Sosyal Psikoloji 2 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişim kaynaklı çatışmaların nedenlerinden biridir?

A
Yönetimle ilgili belirsizlikler
B
İletişim kanallarındaki gürültüler
C
Yetki ve sorumluluklarının olmaması
D
Kanalların çok kısa olması
E
Ödül sistemlerinin farklılığı
Soru 2

Bireylerin, herhangi bir çatışma olasılığını önlemek için kendi çıkarlarından çok karşı tarafın çıkarlarını üstün tutması durumu aşağıdaki çatışma çözüm yaklaşımlarından hangisine girmektedir?

A
Rekabet
B
Kaçınma
C
Uzlaşma
D
İşbirliği
E
Uyum
Soru 3

Bir ebeveynin çocuğuna hem bir işte çalışması gerektiğini hem de okuldaki derslerinden kalmaması gerektiğini söylemesi durumu aşağıdaki rol çatışmalarından hangisine girmektedir?

A
Kişi-rol çatışması
B
Göndericiler arası rol çatışması
C
Rol göndericinin kendi içinde çatışması
D
Roller arası çatışma
E
Rol belirsizliği
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çatışma yönetimindeki tutumsal yaklaşımlardan biridir?

A
Uyum
B
İşbirliği
C
Uzlaşma
D
Rekabet
E
Rotasyon
Soru 5

Bir örgütün değişik yetki kademelerinde bulunanlar arasında çıkan çatışmalara ne ad verilir?

A
Dikey çatışma
B
Gizli çatışma
C
Fonksiyonel çatışma
D
Etkileşimci çatışma
E
Yatay çatışma
Soru 6

Bass’a göre dönüşümsel liderliği tamamlayan ögeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Otantik liderlik-Entelektüel uyanm-Bireyselleştirilmiş düşünce
B
Atıfsallık-Otantik liderlik-Entelektüel uyarım
C
Karizmatik liderlik-Atıfsallık-Entelektüel uyarım
D
Karizmatik liderlik davranışı -Bireyselleştirilmiş düşünce-Entelektüel uyarım
E
Entellektüel uyanm-Bireyselleştirilmiş düşünce-Atıfsallık
Soru 7

Friedler’in durumsallık modeline göre aşağıdakilerden hangisi işe güdülenmiş liderin özelliklerinden biridir?

A
Demokrat olması
B
Emir verici olması
C
Duygusal olması
D
Dayanışmacı olması
E
Sosyal olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Vroom-Yetton-Jago modelinin grup yönelimli davranışının özelliğidir?

A
Yöneticilerin astların sadece fikirlerini alıp, kararları kendilerinin alması
B
Yöneticilerin astlardan gerekli bilgiyi alıp kararı kendilerinin vermesi
C
Yönetici ve astların durumu bir grup olarak tartışıp grup olarak karar alması
D
Yöneticinin astlarla problemi tartışıp kararı kendisinin alması
E
Yöneticilerin problemi kendilerinin çözmeleri ve kendilerinin karar alması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi otantik liderin özelliklerinden biri değildir?

A
Topluma hizmet vermeyi ilke edinmesi
B
Toplum çıkarlarını kişisel çıkarlarından çok düşünmesi
C
Kendine özgü olması
D
Statünün onlar için önemli olması
E
Aklı ve vicdanı birlikte kullanması
Soru 10

D.Mc Gregor’un Y kuramına göre aşağıdakilerden hangisi bireyin davranış özelliklerinden biridir?

A
Önemli olanın kişisel kazançlar olması
B
Yükselme hırslarının olmaması
C
Amaçları doğrultusunda kendi kendini kontrol ederek çalışması
D
Sorumluluk almaktan kaçınması
E
Çalışmak için zorlanması
Soru 11

Grubun etkili bir biçimde amaçlarını yerine getirmeye başladığı grup gelişim sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılıklı kabul
B
Yol gösterme ve tanıma
C
Güdü ve verimlilik
D
Kontrol ve organizasyon
E
İletişim ve karar verme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi grup normlarının grup içinde hizmet ettiği amaçlardan biridir?

A
Grup üyelerinin kendilerini utandıracak durumlardan kaçınmalarına yardımcı olmak
B
Grubu diğer gruplara benzeştirmek
C
Gruptaki davranışları karmaşıklaştırmak
D
Grubun yaşam süresini kısaltmak
E
Grubu süreksizleştirmek
Soru 13

Grup üyelerinin “ben” duygusundan uzaklaşarak “biz” duygusunu hissettikleri süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup verimliliği
B
Grup normu
C
Grup bağlılığı
D
Grup yönetimi
E
Grup kontrolü
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Cooley tarafından geliştirilmiş olan birincil grubunun özelliklerinden biridir?

A
Yüz yüze ilişkilerden oluşması
B
İlişkilerin rasyonel olması
C
Üyelerine amaçları için araçlar vermesi
D
İlişkilerin formel olması
E
Üyeler arası hiyerarşinin mevcut olması
Soru 15

Grubun büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Büyük gruplarda bazı katılımcıların konuşmaları kısıtlanır.
B
Büyük gruplarda alt gruplar oluşur.
C
Grup büyüdükçe fikir sayısı azalmaya başlar.
D
Büyük gruplarda çok sayıda iş tamamlanabilir.
E
Küçük gruplarda etkileşim düzensizdir.
Soru 16

Dünyada olan bitenin vahşi ve tehlikeli olduğuna inanmaya yatkınlık aşağıdaki otoriteryen kişilik boyutlarından hangisine aittir?

A
Boş inançlı ve kalıpyargılı olma
B
Yansıtma eğilimi
C
Otoriteryen boyun eğme
D
Öznelci bakış karşıtlığı
E
Gelenekçilik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Altmeyer’in sağ kanat otoriteryenizm kuramının boyutlarından biridir?

A
Otoriteryen boyun eğme
B
Yıkıcılık ve sinisizm
C
Boş inançlı ve kalıpyargılı olma
D
Öznelci bakış karşıtlığı
E
Cinsellik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi önyargının özelliklerinden biridir?

A
Değişime açık olması
B
Davranış olarak kabul edilmesi
C
Esnek olmayan bir genellemeye dayanması
D
Düşünerek ulaşılabilir olması
E
Problem çözücü olması
Soru 19

Önyargı kavramı ilk olarak aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisinden sonra olumsuz tutumlar olarak görülmeye başlanmıştır?

A
II. Dünya Savaşı
B
I. Dünya Savaşı
C
Fransız İhtilali
D
Paris Komünü
E
Sanayi Devrimi
Soru 20

Üyesi olunan grubun (içgrubun) diğer bütün gruplardan üstün olduğuna ilişkin inanca ne ad verilir?

A
Ayrımcılık
B
Kalıpyargı
C
Etnosentrizm
D
Homojenlik
E
Stereotype
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x