Sosyal Psikoloji 1 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kitle Psikolojisinin aşağıdaki kuramcılardan hangisi ile başladığı kabul edilmektedir?

A
Wilhelm Wundt
B
Solomon Asch
C
Henri Tajfel
D
Gustave Le Bon
E
Kurt Lewin
Soru 2

Kendi davranış ve fikirlerimizin yaygınlığını abartma eğilimine ne ad verilir?

A
Yanlılık kuramı
B
Temel yükleme hatası
C
Oyuncu-gözlemci yanlılığı
D
Yanlış yanlılık bilgisi
E
Olumluluk hatası
Soru 3

Kimi kavram ya da uyaranlara ilişkin organize edilmiş, biçimlendirilmiş biliş setlerine ne ad verilir?

A
inanç
B
Şema
C
Prototip
D
Tutum
E
Farkındalık
Soru 4

Doğanın ya da tanrının yarattıklarına karşılık insanoğlunun yaşayarak yarattığı, öğrendiği, öğrettiği, aktardığı, geliştirdiği maddi manevi anlamda her şeye ne ad verilir?

A
Uyum
B
Sosyal güç
C
Sosyal etik
D
Kültürleşme
E
Kültür
Soru 5

I. Bilişsel Tutarsızlık Kuramı
II. Bilişsel Uygunluk Kuramı
III. Bilişsel Denge Kuramı
Yukarıdakilerden hangileri tutarlılık konusunda sosyal bilimcilerin geliştirdiği kuramlardandır?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Bireyin tutum konusunu birtakım iyi veya kötü deneyimlerle ilişkilendirmesi sonucunda oluşan davranışa ne ad verilir?

A
Öğrenme
B
Algı
C
Biliş
D
Öğretme
E
Tutum
Soru 7

Bireyin en fazla ödül ve en az cezayı isteyeceği varsayımına dayanan tutum işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araçsal işlev
B
Değer ifade edici işlev
C
Benlik koruyucu işlev
D
Tutarlılık işlevi
E
Bilgi işlevi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iş tatmini ile ilgili iş unsurlarından biri değildir?

A
Çalışma koşulları
B
işin kendisi
C
iş arkadaşları
D
Sosyolojik algı
E
Ücret
Soru 9

Kişi ulaşmak istediği ancak ulaşamadığı ya da başaramadığı özelliklere sahip diğer cinsten birine rastladığında aşık olmaktadır.
Bu durum romantik aşka ilişkin öteki kuramsal yaklaşımlardan hangisiyle ilişkilidir?

A
Benzerlik Kuramı
B
iki Etmen Kuramı
C
Tamamlayıcılık Kuramı
D
Bağlanma Kuramı
E
Uygunluk Kuramı
Soru 10

I. Romantizm
II. Fiziksel çekicilik
III. Öinsel birliktelik
Tutkuyu oluşturan dürtüler Yukarıdakilerden hangileridir?

A
Yalnız!
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Ainsworth ve arkadaşları bebeklerle onlara bakım veren insanlar (genellikle ebeveyn ya da bebeğin bakıcısı) arasındaki yakın ilişkiyi aşağıdaki terimlerden hangisi ile açıklamıştır?

A
Cana yakınlık
B
Bağlanma
C
Yalnızlık
D
Eğitim
E
Tutku
Soru 12

I. içtenlik
II. Tutku
III. Zıtlık
Yukarıdakilerden hangileri Robert Stenberg’e göre aşkın bileşenlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Bir kişinin başka bir kişiye yaklaşma isteğine ne ad verilir?

A
Sempati
B
içtenlik
C
Kişilerarası çekicilik
D
Empati
E
Bağ kurma
Soru 14

Herhangi bir ödül beklentisi olmadan birisine isteyerek yardım etmeye ne ad verilir?

A
Cana yakınlık
B
Benlik koruyucu
C
Kişisel özellik
D
Özgeci davranış
E
Benzerlik
Soru 15

Bir gruba mensup üyelerin nasıl düşünmesi ve davranması gerektiğine ilişkin kural ve beklentilere ne ad verilir?

A
Toplumsal norm
B
Toplumsal değişim
C
Toplumsal çözülme
D
Toplumsal kalkınma
E
Toplumsal eğitim
Soru 16

Kişinin kendini zor durumda bulunan birisinin yerine koyarak duruma onun gözüyle bakmasına ne ad verilir?

A
Empati
B
Sempati
C
Anlayış
D
Kaygı
E
Hoşgörü
Soru 17

Yüksek düzeyde rekabetçilik, zamanla yarışma ve düşmanlık içeren kişilik örüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylı saldırganlık
B
Özgeci saldırganlık
C
B tipi kişilik
D
Antisosyal saldırganlık
E
A tipi kişilik
Soru 18

Davranışı taklit edilen ve uygun davranış için rehber olarak alınan kişiye ne ad verilir?

A
Denek
B
Prototip
C
Model
D
Kaynak
E
Gözlemci
Soru 19

Uyarılmış psişik enerjinin harcanması ve sistemin tekrar psikolojik denge durumuna dönmesine ne ad verilir?

A
Coşku
B
Arınma
C
Duyarsızlaştırma
D
Edim
E
Örüntü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hem psikanalizcilerin hem de etologların saldırganlıkla ilgili görüşüdür?

A
Öğrenilmiş bir davranış özelliğidir.
B
insan doğasının kaçınılmaz bir özelliğidir.
C
Zamanla azalıp kaybolan bir davranıştır.
D
Sadece hayvanlara özgü bir davranışdır.
E
Sonradan kazanılan bir davranış özelliğidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x