Sosyal Psikoloji 2 2016-2017 Final Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şartları çok iyi olan bir iş teklifinin, bireyin yaşadığı yere uzak olması durumunda yaşanan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaklaşma-Yaklaşma
B
Kaçınma-Kaçınma
C
Kişi-Rol çatışması
D
Yaklaşma-Kaçınma
E
Göndericiler arası çatışma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi otantik liderlik özelliklerinden biri değildir?

A
Akıllarının yanı sıra vicdan duygularının da davranışlarında baskın rol oynaması
B
Liderlik özelliği doğuştan değil sonradan geliştirilmiş olması
C
Kişisel çıkarlardan çok toplum çıkarlarını düşünmesi
D
Başarılı kişileri taklit etmesi
E
Topluma hizmet vermeyi ilke edinmesi
Soru 3

Örgütün kendisi tarafından belirli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan ve örgütte belirli yeri olan gruplara ne ad verilir?

A
informal gruplar
B
Referans grupları
C
Formal gruplar
D
Birincil gruplar
E
Kontrol grupları
Soru 4

Allportun önyargıdan en uç (aşırı) ayrımcılığa giden basamakları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

A
Psikolojik saldırı, ayrımcılık, uzak durma, karşı olmayı ifade etme, yok etme
B
Uzak durma, karşı olmayı ifade etme, ayrımcılık, fiziksel saldırı, ortaya çıkartma
C
Ayrımcılık, karşı olmayı ifade etme, yakın durma, fiziksel saldırı, yok etme
D
Yok etme, psikolojik saldırı, ayrımcılık, uzak durma, karşı olmayı ifade etme
E
Karşı olmayı ifade etme, uzak durma, ayrımcılık, fiziksel saldırı, yok etme
Soru 5

Birbirleriyle daha önceden hiç tanışıklığı olmayan yirmi iki çocuk, kamp (aslında deney) başlamadan önce tesadüfi bir biçimde iki gruba ayrılır. Kamp yerine ayrı otobüslerle gelirler. Birbirlerini görüp duyamayacakları uzaklıkta iki kamp kurulur ve her birine yıkanma, kayıkla dolaşma, ateş yakma vb. konularda ayrı ayrı olanaklar sağlanır tuvaletler ortaktır ama kullanma saatleri farklıdır.
M. Sherif’in yukarıdaki yaz kampı çalışmalarının (deneyin) ikinci haftasında iki grubun birbiriyle temasa geçmesi ile hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişimin minimum seviyeye indilmesi
B
Üst düzey hedeflerin gerçekleşmesi
C
Rekabetin yaratılmaya çalışılması
D
Pazarlığın artması
E
Kişilerin birbirinden haberdar olmaların önüne geçilmesi
Soru 6

Sosyal kimlik kuramına göre statülerini yükseltmek isteyen grup üyelerinin kullanabileceği temel stratejiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sosyal karşılaştırma stratejisi-Sosyal hareketlilik stratejisi
B
Sosyal hareketlilik stratejisi-Sosyal değişme stratejisi
C
Sosyal rekabet stratejisi-Sosyal hareketlilik stratejisi
D
Sosyal kategorizasyon stratejisi-Sosyal hareketlilik stratejisi
E
Sosyal kategorizasyon stratejisi-Sosyal değişme stratejisi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gruplararası ilişkileri geliştirme yollarından biri değildir?

A
iletişim
B
Asgari paradigma
C
Pazarlık yapma
D
Arabuluculuktan yararlanma
E
Üst düzey hedefler
Soru 8

Sosyal dünyanın belirli özellikler (cinsiyet, yaş, ırk, din vb.) temelinde bölünmesine ne ad verilir?

A
Asgari grup paradigması
B
Sosyal karşılaştırma
C
Sosyal kimlik
D
Sosyal kategorizasyon
E
Asgari değişim
Soru 9

Le Bon'un kitleleşme sürecinin psikolojik mekanizmalarını açıkladığı kavramlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Uzlaşma-bulaşma-kitle davranışı
B
Arabuluculuk-kimliksizleşme-telkine yatkınlık
C
Anonimlik-bulaşma-telkine yatkınlık
D
Anonimlik-grup zihni-telkine yatkınlık
E
Anonimlik-kolektif davranış-uzlaşma
Soru 10

Modern sosyal psikolojinin öncüsü Allport, “grup zihni” kavramını reddetmiştir.
Buna göre ağıdakilerden hangisi Allport’un düşüncelerinden biri olamaz?

