Sosyal Psikoloji 1 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir deneyde bağımsız değişkende yapılan değişimin uygulanmadığı ve deney grubu ile karşılaştırmak için kullanılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denek
B
Deney grubu
C
Kontrol grubu
D
Bağımlı değişken
E
Seçkisiz örneklem grubu
Soru 2

I. Araştırmacının sadece var olan bilgiyle yetinmek zorunda olması
II. Materyal çok olduğunda, materyalden örneklem seçiminin daha sonra tüm materyale bir genelleme yapılacağı için önem taşıması
III. Geçmişteki bir olguyu araştırmak için tek yol olması
Yukarıdakilerden hangileri arşiv araştırmasının sınırlılıklarından değildir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Psikolojik sosyal psikolojinin temsilcisi olan McDougall tüm görüşünü aşağıdaki kavramlardan hangisine dayandırmıştır?

A
Dürtü
B
içgüdü
C
Zihin
D
Grup
E
Çelişki
Soru 4

Modern sosyal psikolojide deneysel yönteme ağırlık veren ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wundt
B
Tajfel
C
Asch
D
Triplett
E
Lewin
Soru 5

Araştırmacı bulunduğu ilde liselerdeki öğrencilerin sanal ortamda oynanan bir oyun hakkındaki görüşlerini incelemek istemektedir.
Araştırmacının yukarıda yapacağı araştırmada kullanmak istediği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anket
B
Arşiv araştırması
C
Alan deneyi
D
Laboratuvar deneyi
E
Doğal gözlem
Soru 6

Nedensellik yüklemelerinde bulunulurken “tutarlılık, belirginlik ve yaygınlık” bilgilerinin kullanıldığı kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yanlılık Kuramı
B
Yükleme Kuramı
C
Uygun Çıkarsamalar Kuramı
D
Duygusal Bilgi Kuramı
E
Birlikte Değişim Kuramı
Soru 7

Bir kişinin sahip olduğu mesleği öğrenip onun dürüst bir insan olduğunu varsaymak, izlenim oluştururken aşağıdaki bilgi türlerinden hangisinin kullanıldığını gösterir?

A
Olumsuzluk etkisi
B
Fiziksel ipuçları
C
Ayırıcı özellikler
D
Roller
E
Olumluluk yanlılığı
Soru 8

Başarıdan pay çıkarıp başarısızlıktaki sorumluluğu yadsıma eğilimi aşağıdaki yükleme süreci yanlılıklarından hangisine aittir?

A
Kendine hizmet eden yükleme yanlılığı
B
Yanlış yanlılık bilgisi
C
Oyuncu-gözlemci yanlılığı
D
Temel yükleme hatası
E
Tutarlılık yanılgısı
Soru 9

Aynı filmde rol alan, iki yakışıklı aktör Murat Boz ve Burak Özçivit’i izleyen Irmak, aslında daha önceleri Murat Boz’u çok beğenmemesine rağmen, onu Burak Özçiviti’in yanında gördüğünde daha yakışıklı ve çekici olduğunu düşünmüştür.
Bu durum izlenim oluşturmada kullanılan bilgilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Roller
B
Fiziksel ipuçları
C
Gruplama
D
Değerlendirme
E
Bağlam etkisi
Soru 10

Ayşe en yakın arkadaşının sinemada film izlemeyi sevmediğini ve bu yüzden ne zaman bir filmi sinemada izlese, film ile ilgili negatif yorumlar yaptığını bilmektedir.
Bu durumda birlikte değişim kuramına göre nedensellik yüklemede kullanılan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlam yükleme
B
Şemalar
C
Duygusal yükleme
D
Tutarlılık yükleme
E
Olumluluk yanlığı
Soru 11

Gerçekte aralarında hiçbir ilişki yokken ya da çok az ilişki varken, iki değişkenden birinin diğeriyle ilişkili olduğu inancına ne ad verilir?

