Sosyal Psikoloji 1 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Korelasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alan araştırması ve laboratuvar araştırması arasındaki temel farktır.
B
iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkidir.
C
Araştırmacıların gözlemlediği grubun toplumla olan ilişkisidir.
D
Bir değişkenin diğer bir değişken üzerindeki etkisidir.
E
Rastgele seçilmiş kişilere uygulanan anket sonuçlarının değerlendirilmesidir.
Soru 2

Gustave Le Bon tarafından geliştirilmiş, çeşitli psikolojik mekanizmalar aracılığıyla insan kolektivitesinin tek bir varlık, psikolojik kitle haline gelmesine işaret eden, kitle ve grup davranışının bireysel davranıştan farklı olduğunu betimleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal kimlik
B
Grup bilgisi
C
Sosyal hareket
D
Grup yanlılığı
E
Grup zihni
Soru 3

Geniş bir evrenden katılımcıların seçimine ne ad verilir?

A
Norm
B
Örneklem
C
Model
D
Atfetme
E
Tutum
Soru 4

Televizyon programlarındaki şiddetin çocukların daha sonraki davranışları üzerinde bir etkiye neden olup olmadığını sınayan bir araştırmada “çocukların saldırganlık içeren davranış düzeyi” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denek
B
Deney grubu
C
Bağımsız değişken
D
Bağımlı değişken
E
Kontrol grubu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “doğal gözlem”in sınırlılıklarından biri değildir?

A
Gözlenilen kişilerin tepkisel davranma ihtimali
B
Sık sık gerçek hayata uygulanabilen denencelerin geliştirilmesini sağlaması
C
Gözlemlenen davranışın yinelenmemesi
D
Gözlemci etkisinin yaşanması
E
Toplanan verilerin standartlaşma sorunu yaratması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi izlenim oluşturmanın temel ilkelerinden biri değildir?

A
Çok az bilgiye dayalı ve çok çabuk bir şekilde oluşturulması
B
insanların davranışlarından anlam çıkarırken önceki bilgilerin kullanılması
C
insanları tek tek değil, belli grupların üyeleri olarak görme eğiliminde olması
D
Bir davranış yorumlanırken o davranışın yapıldığı esas koşulların dikkate alınması
E
Uzun zamana yayılmış bir düşünme sürecinden sonra oluşturulması
Soru 7

İyi olarak değerlendirilenlerin olumlu bir çerçeveye yerleştirilip hep olumlu özellikler yüklenmesi, tersine başlangıçta olumsuz bulunan birisine de olumsuz özellikler yakıştırılması eğilimine ne ad verilir?

A
Sosyalizasyon
B
Face-ism
C
Halo etkisi
D
Simülasyon
E
Yanılsama
Soru 8

Bir kişiyle kurulan iletişim sürecinde algılanan özelliklerin değerlendirilerek o kişi hakkında bir fikir oluşturma sürecine ne ad verilir?

A
Uygun çıkarsama
B
Davranışa neden yükleme
C
Atfetme
D
izlenim oluşturma
E
Tutarlılık yükleme
Soru 9

Bir futbol takımının teknik direktörü, takımı maçı kazandığında kendisinin başarısından, kaybettiğinde hakemin yaptığı haksızlıklardan bahsediyorsa, bu teknik direktör hangi yanlılık sürecini yaşıyor olabilir?

A
Yanlış yanlılık bilgisi
B
Oyuncu yanlılığı
C
Gözlemci yanlılığı
D
Temel yükleme hatası
E
Kendine hizmet eden yükleme yanlılığı
Soru 10

“Yükleme Kuramı” aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
F. Heider
B
M. Crovvley
C
J. Darley
D
R. Trivers
E
M. Lenner
Soru 11

İnsanları ortak özelliklerine göre sınıflamaya ne ad verilir?

A
Sosyal sınıflama
B
Zihinsel kısa yol
C
Bilişsel şema
D
Prototip
E
Toplumsal norm
Soru 12

İnsanlar düşünen “bilişsel cimriler” olarak nitelendirilmektedir ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Katarsis
B
Zıtlık etkisi
C
Öncelik etkisi
D
Olumsuzluk etkisi
E
Farkındalık
Soru 13

Adanalı iseniz ve görev yaptığınız yerdeki bütün Adanalı polisler arkadaşınız ise, burada en çok polis Adana'dan var diyebilirsiniz. Buna karşılık hiç Adanalı arkadaşı olmayan da, ilgili bir soruya “burada hiç Adanalı yok” diyebilir.
Yukarıdaki anlatılan örnek aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Bilinirlik kısa yolu
B
Temsili kısa yol
C
Simülasyan kısa yolu
D
ipucu verme
E
Bireysel farklılıklar
Soru 14

Kalıpyargısal düşünmenin açıkça görülebilecek en temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tek düze olması
B
Anlaşılmaz olması
C
Değiştirilebilir olması
D
Evrensel olması
E
Çabuk olması
Soru 15

I. Hız ve etkililik
II. Olayları kavranabilir ve kestirilebilir kılması
III. Doğru olmayan beklentiye sokması
IV. Tepkilerde esneklik tanımaması
Yukarıdakilerden hangileri şematik bilgi işlemin dezavantajlarındandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 16

Otoriteye itaat konusunda çarpıcı bir deney yapan ve deneyin sonucunda normal insanların da otorite baskısına maruz kaldıklarında yıkıcı davranışlar sergileyebilecekleri sonucuna ulaşan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Solomon Asch
B
Stanley Milgram
C
Wİlhelm Wundt
D
Muzaffer Sherif
E
Gustave Le Bon
Soru 17

“Ezgi annesinden bir arkadaşına gitmek için izin almaya çalışmaktadır. Önce annesine o hafta sonu iki gün boyunca arkadaşında kalacağını söyler ancak annesi buna izin vermez. Daha sonra Ezgi sadece Cumartesi gitmeyi ve kalmadan geri dönmeyi önerir. Annesi bu durumu daha makul bulur ve kabul eder.”
Bu durumda Ezgi aşağıdaki boyun eğdirme tekniklerinden hangisini kullanmış olur?

A
Önce büyük sonra küçük rica tekniği
B
Önce küçük sonra büyük rica tekniği
C
Sadece o değil tekniği
D
Sıradışı istek tekniği
E
Giderek artan ricalar tekniği
Soru 18

Muzaffer Şerif tarafından toplumsal normun gelişimiyle ilgili ilk en iyi bilinen uyum araştırmaları kaç yılında yapılmıştır?

A
1930
B
1933
C
1935
D
1937
E
1939
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insanların birbirlerini etkileme yollarından biri değildir?

A
Acizliğin gücü
B
Ödüller
C
Bilgi
D
istek
E
Baskı
Soru 20

I. Doğru davranmak
II. Beğenilmek
III. Anlam yüklemek
Yukarıdakilerden hangileri insanların uyum göstermesine neden olan ana sebeplerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x