Sosyal Psikoloji 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Organizasyonların amaçlarını gerçekleştirmesine katkıda bulunan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birey düzeyli çatışmalar
B
Geleneksel çatışmalar
C
Fonksiyonel çatışmalar
D
Komuta-kurmay çatışmaları
E
Fonksiyonel olmayan çatışmalar
Soru 2

Genellikle otorite ilişkilerinden kaynaklanan ve çalışanlardan beklenen işin, kapasitesinin çok üzerinde olması, rol belirsizliği, aşırı iş yükü gibi nedenlerden kaynaklanan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Komuta-kurmay çatışmaları
B
Bireysel çatışmalar
C
Geleneksel çatışmalar
D
Rekabetçi çatışmalar
E
Gizli çatışmalar
Soru 3

D.Mc Gregor'un X ve Y Kuramlarına göre aşağıdakilerden hangisi X kuramı birey özelliğidir?

A
Potansiyelini geliştirmeye yönelmesi
B
Çalışmaktan zevk alması
C
insanların yükselme hırslarının olmaması ve sorumluluktan kaçması
D
Sorumluluk almaya eğilimli olması
E
Amaçları doğrultusunda kendini kontrol ederek çalışması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi otantik liderlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Toplumun çıkarlarını ön plana alması
B
Örnek bir aile yaşamına sahip olması
C
Akıllarıyla birlikte vicdan duygularınında davranışlarında baskın rol oynaması
D
Topluma hizmet vermeyi ilke edinmesi
E
Statüyü önemsememesi
Soru 5

I. Grubun büyüklüğü
II. Karşılıklı kabul
III. Kontrol ve organizasyon
IV. iletişim ve karar verme
Yukarıdakilerden hangisi grup gelişim süreci aşamaları ndandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
1,11 ve III
D
II, III ve IV
E
1,11, III ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi grup etkileşim sürecini belirleyen değişkenlerden biri değildir?

A
Grup üyelerinin teknolojiye yatkınlığı
B
Grup üyelerinin biyografik özellikleri
C
Grup üyelerinin iletişim ağları
D
Grup üyelerinin kişilik özellikleri
E
Grup kompozisyonu
Soru 7

I. Ekolojik çevre
II. Bireysel çevre
III. Sosyal çevre
Yukarıdakilerden hangisi grup etkileşim sürecini belirleyen değişkenlerdendir?

A
YalnızI
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 8

Etnosentrizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
iki olay arasında gerçekte olmayan bir ilişkiyi algılamaktır.
B
Üyesi olunan grubun (içgrubun) diğer bütün gruplardan üstün olduğuna ilişkin inançtır.
C
Orta sınıf değerlerine katı bağlılıktır.
D
Sosyal dünyayı anlamadaki temel süreçtir.
E
Belirli bir sosyal grup hakkındaki bilişsel çerçevelerdir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi önyargı çalışmalarındaki sosyal biliş yaklaşımına getirilen eleştirilerden biri değildir?

A
Önyargılı düşünceleri evrensel bir özellik haline getirmesi eleştirilir.
B
Önyargıyı insan olmanın bir gereğiymiş gibi sunması eleştirilir.
C
Toplumu basit bir indirgemeci şekilde ele aldığı gerekçesiyle eleştirilir.
D
Önyargıyı değiştirilebilir olarak görmesi eleştirilir.
E
Önyargının kaçınılmaz olduğunu söylemesi eleştirilir.
Soru 10

Aşağıdaki saptamalardan hangisi Sherif’in gerçekçi çatışma kuramına ait bir önermedir?

A
Gruplar arasındaki çatışmanın kaynağı grupların çıkarlarının birbiriyle uyuşmamasıdır.
B
Gruplar arası çatışmanın ortaya çıkması için sadece ve sadece iki grubun var olması yeterlidir.
C
Gruplar arasında çıkar çatışması olmadığında da gruplar arası rekabet görülebilir.
D
Gruplar arası ilişki sadece çatışma üzerinden tanımlanır.
E
Gruplar arası ilişkinin dinamikleri bireyler arası ilişkilerden farklıdır.
Soru 11

Gruplar, statükolarını değiştiremedikleri durumda, olumsuz olan sosyal kimliklerini olumluya çevirmek için sosyal yaratıcılık stratejilerini kullanırlar.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi sosyal yaratıcılık stratejilerine örnek olarak verilemez?