A
Yanıltıcı ilişki
B
Öncelik etkisi
C
Tarafgirlik
D
Temsili ilişki
E
Simülasyon kısa yolu
Soru 12

Polislerin tarafsız, dürüst, yardımsever oldukları düşüncesi nedeniyle sokakta başımız sıkıştığında gözümüz öncelikle polis arar.
Yukarıda verilen örneğe göre insanların kafasında canlanan düşünce şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyuşlar
B
Öncelik etkisi
C
Kalıpyargı
D
Roller
E
Benzeştirme
Soru 13

Siz yere düştüğünüzde yer kaygandır, ayağınız takılmıştır; ama arkadaşınız düştüğünde, bu onun beceriksizliğidir.
Yukarıdaki ifade sosyal biliş kavramlarından hangisine en iyi örnektir?

A
Atfetmede yaşanan tarafgirlik
B
Bilinirlik kısa yolu
C
Bireysel farklılık
D
Beklentisel şema
E
Temsili hata
Soru 14

Türü temsil eden ve zihnimizde olan modele ne ad verilir?

A
Şema
B
Gruplama
C
Prototip
D
Atfetme
E
Sınıflama
Soru 15

Zihinsel kısa yollarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sıkça karmaşık sorun çözmeyi basite indirgeyen kısa yollara başvurur.
B
Zihinsel kısa yollar, sıkça önyargılı ve yanlış sonuçlar getirebilir.
C
Şemaların harekete geçmesini sağlar.
D
ilgili olabilecek pek çok bilgiyi göz ardı ederek hızlı davranılmasını sağlar.
E
Çok miktardaki bilgiyi hızlı ve ekonomik bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur.
Soru 16

Bir toplumdaki kültürü, o toplumun bireylerine kazandırma sürecine ne ad verilir?

A
Uyum
B
Kültürleme
C
Kültür
D
Sosyalleşme
E
Kültürleşme
Soru 17

Ayşe annesinden önce şehir dışında bir haftalık tatil için izin istemiş, annesi izin vermeyince bir günlüğüne aynı mahalledeki arkadaşında kalmak için izin almayı denemiş ve annesi bu isteği kabul etmiştir.
Ayşe’nin kullandığı boyun eğdirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıradışı istek tekniği
B
Önce küçük sonra büyük rica tekniği
C
Giderek artan ricalar tekniği
D
Giderek azalan ricalar tekniği
E
Önce büyük sonra küçük rica tekniği
Soru 18

Bir otobüste giderken otobüsün içinin soğuk olduğunu hissediyorsunuz. Yanınızda oturan yolcu ise otobüsün sıcak olduğunu söylüyor ve siz belki de bu yolcunun ateşi olduğunu düşünüyorsunuz; fakat aynı anda çok sayıda başka yolcu da otobüsün ne kadar sıcak olduğundan yakınmaya başladığında siz hatanın kendinizde olduğunu, aslında otobüsün gerçekten de sıcak olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz.
Bu durumda uyum sağlama aşağıdaki hangi etmenden kaynaklanmaktadır?

A
Azınlık etkisi
B
Grubun büyüklüğü
C
Grubun bütünlüğü
D
Grubun vaadi
E
Bireycilik arzusu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, grubun vaadiyle bireyin grupla olan ilişkisinde bireyi etkileyen olumlu güçlerden biri değildir?

A
Grubun önemli amaçlara ulaşacağına inanma
B
Diğer grup üyelerini beğenme
C
Grup içerisinde bireycilik arzusunda olma
D
Gruba dahil olarak kazanç elde etmeyi umma
E
Grup üyelerinin birlikte verimli çalışabileceklerine inanma
Soru 20

Yoksullara yardım edilmesi, küçük bir çocuğun botlarını çıkarması için annesinden yardım istemesi, sosyal sorumluluk temeline dayanan insanları etkileme yollarından hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Bilgi
B
Uzmanlık
C
Yasal otorite
D
Acizliğin gücü
E
Baskı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x