Sosyal Psikoloji 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Her potansiyel katılımcının örnekleme seçilme şansının eşit olduğu örneklem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırılmamış örneklem
B
Yapılandırılmış örneklem
C
Yarı yapılandırılmış örneklem
D
Temsil edici örneklem
E
Seçkisiz örneklem
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi modern sosyal psikolojinin çalışma konularından biri değildir?

A
Sosyal biliş ve sosyal algı
B
Gruba uyma davranışı
C
Tutumlar ve tutum değişimi
D
Teknolojik gelişmeler
E
Önyargının azaltılması
Soru 3

Temelini Heider'in attığı ve bireylerin günlük yaşamda diğerlerinin davranışlarını nasıl açıkladıklarına odaklanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hümanistik kuram
B
Etkileşimci kuram
C
Atıf kuramı
D
Yapısalcı kuram
E
Geştalt kuramı
Soru 4

Çalışma koşulları ağır olan birisinin çevresine olan kötü davranışlarından kişilik özelliklerini sorumlu tutmak aşağıdaki yükleme süreci yanlılıklarından hangisi ile ilgilidir?

A
Temel yükleme hatası
B
Oyuncu yanlılığı
C
Gözlemci yanlılığı
D
Yanlış yanlılık bilgisi
E
Kendine hizmet eden yükleme yanlılığı
Soru 5

İlk edinilen izlenime bağlı olarak sonrasındaki izlenimin daha olumlu ya da daha olumsuz olma durumuna ne ad verilir?

A
Benzeştirme
B
Zıtlık etkisi
C
Gruplama
D
Olumsuzluk etkisi
E
Olumluluk yanlılığı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi izlenimleri bütünleştirmeyi sağlayan unsurlardan biri değildir?

A
Duygusal bilgi
B
Değerlendirme
C
Bağlamın etkisi
D
Tutarlılık yükleme
E
Şemalar
Soru 7

I. Hız ve etkililik
II. Olayları kavranabilir ve kestirilebilir kılması
III. Doğru olmayan beklentiye sokması
IV. Tepkilerde esneklik tanımaması
Yukarıdakilerden hangileri şematik bilgi işlemin dezavantajlarındandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 8

İnsanların bir toplumsal sınıf üyesi olmasına, o sınıfın prototipine ne kadar uygun olduğuna bakarak karar verme eğilimine ne ad verilir?

A
Temsililik kısa yolu
B
Bilinirlik kısa yol
C
Simülasyon kısa yol
D
Atfetme
E
Bireysel farklılık
Soru 9

________ , türü temsil eden ve bizim zihnimizde olan bir modeldir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Gruplama
B
Atfetme
C
Şema
D
Prototip
E
Sınıflama
Soru 10

Otoriteye itaat konusunda çarpıcı bir deney yapan ve deneyin sonucunda normal insanların da otorite baskısına maruz kaldıklarında yıkıcı davranışlar sergileyebilecekleri sonucuna ulaşan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stanley Milgram
B
Muzaffer Sherif
C
Solomon Asch
D
Wİlhelm Wundt
E
Gustave Le Bon
Soru 11

Ayşe annesinden önce şehir dışında bir haftalık tatil için izin istemiş, annesi izin vermeyince bir günlüğüne aynı mahalledeki arkadaşında kalmak için izin almayı denemiş ve annesi bu isteği kabul etmiştir.
Ayşe’nin kullandığı boyun eğdirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önce küçük sonra büyük rica tekniği
B
Sıradışı istek tekniği
C
Giderek azalan ricalar tekniği
D
Giderek artan ricalar tekniği
E
Önce büyük sonra küçük rica tekniği
Soru 12

Bir otobüste giderken otobüsün içinin soğuk olduğunu hissediyorsunuz. Yanınızda oturan yolcu ise otobüsün sıcak olduğunu söylüyor ve siz belki de bu yolcunun ateşi olduğunu düşünüyorsunuz; fakat aynı anda çok sayıda başka yolcu da otobüsün ne kadar sıcak olduğundan yakınmaya başladığında siz hatanın kendinizde olduğunu, aslında otobüsün gerçekten de sıcak olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz.
Bu durumda uyum sağlama aşağıdaki hangi etmenden kaynaklanmaktadır?

A
Grubun vaadi
B
Grubun bütünlüğü
C
Bireycilik arzusu
D
Grubun büyüklüğü
E
Azınlık etkisi
Soru 13

I. Çevresel etkenler
II. Ölçüm hatası
III. Bilişsel etkenler
Yukarıdakilerden hangileri tutumlarla davranışlar arasındaki ilişkileri kısıtlayan etkenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Bir toplumda davranışların uygun olup olmadığını gösteren standartlar veya kurallar sistemine ne ad verilir?

A
ideolojiler
B
Normlar
C
Sosyal temsiller
D
inançlar
E
Gelenekler
Soru 15

Weis’e göre aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkilerin insana sağladığı getirilerinden-yararlarından biri değildir?

A
Bakım fırsatı
B
Değer doğrulaması
C
Güven duygusu
D
Rehberlik
E
Uzmanlık
Soru 16

Romantik ilişkinin içtenlik ve kararlılık öğesinin olmayıp tutku öğesinin olduğu aşk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boş aşk
B
Aptalca aşk
C
Yıldırım aşk
D
Romantik aşk
E
Arkadaşça aşk
Soru 17

“Kişisel sorunluluk alınmalıdır” kararı özgeci davranış karar basamaklarından hangisinde yer almaktadır?

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
E
5.
Soru 18

I. Başkalarının varlığı
II. Çevresel koşullar
III. Zaman baskısı
Yukarıdakilerden hangisi yardım etme biçimlerini etkileyen durumlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

“Bir bisikleti kullanmayı, bir arabayı sürmeyi nasıl öğreniyorsak, saldırgan davranış göstermeyi ve saldırgan davranışı ketlemeyi de aynı şekilde öğreniyoruz.” Önermesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Sosyal öğrenme
B
içgüdüsel öğrenme
C
Varoluşçu
D
Hümanistik
E
Biyolojik
Soru 20

Yüksek düzeyde rekabetçilik, zamanla yarışma ve düşmanlık içeren kişilik örüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgeci saldırganlık
B
A tipi kişilik
C
Antisosyal saldırganlık
D
B tipi kişilik
E
Dolaylı saldırganlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x