A
Kendisine miras kalan bir kadının lüks bir araba satın alması
B
Kendisini şişman bulan bir erkeğin “benden şişman insanlar da var” demesi
C
ikinci lige düşen bir futbol takımının kendisini ligin sonuncusuyla kıyaslaması
D
Yoksul bir kişinin kendisini diğerleriyle dürüstlük temelinde karşılaştırması
E
Matematikten kalan bir öğrencinin kendisini fenden de kalanlarla kıyaslaması
Soru 12

I. Pazarlık yapma
II. Arabulucudan yararlanma
III. Hakem yoluyla anlaşma
Yukarıdakilerden hangisi çatışma halindeki grupların çatışmayı ortadan kaldırmak ve ilişkileri geliştirmek için başvurdukları iletişim yollarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Sosyal kimlik yaklaşımı açısından en temel nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitlenin bir örnek davranış göstermemesi ve bunun sadece bir yanılsama olması
B
Kitlenin gruplar arası bir olgu olması
C
Normatif etkinin kitledeki uymama eğilimi üzerinde baskı yaratması
D
Kitlenin karşısındaki grubun tepkilerinin yorumlanması
E
Çoğunluğun hiçbir şey yapmayarak örtük normu kabul ettiğini göstermesi
Soru 14

Le Bon, bir kitle içinde lider konumundaki kişi ya da kişilerden kaynaklanan davranışların bir kartopu gibi büyüyerek bütün kitleye yayılması durumunu tanımlamak için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup büyüsü
B
Etkiye açık olma
C
Anonimlik
D
Hareketlilik
E
Bulaşma
Soru 15

Sosyal kimlik yaklaşımına göre kitlesel süreç aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Anonimlik duygusuyla birlikte kimliksizleşme
B
Bireyin kitle içinde erimesi
C
Dürtüsel davranışlardaki ketlemenin azalması
D
Bir kimlikten başka bir kimliğe geçiş
E
Mantıklı plan yapma becerisinde azalma
Soru 16

Tanıdığımız bir kişinin, kendi gelişimimiz dışında bir konu hakkında başarılı olması ve bu başarıdan dolayı gurur duymamız aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Karşılaştırma etkisi
B
Kişisel doğrulama
C
Yansıtma etkisi
D
Kişisel kontrol
E
Düşük özsaygı
Soru 17

Geçmiş davranışlardan sonuçlar çıkarmak, karar almak ve geleceğe rehberlik eden yargılamaların anlamlarıyla ilgili çıkarım yapmaya yardım eden bilişsel yapıya ne ad verilir?

A
Özşema
B
Kişisel farkındalık
C
Şema
D
Özfarklılık
E
Hazırbulunuşluk
Soru 18

Dearly Bems’in, kişisel bilginin kaynağının kişi tarafından öncelikli olarak yararlı olduğunu; ama belli bir merkezi olmadığını ileri sürdüğü teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal hareketlilik teorisi
B
Kişisel algı teorisi
C
işleyen benlik teorisi
D
Atfetme teorisi
E
Toplumsal yanılsama teorisi
Soru 19

Çocukların hemcinslerle oyun modeli ilk kez aşağıdaki dönemlerden hangisinde ortaya çıkar?

A
Ergenlik dönemi
B
ilkokul dönemi
C
Ortaokul dönemi
D
Okulöncesi dönem
E
Duyusal-motor dönemi
Soru 20

Kitle iletişim araçları, din, sanat ve edebiyat ürünlerinde yansıyan cinsiyetle ilgili inançlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Kişisel farkındalık ile
B
Cinsiyet kalıpyargıları ile
C
Kişisel kalıpyargıları ile
D
Benlik şeması ile
E
Kültürel kalıpyargıları ile
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x