Sosyal Psikoloji 1 2016-2017 Final Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ‘normatif etki’ye örnek olarak verilebilir?

A
Bir kişinin, bilinliçli beslenen arkadaşlarıyla birlikteyken pek sevmesede salata ve balığı tercih etmesi
B
Hızlı gelen bir arabanın kırmızı ışıkta durmaması
C
Bir bebeğin doğar doğmaz annesini emmesi
D
Kavga eden bir çocuğun babası tarafından cezalandırılması
E
Bir politikacının seçmenlerini etkilemek için konuşma yapması
Soru 2

“Ağzıyla kuş tutsa fikrim değişmez” ifadesi şemalarla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

A
Sosyal sınıfı belirleme
B
Beklenti oluşturma
C
Zihinsel kısa yol
D
Bilgi işleme
E
Öncelik etkisi
Soru 3

Temelini Heider'in attığı ve bireylerin günlük yaşamda diğerlerinin davranışlarını nasıl açıkladıklarına odaklanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geştalt kuramı
B
Hümanistik kuram
C
Atıf kuramı
D
Yapısalcı kuram
E
Etkileşimci kuram
Soru 4

Alışveriş esnasında satıcının, ilk söylediği fiyatı kırarak ya da ilave bir hediye ya da ödül vererek sizi alıma ikna etmeye çalışması aşağıdaki boyun eğdirme tekniklerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Önce küçük sonra büyük rica tekniği
B
Sadece o değil tekniği
C
Önce büyük sonra küçük rica tekniği
D
Sıradışı istek tekniği
E
Giderek artan ricalar tekniği
Soru 5

I. Daha çok dikkat çekmesi
II. Ayırıcı özelliğe sahip insanlar, bulunulan toplumsal bağlam üzerinde daha etkili bireyler olarak algılanması
III. Bireydeki ayırıcı özellik bir sosyal grubun özelliği ise grubun öteki bütün özelliklerinin o kişiye atfedilmesi
Yukarıdakilerden hangileri ayırıcı özelliğin izlenim edinmedeki belli başlı etkilerindendir?

A
YalnızI
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Romantik ilişkinin içtenlik ve kararlılık öğesinin olmayıp tutku öğesinin olduğu aşk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boş aşk
B
Yıldırım aşk
C
Romantik aşk
D
Aptalca aşk
E
Arkadaşça aşk
Soru 7

Yakın ilişkilerin ilk belirtileri aşağıdaki hangi dönemde ortaya çıkmaktadır?

A
Çocukluk
B
Yetişkinlik
C
Erillik
D
Ergenlik
E
Bebeklik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tutumun bileşenlerinden olan davranışsal bileşene örnek olarak verilebilir?

A
Bir sinema filmini beğenmemiz
B
Sevdiğimiz bir yönetmenin filmi için sinemaya gitmemiz
C
Sevdiğimiz bir filmin yönetmenini de sevmemiz
D
Yönetmeni beğenmememize rağmen filmden hoşlanmamız
E
Bir sinema filmini yeterince sanatsal bulmamamız
Soru 9

VVeis’e göre aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkilerin insana sağladığı getirilerinden-yararlarından biri değildir?

A
Uzmanlık
B
Bakım fırsatı
C
Güven duygusu
D
Rehberlik
E
Değer doğrulaması
Soru 10

'Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş' özdeyişiyle anlatılan bir durum, kişilerarası çekiciliğin etkenlerinin araştırılması sonucuna göre 'sevgi ve çekiciliğin' belirleyicilerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Tanışıklık
B
Fiziksel yakınlık
C
Benzerlik
D
Kişisel özellikler
E
Kültürel yapı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tutum değişim kuramlarından biri değildir?

A
Öğretme kuramları
B
işlevsel kuramlar
C
Algısal yaklaşımlar
D
Bilişsel tutarlılık kuramları
E
ikna edici iletişim
Soru 12

Açık uçlu görüşmeler ve anketler aşağıdaki tutum ölçme testlerinden hangisine girmektedir?

A
Yapılandırılmış - gerçekleştirilmiş
B
Gizlenmemiş - yapılandırılmış
C
Gizlenmiş - yapılandırılmamış
D
Gizlenmiş - yapılandırılmış
E
Gizlenmemiş - yapılandırılmamış
Soru 13

Kucağındaki bebekle zorlanan bir bayanın elindeki poşetleri karşılık beklemeksizin arabasına kadar götürme ya da yaşlı birisinin koluna girip karşıya geçirme aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Normatif
B
Obsesif
C
Egoistik
D
Özgeci
E
Nevrotik
Soru 14

Sınıf içindeki tartışmalarda herhangi bir öğrenciyi sürekli önemsememe tavrı gösteren bir öğretmenin uygulamış olduğu saldırganlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşmanca saldırganlık
B
Pasif saldırganlı
C
Özgeci saldırganlık
D
Araçsal saldırganlık
E
Antisosyal saldırganlık
Soru 15

I. Toplumsal sorumluluk
II. Karşılıklılık
III. Toplumsal adalet
IV. Toplumsal ahlak
Yukarıdakilerden hangileri bütün toplumlarda geçerli olan yardım etme davranışlarıyla ilgili toplumsal normlardandır?

A
YalnızI
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hem psikanalizcilerin hem de etologların saldırganlıkla ilgili görüşüdür?

A
Zamanla azalıp kaybolan bir davranıştır.
B
Öğrenilmiş bir davranış özelliğidir.
C
insan doğasının kaçınılmaz bir özelliğidir.
D
Sadece hayvanlara özgü bir davranışdır.
E
Sonradan kazanılan bir davranış özelliğidir.
Soru 17

Olumlu toplumsal davranışların ödüllendirildiklerinde, insanlardaki yardım etme ve paylaşma eğiliminin arttığını, ödülün yardım davranışı pekiştirdiğini ileri süren yaklaşım özgeci davranış kuramlarından hangisi ile ilgilidir?

A
Bilişsel
B
Kültürel
C
Evrimsel
D
Öğrenme
E
Yükleme
Soru 18

Günümüze kadar pek çok sosyal psikoloğun saldırganlığı tanımlamada vazgeçilemez olarak gördüğü kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niyet
B
Dürtü
C
Kaygı
D
ihtiyaç
E
Çevre
Soru 19

Uyarılmış psişik enerjinin harcanması ve sistemin tekrar psikolojik denge durumuna dönmesine ne ad verilir?

A
Coşku
B
Örüntü
C
Edim
D
Arınma
E
Duyarsızlaştırma
Soru 20

Taylor, Peplau ve Sears'ın Shotland ve Huston'dan aktardığına göre aşağıdakilerden hangisi özgeci davranış gerekip gerekmediğine karar verirken göz önünde bulundurulması gereken göstergelerden biri değildir?

A
Kurbanın çaresizliğe ve yardıma ihtiyacının belirgin olması
B
Kurbana zarar verecek açık bir tehdit durumunun olması
C
Kurbana müdahale edildiği takdir göreceği zararın artması
D
Sonuç verecek bir müdahalenin mümkün olması
E
Olayın aniden ve beklenmedik olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x