Sosyal Psikoloji 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kendi davranış ve fikirlerimizin yaygınlığını abartma eğilimine ne ad verilir?

A
Yanlış yanlılık bilgisi
B
Oyuncu-Gözlemci yanlılığı
C
Temel yükleme hatası
D
Olumluluk hatası
E
Yanlılık kuramı
Soru 2

Kitle Psikolojisinin aşağıdaki kuramcılardan hangisi ile başladığı kabul edilmektedir?

A
Wİlhelm Wundt
B
Gustave Le Bon
C
Kurt Lewin
D
Solomon Asch
E
HenriTajfel
Soru 3

Doğanın ya da tanrının yarattıklarına karşılık insanoğlunun yaşayarak yarattığı, öğrendiği, öğrettiği, aktardığı, geliştirdiği maddi manevi anlamda her şeye ne ad verilir?

A
Sosyal güç
B
Uyum
C
Sosyal etik
D
Kültürleşme
E
Kültür
Soru 4

Kimi kavram ya da uyaranlara ilişkin organize edilmiş, biçimlendirilmiş biliş setlerine ne ad verilir?

A
inanç
B
Tutum
C
Şema
D
Prototip
E
Farkındalık
Soru 5

Bireyin tutum konusunu birtakım iyi veya kötü deneyimlerle ilişkilendirmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A
Davranış
B
Öğrenme
C
Biliş
D
Tutum
E
Algı
Soru 6

“İnsanların yolda kaza geçiren birini gördüğünde her birinin olaya karşı geliştirdiği farklı davranış biçimleri vardır. Kimi yardım etmeye gider, kimi sadece bakar, kimisi de hiç bir şey olmamış gibi uzaklaşıp gider.” İnsanların aynı olaya farklı davranış geliştirmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Tutum
B
Katılım
C
Önyargı
D
Etik
E
Saygı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ikna edici iletişimin etkili olabilmesi için gerekli olan bağımsız değişkenlerden biridir?

A
Alıcı
B
Beklenti
C
Tutum
D
Değer
E
Ücret
Soru 8

Zeynep, Fransız sinemasından hoşlanmamaktadır. Bir gün fikirlerine değer verdiği bir arkadaşıyla kahve içerken sinemayla ilgili konuşmuşlar, arkadaşının Fransız sinemasını sevdiğini söylemesi üzerine Zeynep’te de bu sinemaya karşı olumlu tutumlar gelişmeye başlamıştır.
Bu durum aşağıdaki bilişsel tutarlılık kuramlarından hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A
Araçsal işlev kuramı
B
Benlik koruyucu işlev kuramı
C
Bilişsel denge kuramı
D
Bilişsel uygunluk kuramı
E
Bilişsel tutarsızlık kuramı
Soru 9

Weis’e göre aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkilerin insana sağladığı getirilerinden-yararlarından biri değildir?

A
Değer doğrulaması
B
Uzmanlık
C
Güven duygusu
D
Bakım fırsatı
E
Rehberlik
Soru 10

Kişi ulaşmak istediği ancak ulaşamadığı ya da başaramadığı özelliklere sahip diğer cinsten birine rastladığında aşık olmaktadır.
Bu durum romantik aşka ilişkin öteki kuramsal yaklaşımlardan hangisiyle ilişkilidir?

A
Bağlanma kuramı
B
Uygunluk kuramı
C
Tamamlayıcılık kuramı
D
iki-etmen kuramı
E
Benzerlik kuramı
Soru 11

I. içtenlik
II. Tutku
III. Zıtlık
Yukarıdakilerden hangileri Robert Stenberg’e göre aşkın bileşenlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Aşkın tutku ve bağlılık öğelerini içeren aşk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıldırım aşk
B
Romantik aş
C
Kusursuz aşk
D
Aptalca aşk
E
Boş aşk
Soru 13

Taylor, Peplau ve Sears'ın Shotland ve Huston'dan aktardığına göre aşağıdakilerden hangisi özgeci davranış gerekip gerekmediğine karar verirken göz önünde bulundurulması gereken göstergelerden biri değildir?

A
Kurbana zarar verecek açık bir tehdit durumunun olması
B
Kurbanın çaresizliğe ve yardıma ihtiyacının belirgin olması
C
Sonuç verecek bir müdahalenin mümkün olması
D
Kurbana müdahale edildiği takdir göreceği zararın artması
E
Olayın aniden ve beklenmedik olması
Soru 14

Bir gruba mensup üyelerin nasıl düşünmesi ve davranması gerektiğine ilişkin kural ve beklentilere ne ad verilir?

A
Toplumsal çözülme
B
Toplumsal değişim
C
Toplumsal norm
D
Toplumsal eğitim
E
Toplumsal kalkınma
Soru 15

Bireyin yolda gördüğü dilencinin duygularını anlaması ve bunu karşısındakine hissettirmesine ne denir?

A
Sempati
B
Kaygı
C
Anlayış
D
Hoşgörü
E
Empati
Soru 16

I. Bağlanma yaklaşım
II. Öğrenme yaklaşım
III. Öğretme yaklaşımı
Yukarıdakilerden hangileri özgeci davranışı açıklayan kuramsal yaklaşımlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Vazoyu kıran çocuğu döven baba aşağıdaki hangi saldırganlık türünü uygulamıştır?

A
Araçsal saldırganlık
B
Aktif saldırganlık
C
Pasif saldırganlık
D
Düşmanca saldırganlık
E
Dinamik saldırganlık
Soru 18

Davranışı taklit edilen ve uygun davranış için rehber olarak alınan kişiye ne ad verilir?

A
Kaynak
B
Denek
C
Gözlemci
D
Prototip
E
Model
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığın nedenlerinden biri olamaz?

A
Alkol
B
Kişilik
C
Engellenme
D
Cinsiyet farklılıkları
E
Sosyal beceri
Soru 20

“Bir bisikleti kullanmayı, bir arabayı sürmeyi nasıl öğreniyorsak, saldırgan davranış göstermeyi ve saldırgan davranışı ketlemeyi de aynı şekilde öğreniyoruz.” Önermesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Sosyal öğrenme yaklaşımı
B
içgüdüsel öğrenme yaklaşımı
C
Varoluşçu yaklaşım
D
Hümanistik yaklaşım
E
Biyolojik yaklaşım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x