Sosyal Psikoloji 2 2015-2016 Final Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sesi güzel olan, iyi şarkı söyleyen birkaç Roman tanımamız nedeniyle Romanların hemen hepsinin aynı özelliği taşıdığını düşünme eğiliminde olma durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A
Pozitif ayrımcılık
B
Rol şeması
C
Algısal yaklaşım
D
Kültürel etkileşim
E
Hayali ilişkisellik
Soru 2

Her iki tarafın da iddia ettikleri durumdan vazgeçip ortak bir noktada buluşmaları aşağıdaki çatışma çözüm yaklaşımlarından hangisini kullandıklarını gösterir?

A
Rekabet
B
Uzlaşma
C
işbirliği
D
Kaçınma
E
Uyum
Soru 3

Her astı bir birey olarak gören, öğretici deneyimler yaratan dönüşümsel liderlik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyselleştirilmiş düşünceler
B
Atıf yeteneği
C
Entelektüel uyarım
D
Karizmatik liderlik
E
Otantiklik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi informel grupların üyelerine sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Üyelerine daha fazla bilgi aktararak onları kolay yönlendirir.
B
Üyelerine sosyal tatmin imkanı sağlar.
C
Grup üyelerini bir arada tutan sosyal değerleri pekiştirir.
D
Hedefi gerçekleştirmeye ve başarıya yöneltir.
E
Üyelerine rehberlik ederek grup normlarını öğretir.
Soru 5

Tarihsel olarak çatışma süreci içerisinde bulunmuş Türkiye ve Yunanistan’ın yaşanan deprem süreçlerinde birbirlerine yakınlaşmalarını aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi açıklar?

A
Arabulucudan yararlanma
B
Pazarlık yapma
C
Üst düzey hedefler
D
Hakem yoluyla anlaşma
E
Çokkültürlü bağlamda temas politikası
Soru 6

Bireyin, ilgili grubun üyeliğine duygusal bir önem ve değer atfının eşlik ettiği, belirli sosyal gruplara ait olma bilgisi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
Sosyal hareketlilik
B
Sosyal karşılaştırma
C
Sosyal yaratıcılık
D
Sosyal kimlik
E
Sosyal kategorizasyon
Soru 7

Gruplar, statükolarını değiştiremedikleri durumda, olumsuz olan sosyal kimliklerini olumluya çevirmek için sosyal yaratıcılık stratejilerini kullanırlar.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi sosyal yaratıcılık stratejilerine örnek olarak verilemez?

A
ikinci lige düşen bir futbol takımının kendisini ligin sonuncusuyla kıyaslaması
B
Yoksul bir kişinin kendisini diğerleriyle dürüstlük temelinde karşılaştırması
C
Kendisine miras kalan bir kadının lüks bir araba satın alması
D
Kendisini şişman bulan bir erkeğin “benden şişman insanlar da var” demesi
E
Matematikten kalan bir öğrencinin kendisini fenden de kalanlarla kıyaslaması
Soru 8

Tek taraflı olarak değil de karşılıklı işleyen, kişilerin kendi gruplarını çeşitli değerlendirme ve karşılaştırma boyutları temelinde diğer gruplarla kıyaslamalarını içeren süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal çatışma
B
Sosyal yaratıcılık
C
Sosyal karşılaştırma
D
Sosyal kategorizasyon
E
Sosyal hareketlilik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi beliren norm kuramının önermelerinden biridir?

A
Kitle başıboş bir kalabalıktır.
B
Kitle bir örnek davranış gösterir.
C
Kitlenin duygu ve davranışlarının sınırları yoktur.
D
Kitlede duygu ve davranış sınırsız biçimde bulaşmaz.
E
Kitle başkaları tarafından nasıl göründüğüne aldırmaz.
Soru 10

Kitlelerin genellikle ortak değer ve çıkarları paylaşan kişilerden oluştuğunu ve kitle davranışının, belirli tarzlarda davranmaya yatkın olan birbirine benzer insanların bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Kimlik Yaklaşımı
B
Bireyselci Yaklaşım
C
Kimliksizleşme Yaklaşımı
D
Beliren Norm Yaklaşımı
E
içgrup Yaklaşımı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kitleye örnek olarak verilemez?

A
Yeni yılı kentin meydanında kutlayanlar
B
Bir işyerinde aynı projede çalışan insanlar
C
Kadına yönelik şiddeti protesto eden kadınlar
D
Konserde dans eden gençler
E
Takımları için birlikte tezahürat yapan insanlar
Soru 12

Kitlede, işçi sayısı fazlalığının verdiği rahatlık duygusu ile sorumsuzluk duygusunun ortadan kalkması durumuna ne ad verilir?

A
Anonimlik
B
Telkine yatkınlık
C
Beliren norm
D
Bulaşma
E
Yüksek düzeyde uyarılma
Soru 13

Profesyonel bir aktörün kalabalıklara karşı yapacağı bir konuşmada konuşmasını unutması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Doğru benlik ihtiyacı
B
Kişisel engel
C
iyi bir izlenim yaratma
D
Kişisel doğrulama
E
Etkisiz kendini pazarlama
Soru 14

Okul gazetesinde editör olmayı isteyen bir öğrencinin daha sonrasında başarısız olması aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır?

A
Kişisel farkındalığa
B
Kişisel algı yanlılığına
C
Memnuniyetsizliğe
D
Benlik verimliliğine
E
Özsaygı eksikliğine
Soru 15

insanlar davranışlarında standarta uymaya çalışırlar, davranışlarına standartlara göre bir değer biçerler, bu davranışın beklentileri karşılayıp karşılamadıklarına karar verirler ve bir süreç olarak kıyaslama yapmayı sürdürürler.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Benlik verimliliği ve kişisel kontrol
B
Kişisel düzenlemenin sibernetik teorisi
C
Kişisel karışıklık
D
işleyen kişisel algı
E
Kişisel değerlerin savunulması
Soru 16

Tesser’in kişisel değerlerin savunulması modeline göre, ilişki içinde olduğumuz insanın performansı kendi gelişimimizi etkiliyorsa kıskançlık gibi eylemlerde bulunuruz.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
Kişisel doğrulama etkisi
B
Norm etkisi
C
Yansıtma etkisi
D
Karşılaştırma etkisi
E
Değerler etkisi
Soru 17

Toplumsal cinsiyet kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Fizyolojik olarak belirlenen bir kavramdır.
B
Kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkları belirtir.
C
Genetik olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
D
Kadın ve erkek arasındaki işgücü dengesini yansıtır.
E
Kadın ve erkek arasındaki toplumsal algılamaları yansıtır.
Soru 18

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi tipik erkek özelliklerinden biridir?

A
Hırslı olması
B
Kendi görünüşüyle ilgilenmesi
C
Sanat ve edebiyattan hoşlanması
D
Dindar olması
E
Kibar olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kalıpyargıların olumsuzluklarından biri değildir?

A
Grupiçi farklılıkları en aza indirmesi
B
Bazılarının bilimsel açıdan yanlış olması
C
Cinsiyet kalıpyargıları bütün kadın ve erkekleri aynı sayabilmesi
D
Toplumsal olarak gerekli olmaları
E
Gruplararasındaki farkı abartması
Soru 20

Kız çocuklarının oyuncak bebek ile, erkek çocuklarının ise araba ile oynaması durumu aşağıdaki toplumsal cinsiyet kuramlarından hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A
Toplumsal roller
B
Toplumsallaşma
C
Biyoloji
D
Toplumsal durumlar
E
Kalıpyargı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x