Sosyal Psikoloji 1 2018-2019 Final Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fransız sosyal psikolog Moscovici tarafından geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal temsiller
B
Atıf kuramı
C
Grup zihni
D
Sosyal biliş
E
Sınırlı bilgi işleme
Soru 2

Bir davranışın ya da bir tutumun bir toplumda ya da belli bir grupta görülme derecesi ve bunların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyal ardalan vb. etmenlerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu araştıran yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arşiv araştırması
B
Laboratuvar deneyleri
C
Survey
D
Doğal gözlem
E
Alan deneyi
Soru 3

Bir kişiyle kurulan iletişim sürecinde algılanan özelliklerin değerlendirilerek o kişi hakkında bir fikir oluşturma sürecine ne ad verilir?

A
Atfetme
B
Tutarlılık yükleme
C
Davranışa neden yükleme
D
izlenim oluşturma
E
Uygun çıkarsama
Soru 4

İnsanın gösterdiği bir davranışın o anki koşullar nedeniyle mi yoksa kişilik özelliklerinden mi kaynaklandığını açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
izlenim Ayırtetme Kuramı
B
izlenim Bütünleştirme Kuramı
C
Uygun Çıkarsamalar Kuramı
D
Rol Şemaları Kuramı
E
Olumluluk Yanlılığı Kuramı
Soru 5

Bir kişi hakkında edinilen ilk izlenimlerin sonrakileri belirlemede esas olması ve sonrakilerden daha etkili olması durumuna ne ad verilir?

A
Katarsis
B
Farkındalık
C
Zıtlık etkisi
D
Olumsuzluk etkisi
E
Öncelik etkisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi insanların bilgiyi yorumlamak için kullanacakları şemanın seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Önem
B
Bilgelik
C
Amaçlar
D
Çevre
E
Farklılık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi insanların gruba uyma davranışlarını etkilemez?

A
Grup baskısı
B
Grup bütünlüğü
C
Grubun büyüklüğü
D
Bireycilik arzusu
E
Grubun vaadi
Soru 8

Otoritenin etik ve yasal olmayan faaliyetlerini otorite suçları olarak niteleyen bilim insanları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Young ve Allport
B
Kelman ve Hamilton
C
Reicher ve Postman
D
Burns ve Bass
E
Drury ve Hogg
Soru 9

Kaynak, mesaj, alıcı gibi değişkenlerin bireyin dikkat, kavrama, kabul gibi özelliklerini değişik ölçülerde etkilediğini öne süren kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Algısal Tutarlılık
B
Bilişsel Tutarlılık
C
İşlevselcilik
D
Çevresel Etkenler
E
ikna Edici iletişim
Soru 10

“insanların yolda kaza geçiren birini gördüğünde her birinin olaya karşı geliştirdiği farklı davranış biçimleri vardır. Kimi yardım etmeye gider, kimi sadece bakar, kimisi de hiç bir şey olmamış gibi uzaklaşıp gider.”
Buna göre insanların aynı olaya farklı davranış geliştirmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Etik
B
Tutum
C
Önyargı
D
Katılım
E
Saygı
Soru 11

I. Bilişsel Planlama Kuramı
II. Bilişsel Tutarsızlık Kuramı
III. Bilişsel Uygunluk Kuramı
Yukarıdakilerden hangileri tutarlılık konusunda sosyal bilimcilerin geliştirdiği kuramlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iş tatmini ile ilgili iş unsurlarından biri değildir?

A
işin kendisi
B
Terfi sistemi
C
iş arkadaşları
D
Danışmanlık
E
Psikolojik algı
Soru 13

Kişi ulaşmak istediği ancak ulaşamadığı ya da başaramadığı özelliklere sahip diğer cinsten birine rastladığında aşık olmaktadır.
Bu durum romantik aşka ilişkin öteki kuramsal yaklaşımlardan hangisiyle ilişkilidir?

A
iki Etmen Kuramı
B
Bağlanma Kuramı
C
Benzerlik Kuramı
D
Tamamlayıcılık Kuramı
E
Uygunluk Kuramı
Soru 14

Aşkın yalnızca içtenlik öğesinin bulunduğu aşk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romantik
B
Sevme
C
Hoşlanma
D
Tutku
E
Bağlılık
Soru 15

Bebeklerle onlara bakım veren insanlar (genellikle ebeveyn ya da bebeğin bakıcısı) arasındaki yakın ilişkiyi “bağlanma” terimi ile açıklayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ainsworth
B
Benthom
C
Bergson
D
Stiner
E
Sarte
Soru 16

Özgeci davranışı açıklamaya çalışan evrimsel yaklaşıma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özgeci davranışın temelinde toplumsal değerler ve normlar vardır.
B
Özgeci davranış ödül karşılığı gerçekleştirilen bir eylemdir.
C
Özgeci davranışın temelinde toplumsal sorumluluk kuralı yatar.
D
Özgeci davranışın bir kuşaktan diğerine aktarılan genetik bir özellik olduğunu ileri sürülmüşlerdir.
E
Özgeci davranışın toplumsallaşma süreci içerisinde öğrenildiği ve öğretildiği savunulmuştur.
Soru 17

Başkalarının yaşadığı olumsuzluklara verilen duygusal tepkiye ne ad verilir?

A
Tahrik
B
Kızgınlık
C
Kötü hissetme
D
Öfke
E
Stres
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi antisosyal saldırganlığa örnek olarak verilebilir?

A
Çocuğu disipline etme
B
Bir politikacıya suikast yapma
C
Savaş sırasında düşmana saldırma
D
Suçluyu yakalamak için ateş etme
E
Kariyer yapmak için iş arkadaşının önüne geçme
Soru 19

Diğer kişiye fiziksel ve psikolojik olarak zarar vermeyi ya da incitmeyi amaçlayan davranışa ne ad verilir?

A
Şiddet
B
Tahrik
C
Kaygı
D
Öfke
E
Saldırganlık
Soru 20

Değer verilen kişilerin davranışlarını gözlemleyerek öğrenmeye ne ad verilir?

A
Model alarak öğrenme
B
içgüdüsel öğrenme
C
Pekiştirerek öğrenme
D
Pasif öğrenme
E
Araçsal öğrenme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x