Sosyal Psikoloji 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sosyal Psikoloji 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kitle psikolojisinin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımsız düşünce
B
Grup zihni
C
Önyargı
D
Özgeci davranış
E
Gruplar arası ilişkiler
Soru 2

Modern sosyal psikolojide deneysel yönteme ağırlık veren ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Allport
B
Tajfel
C
Asch
D
Lewin
E
Triplett
Soru 3

Bütün araştırma yöntemlerinde değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisinin kurulduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örneklem
B
Deney
C
Anket
D
Survey
E
Arşiv araştırması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi şemaların işlevlerinden biri değildir?

A
Ayrıntıları anımsamada yardımcı olması
B
Bilgilerimizdeki boşlukları doldurması
C
Yeni bilgileri yorumlayıp değerlendirmede yardımcı olması
D
Çok az bilgiye dayalı ve çok çabuk oluşturulması
E
Bilgi işleme hızını artırması
Soru 5

Kişinin başkalarının yaptığı hatayı onların içsel özellikleriyle, kendi yaptığı hatayı durumsal faktörlerle açıklama eğiliminde olması aşağıdaki yükleme süreci yanlılıklarından hangisine girmektedir?

A
Oyuncu-gözlemci yanlılığı
B
Yanlış yanlılık bilgisi
C
Kendine hizmet eden yükleme yanlılığı
D
Temel yükleme hatası
E
Tutarlılık yanılgısı
Soru 6

Üniversiteye yeni başlamış olan ve ilk dersine girecek olan Çağrı, büyük bir heyecan ile ders sorumlusunun derse gelmesini beklemektedir. Diğer yandan da, kendisine anlatılanları ve daha önceki öğretmenlerini düşünerek çok da farklı bir yaşantı olmayacak diye yargıda bulunmaktadır.
Buna göre, Çağrı'nın izlenim oluşturmak üzere kullanmakta olduğu temel bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişilik özelliği çıkarsama
B
Gruplama
C
Bağlamın etkisi
D
Ayırıcı özellikler
E
Roller
Soru 7

Toplumsal dünyaya ilişkin bilgileri yorumlama, analiz etme, anımsama ve kullanma biçimine ne ad verilir?

A
Tutum
B
Sosyal biliş
C
Bilişsel şema
D
Değer
E
Bağlanma
Soru 8

Şemanın içeriğine ilişkin sahip olduğumuz duygulara ne ad verilir?

A
inanç
B
Farkındalık
C
Duyuş
D
Tutum
E
Norm
Soru 9

Kalıpyargısal düşünmenin açıkça görülebilecek en temel niteliği nedir?

A
Paylaşılması
B
Yavaşlığı
C
Kabul edilmesi
D
Çabukluğu
E
Kestirilemez olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi boyun eğdirme tekniklerden biri değildir?

A
Sadece o değil tekniği
B
Giderek azalan rica tekniği
C
Önce büyük sonra küçük rica tekniği
D
Önce küçük sonra büyük rica tekniği
E
Sıradışı istek tekniği
Soru 11

Ödüller almak ya da cezalandırmaları önlemek isteğine bağlı uyum, itaat davranışına ne ad verilir?

A
Normatif etki
B
Yasal otorite
C
Uzmanlık etkisi
D
Acizliğin gücü
E
Baskı
Soru 12

Toplumbilimcilerin sosyalizasyon, eğitimcilerin ise “eğitim süreci” dediği ve sonucunda da toplumda geçerli olan bilgi, tutum ve davranışların kazanıldığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atfetme
B
Uzlaşma
C
Kültürleşme
D
Boyun eğme
E
Kültürleme
Soru 13

I. Pazarlama
II. Reklam
III. Eğitim
Tutum ölçekleri yukarıdaki sektörlerden hangilerinde sıkça kullanılmaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Sosyal psikolojide Tutumlar Ölçülebilir adlı makalesiyle tutumların ölçülmesine öncülük eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thurstone
B
Atkinson
C
Taylor
D
Freedman
E
Heider
Soru 15

I. Kişisel özellikler
II. Kıskançlık
III. Benzerlik
Araştırma sonuçlarına göre yukarıdakilerden hangileri sevgi ve çekiciliğin önemli belirleyiciler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Mary Ainsvvorth ve arkadaşlarına göre, küçük çocuklar ve anne-babaları arasında kaç bağlanma türü vardır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 17

Taylor, Peplau ve Sears'ın Shotland ve Huston'dan aktardığına göre aşağıdakilerden hangisi özgeci davranış gerekip gerekmediğine karar verirken göz önünde bulundurulması gereken göstergelerden biri değildir?

A
Kurbana zarar verecek açık bir tehdit durumunun olması
B
Olayın aniden ve beklenmedik olması
C
Sonuç verecek bir müdahalenin mümkün olması
D
Kurbana müdahale edildiği takdirde göreceği zararın artması
E
Kurbanın çaresizliği ve yardıma ihtiyacının belirgin olması
Soru 18

Kurban durumundaki kişinin duygu ve düşünceleri üzerinde odaklanıldığında gerçekleşen yardım etme güdüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kızgınlık
B
Hoşlanma
C
Empati
D
Sempati
E
Kaygı
Soru 19

Toplumsal normları çiğneyen ve toplumca onaylanmayan saldırganlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antisosyal saldırganlık
B
izin verilmiş saldırganlık
C
Özgeci saldırganlık
D
Pasif saldırganlık
E
Araçsal saldırganlık
Soru 20

Hem psikanalizciler hem de etologlar saldırganlığı nasıl görmüşlerdir?

A
Zamanla azalıp kaybolan bir davranış özelliği
B
Sonradan kazanılan bir davranış
C
Antisosyal saldırganlık
D
Öğrenilmiş bir davranış özelliği
E
insan doğasının kaçınılmaz bir özelliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,14. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x