survey
D
Doğal gözlem
E
Deney
Soru 4

İnsanın gösterdiği bir davranışın o anki koşullar nedeniyle mi yoksa kişilik özelliklerinden mi kaynaklandığını açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygun çıkarsamalar kuramı
B
Rol şemaları kuramı
C
Olumluluk yanlılığı kuramı
D
izlenim bütünleştirme kuramı
E
izlenim ayırt etme kuramı
Soru 5

Hep birlikte oyun oynanan bir grupta bir çocuğun sürekli itiraz etmesi ya da mızıkçılık yapıp sesini yükseltmesi o çocuk hakkında yargıda bulunulurken kullanılan izlenim oluşturma bilgisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlamın etkisi
B
Gruplama
C
Fiziksel ipuçları
D
Roller
E
Ayırıcı özellikler
Soru 6

Bir insanı başlangıçta sevmemiz onu çekici, akıllı, cömert, becerikli vb. özelliklere sahip birisi olarak algılamamız aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Halo etkisi
B
ilke etiği
C
Face-ism
D
Katarsis
E
Bağlam etkisi
Soru 7

İnsanları kategorilere koyma ve aralarında hiçbir fark gözetmeksizin belli özelliklere sahip olarak düşünme biçimine ne ad verilir?

A
Öncelik etkisi
B
Kalıpyargı
C
Duyuş
D
Biliş
E
Prototip
Soru 8

Türü temsil eden ve zihnimizde olan bir modele ne ad verilir?

A
Gruplama
B
Sınıflama
C
Prototip
D
Atfetme
E
Şema
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi insanların bilgiyi yorumlamak için kullanacakları şemanın seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Roller
B
Farklılık
C
ipucu verme
D
Çevre
E
Zihinsel kısa yol
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi insanların gruba uyma davranışlarını etkilemez?

A
Grubun bütünlüğü
B
Grubun vaadi
C
Grubun baskısı
D
Grubun büyüklüğü
E
Bireycilik arzusu
Soru 11

Camii önünde dilenen bir dilenciye sıklıkla para verilmesi dilencinin aşağıdaki insanları etkileme yollarından hangisini kullanmasıyla ilgilidir?

A
Acizliğin gücü
B
Yasal otorite
C
Baskı
D
Ödül
E
Uzmanlık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi insanları etkileme yollarından biri değildir?

A
Bilgi
B
Baskı
C
Yasal otorite
D
Bireysellik
E
Acizliğin gücü
Soru 13

Zeynep, Fransız sinemasından hoşlanmamaktadır. Bir gün fikirlerine değer verdiği bir arkadaşıyla kahve içerken sinemayla ilgili konuşmuşlar, arkadaşının Fransız sinemasını sevdiğini söylemesi üzerine Zeynep’te de bu sinemaya karşı olumlu tutumlar gelişmeye başlamıştır.
Bu durum aşağıdaki bilişsel tutarlılık kuramlarından hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A
Bilişsel denge kuramı
B
Bilişsel uygunluk kuramı
C
Bilişsel tutarsızlık kuramı
D
Benlik koruyucu işlev kuramı
E
Araçsal işlev kuramı
Soru 14

Sosyal psikolojide Tutumlar Ölçülebilir adlı makalesiyle tutumların ölçülmesine öncülük eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heider
B
Freedman
C
Atkinson
D
Taylor
E
Thurstone
Soru 15

Bir kişinin başka bir kişiye yaklaşma isteğine ne ad verilir?

A
Sempati
B
içtenlik
C
Bağ kurma
D
Kişilerarası çekicilik
E
Empati
Soru 16

I. Güvenli bağlanma
II. Kaçınan bağlanma
III. Kaygılı/kararsız bağlanma
Yukarıdakilerden hangisi ebeveynin genelde çocuk ile birlikte iken ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada hevesli iken ortaya çıkan bağlanma türlerindendir?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Kucağındaki bebekle zorlanan bir bayanın elindeki poşetleri karşılık beklemeksizin arabasına kadar götürme ya da yaşlı birisinin koluna girip karşıya geçirme aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Egoistik
B
Özgeci
C
Nevrotik
D
Normatif
E
Obsesif
Soru 18

“Kişisel sorunluluk alınmalıdır” kararı özgeci davranış karar basamaklarından hangisinde yer almaktadır?

A
1.
B
1.ve 3.
C
2.
D
2. ve 3.
E
4.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi araçsal saldırganlık türüne örnek olarak verilebilir?

A
Bir kumarhanede hile yapan birinin bıçaklanması
B
Bir öğretmenin sevmediği bir öğrenciyi sınıfta önemsememesi
C
Bir yöneticinin sevmediği bir memurun terfiini geciktirmesi
D
Futbolcunun golü engellemek için karşı takım oyuncusuna tekme atması
E
Alkolik bir erkeğin karısına kızarak elindeki bira şişesini üzerine fırlatması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hem psikanalizcilerin hem de etologların saldırganlıkla ilgili görüşüdür?

A
Zamanla azalıp kaybolan bir davranışdır.
B
insan doğasının kaçınılmaz bir özelliğidir.
C
Sadece hayvanlara özgü bir davranışdır.
D
Öğrenilmiş bir davranış özelliğidir.
E
Sonradan kazanılan bir davranış özelliğidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x