Sosyal Psikoloji 1 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Sosyal psikoloji bireylerin, davranış, duygu ve düşüncelerinin başkalarının gerçek, hayal edilen veya ima edilen varlığından nasıl etkilendiğinin bilimsel yollarla araştırılması dır”.Bu tanım, sosyal psikolojinin temel olarak ________ çalışması olduğu fikrine dayanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?

A
Alan deneyi
B
Sosyal etki
C
Doğal gözlem
D
Psikolojik etki
E
Sosyal biliş
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi survey araştırma yönteminin güçlü yanlarından biridir?

A
Diğer yöntemlere göre zaman ve maddi kaynakların kullanımı daha tasarrufludur.
B
Çok miktarda bilgi toplanır; ancak bu bilgi yüzeyseldir.
C
Kendisine genelleme yapılmak istenen evren çok geniş ise, örneklem oluşturma sorun yaratabilir.
D
Katılımcıların yanıtlarına bağlı kalma zorunluluğu vardır.
E
Örneklem alınması gereken durumlarda çok zaman ve paraya ihtiyaç vardır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi doğal gözlemde bulunan kişinin yapmaması gereken davranışlardan biridir?

A
Davranışları videoya çekmek
B
Davranışı sistematik biçimde gözlemek
C
Not tutmak
D
Davranışa hiçbir müdahalede bulunmamak
E
Kodlamak
Soru 4

İki ya da daha çok değişken arasında kendiliğinden oluşan ilişkileri araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılımcı
B
Deneyleme
C
Korelasyon
D
Güdümlü
E
Tarama
Soru 5

Geniş insan topluluklarının neden, nasıl ve ne zaman birlikte davrandığını anlamak için geliştirilen psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suç psikolojisi
B
Hukuk psikolojisi
C
Grup psikolojisi
D
Völkerpsikoloji
E
Kitle psikolojisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi izlenim oluşturmada etkili olan ilkelerden biri değildir?

A
Çok az bilgiye dayalı ve çok çabuk bir şekilde oluşturulması
B
insanların davranışlarını yorumlarken yeni edilen bilgilerin kullanılması
C
Karşımızdakinin en çarpıcı özellikleri ile onu başkalarından ayıran-farklı kılan özelliklerini kullanılarak izlenim oluşturulması
D
Bir davranıştan anlam çıkarırken bir davranışı yorumlarken; o davranışın yapıldığı koşulların esas alınması
E
ihtiyaç ve amaçların algılamaları etkilemesi
Soru 7

Hep birlikte oyun oynanan bir grupta bir çocuğun sürekli itiraz etmesi ya da mızıkçılık yapıp sesini yükseltmesi durumunda o çocuk hakkında yargıda bulunulurken kullanılan izlenim oluşturma bilgisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gruplama
B
Roller
C
Ayırıcı özellikler
D
Fiziksel ipuçları
E
Bağlamın etkisi
Soru 8

Tek tek insanları grup ya da nesnelerden daha olumlu değerlendirme eğilimine ne ad verilir?

A
Zıtlık etkisi
B
Yükleme etkisi
C
Benzeştirme
D
Bağlamın etkisi
E
Olumluluk yanlığı
Soru 9

Yükleme Kuramı'm geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heider
B
Lenner
C
Trivers
D
Crowley
E
Darley
Soru 10

İyi olarak değerlendirilenlerin olumlu bir çerçeveye yerleştirilip hep olumlu özellikler yüklenmesi, tersine başlangıçta olumsuz bulunan birisine de olumsuz özellikler yakıştırılması eğilimine ne ad verilir?

A
Face-ism
B
Simülasyon
C
Halo etkisi
D
Yanılsama
E
Sosyalizasyon
Soru 11

“Kendin yapınca kaza, başkası yapınca hata olur.” ifadesini aşağıdaki sosyal biliş kavramlarından hangisi en iy[ şekilde açıklamaktadır?

A
Simülasyon kısa yolu
B
Temel atfetme hatası
C
Bilinirlik kısa yolu
D
Temsililik kısa yolu
E
Beklentisel şema
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde yapılan sınıflamalardan biri değildir?

A
Fiziksel özelliklere göre
B
Sahip olduğu ırka göre
C
Sahip olduğu çekicilik düzeyine göre
D
Cinsiyetine göre
E
içinde bulunduğu yaşa göre
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi insanların bilgiyi yorumlamak için kullanılacak şemanın seçiminde etkili olan faktörlerden biridir?

A
Atfetme
B
Simülasyon
C
Kalıpyargılar
D
Çevre
E
Temsiller
Soru 14

X kişisi kirli sakal dediğimiz sakalıyla ve pek özenli olmayan kıyafetiyle bir arkadaşının kızının düğününe gitmek durumunda kalmış. Az sayıdaki tanıdıklaryla otururken, karşı çaprazında oturan orta yaşın üzerindeki iki bayanın, kendisiyle ilgili konuşmalarını şöyle aktarmıştı: “Bayanlardan birisi çaktırmadan başıyla beni işaret ederek kim olduğumu sordu. Öteki “tanımıyorum, herhalde Kars’ın köylerinde tarımla ya da hayvancılıkla uğraşan birisi olabilir” dedi. Sonrasında bana hoş geldin diyen bir öğretmen arkadaş onların yanına oturduğunda ona sordular. Profesör olduğumu öğrendiklerindeki şaşkınlık dolu yüz ifadeleri hiç gözümden gitmiyor” diye anlatmıştır.
Yukarıda anlatılan hikâyede insanların sıkça kullandığı zihinsel kısa yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simülasyon kısa yolu
B
Bilinirlik kısa yolu
C
Bireysel farklılık
D
Atfetme
E
Temsililik kısa yolu
Soru 15

“Ağzıyla kuş tutsa bu düşüncenizi değiştirmez.” ifadesi şemalarla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

A
Zihinsel kısa yol
B
Sosyal sınıfı belirleme
C
Beklenti oluşturma
D
Öncelik etkisi
E
Bilgi işleme
Soru 16

1960’larda laboratuvar ortamında yaptığı deneylerle otoriteye itaat konusunu inceleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milgram
B
Allport
C
Moscovici
D
Heider
E
Comte
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi insanların uyum davranışı göstermesinin ana sebeplerinden biridir?

A
Boyun eğmek
B
Ödüllendirilmek
C
itaat etmek
D
Baskı görmek
E
Beğenilmek
Soru 18

I. Hâkimin siyah cübbesi
II. Polislerin mavi üniforması
III. Öğretmelerin beyaz önlüğü
Yukarıdakilerden hangileri yasal otorite ve statü göstergelerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Muzaffer Şerifin bir grup bireye, önce yalnız, sonra grupla, sonra tekrar yalnız olarak ışık noktası izlettirdiği ve grup normunu incelediği araştırmada aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılmıştır?

A
Grup normları grup oluşmadan önce belirlenmiştir.
B
Bireyler grup normlarına karşı direnç göstermiştir.
C
Grup normlarının sürdüğünü gözlemlemiştir.
D
Grup normları bireyler için önemli olmadığını gözlemiştir.
E
Grup normları grup dağılınca bitmiştir.
Soru 20

“Kişiler kendi kişisel özgürlüklerine sahiptirler; bu özgürlüklerin tehdit edildiğini hissettiklerinde bu tehdide karşı ellerinde ne varsa yaparlar.” teorisindeki temel düşünce aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Kıskançlık
B
Tepki
C
Baskı
D
Risk
E
Kaygı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,11. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x