A
Kitlelerin kolektif bir ruhu vardır.
B
Tek psikolojik gerçeklik bireydir.
C
Kitle tek tek bireylerin toplamından başka birşey değildir.
D
Grup davranışını açıklamak için birey psikolojisine bakmaktan başka yol yoktur.
E
Bireyin grupta iken yalnız başına olduğu durumdan farklı davranmasının özel bir durum olmadığını, bunun fiziksel uyaran yerine sosyal uyarana tepki vermekten ibaret olduğunu ileri sürmüştür.
Soru 11

Grup ya da kitlenin, onu oluşturan tek tek bireylerden ayrı olarak ve onların üzerinde ortak bir bakış açısını ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Kimlik Yaklaşımı
B
Beliren Norm Yaklaşımı
C
Önyargı Yaklaşımı
D
Kategorizasyon Yaklaşımı
E
Grup Zihni Yaklaşımı
Soru 12

Sosyal psikolojide kitleyi anormal olarak görmekten uzaklaşan ilk kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Le Boncu Yaklaşım
B
Beliren Norm Kuramı
C
Sosyal Kimlik Kuramı
D
Kimliksizleşme Yaklaşımı
E
Birleşme Yaklaşımı
Soru 13

İnsanların kaçınılmaz başarısızlıkla sonuçlanan deneyimleri olduğunda, bunun yeteneksizlikle değil, başka mazeretlerle savunulmasına ne ad verilir?

A
Kişisel engel
B
Kendini tanıma
C
Kişisel farkındalık
D
iyi bir izlenim yaratmak
E
Etkisiz kendini pazarlama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi düşük özsaygıya sahip olan bir kişide görülmesi beklenen özelliklerden biri değildir?

A
Kendilerini daha az düşünüp ve sıklıkla gerçek dışı hedefler seçmesi
B
Kendi düşüncelerini açıklıkla ifade etmesi
C
Eleştirilere karşı daha ters, duygusal ve davranışsal tepkilerde bulunması
D
Negatif geri bildirimlerle ve diğer insanlarla olan sosyal çatışmalarla daha fazla ilgilenmesi
E
Çekindikleri için amaçlarından tamamen uzaklaşması
Soru 15

Tesser’in kişisel değerlerin savunulması modeline göre, ilişki içinde olduğumuz kişi, kendi gelişimimiz dışında bir konu hakkında bir başarı gösterdiyse onun başarısından dolayı gurur duymamız durumu aşağıdaki hangi kavrama örnek verilebilir?

A
Norm etkisi
B
Karşılaştırma etkisi
C
Yansıtma etkisi
D
Değerler etkisi
E
Doğru benlik etkisi
Soru 16

İnsanların kendi özdeğerlerini doğrulayarak kişisel özelliklerini açıkça davranışa dönüştürmeleri aşağıdaki olumlu benlik oluşturma yollarından hangisine aittir?

A
Kişisel engel
B
Etkisiz kendini pazarlama
C
Kişisel değerlerin savunulması
D
iyi izlenim yaratma
E
Kişisel doğrulama
Soru 17

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi tipik erkek özelliklerinden biridir?

A
Zarif
B
Konuşkan
C
Bağımlı
D
Mantıklı
E
Dindar
Soru 18

Bir kadın ya da erkeğin, kadın ya da erkek olarak kendine ilişkin inançlarına ne ad verilir?

A
Benlik şeması
B
Kişisel gelişme
C
Bireysel analiz
D
Sosyal bilinç
E
Duygusal kimlik
Soru 19

Bir insanın hem erkeksiliği hem kadınsılığı andırması ve yerine göre her iki cinsiyetin rollerini de yapması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Androjen
B
Aseksüel
C
Biseksüel
D
Eşcinsel
E
Yanlış şemalaşma
Soru 20

İçinde yaşadığımız toplumun, kadın ve erkek olarak bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A
Kalıp yargı
B
Güç dengesi
C
Kişisel kalıp yargı
D
Cinsiyet benlik şeması
E
Toplumsal cinsiyet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x