Sosyal Psikoloji 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişim kaynaklı çatışmaların nedenlerinden biridir?

A
iletişim kanallarındaki gürültüler
B
Kanalların çok kısa olması
C
Yönetimle ilgili belirsizlikler
D
Ödül sistemlerinin farklılığı
E
Yetki ve sorumluluklarının olmaması
Soru 2

Bireylerin, herhangi bir çatışma olasılığını önlemek için kendi çıkarlarından çok karşı tarafın çıkarlarını üstün tutması durumu aşağıdaki çatışma çözüm yaklaşımlarından hangisine girmektedir?

A
işbirliği
B
Kaçınma
C
Uyum
D
Rekabet
E
Uzlaşma
Soru 3

D.Mc Gregor’un Y kuramına göre aşağıdakilerden hangisi bireyin davranış özelliklerinden biridir?

A
Amaçları doğrultusunda kendi kendini kontrol ederek çalışması
B
Sorumluluk almaktan kaçınması
C
Önemli olanın kişisel kazançlar olması
D
Yükselme hırslarının olmaması
E
Çalışmak için zorlanması
Soru 4

Bass’a göre dönüşümsel liderliği tamamlayan ögeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Atıfsallık-Otantik liderlik-Entelektüel uyarım
B
Karizmatik liderlik-Atıfsallık-Entelektüel uyarım
C
Otantik liderlik-Entelektüel uyarım-Bireyselleştirilmiş düşünce
D
Entellektüel uyarım-Bireyselleştirilmiş düşünce-Atıfsallık
E
Karizmatik liderlik davranışı -Bireyselleştirilmiş düşünce-Entelektüel uyarım
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Cooley tarafından geliştirilmiş olan birincil grubunun özelliklerinden biridir?

A
Üyelerine amaçları için araçlar vermesi
B
Üyeler arası hiyerarşinin mevcut olması
C
ilişkilerin rasyonel olması
D
ilişkilerin formel olması
E
Yüz yüze ilişkilerden oluşması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gruba katılım nedenlerinden biri değildir?

A
Sosyal gereksinimler
B
Güvenlik
C
içgüdüsel ihtiyaçlar
D
Saygınlık
E
Kendini gerçekleştirme
Soru 7

Sosyal kategorizasyon sürecinde, kategori içi benzerlikleri ve kategori arası farklılıkları abartılı algılama eğilimine ne ad verilir?

A
Artırma etkisi
B
Hayali ilişkisellik
C
Dışgrup homojenliği
D
Otoriteryen kişilik
E
Sağ kanat otoriteryenizm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Faşizm (F) ölçeğinde, otoriteryen kişiliği saptamaya yarayan boyutlardan biri değildir?

A
Boş inançlı ve kalıp yargılı olma
B
Yansıtma eğilimi
C
Yıkıcılık ve sinisizm
D
Modernizm
E
Gelenekçilik
Soru 9

Yoksul bir kişinin kendini diğer gruplarla kıyasladığında “yoksulum ama mutlu bir ailem var” demesi sosyal kimlik kuramı açısından aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?

A
Sosyal hareketlilik
B
Pollyannacılık
C
Sosyal yaratıcılık
D
Gruplar arası rekabet
E
Muhasebecilik
Soru 10

Dış grup hakkında olumlu bilgilerin birikmesinin yavaş yavaş onlar hakkındaki kalıp yargıları iyileştireceğini öne süren gruplar arası ilişkileri geliştirme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakem yoluyla anlaşma
B
Pazarlık yapma
C
Üst düzey hedefler
D
Muhasebeci yaklaşım
E
Uzlaşma
Soru 11

Sosyal psikolojide, bir araya gelen bireylerin ait oldukları grubu kayırmaları ve diğer grupla rekabet etmeleri için psikolojik düzeyde gerekli ve yeterli koşulları araştıran deneysel çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal kategorizasyon
B
Asgari grup paradigması
C
Mağara deneyleri
D
Gerçekçi çatışma kuramı
E
Sosyal karşılaştırma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi beliren norm kuramının önermelerinden biridir?

A
Kitle bir örnek davranış gösterir.
B
Kitle başkaları tarafından nasıl göründüğüne aldırmaz.
C
Kitlede duygu ve davranış sınırsız biçimde bulaşmaz.
D
Kitle başıboş bir kalabalıktır.
E
Kitlenin duygu ve davranışlarının sınırları yoktur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kitle davranışını grup davranışından ayıran bir özelliktir?

A
Önceden belirlenmiş bir lideri olması
B
Kurulu bir iletişim ağı bulunması
C
Önceden planlanması
D
Süreksiz olması
E
Formel bir yapısının olması
Soru 14

Lider konumundaki kişiden kaynaklanan duygu ve davranışların bir kartopu gibi giderek büyümesi ve tüm kitleye yayılması aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

A
Sorumsuzluk
B
itaat
C
Onaylama
D
Telkine yatkınlık
E
Bulaşma
Soru 15

insanlar davranışlarında standarta uymaya çalışırlar, davranışlarına standartlara göre bir değer biçerler, bu davranışın beklentileri karşılayıp karşılamadıklarına karar verirler ve bir süreç olarak kıyaslama yapmayı sürdürürler.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Benlik verimliliği ve kişisel kontrol
B
Kişisel düzenlemenin sibernetik teorisi
C
Kişisel karışıklık
D
işleyen kişisel algı
E
Kişisel değerlerin savunulması
Soru 16

Tesser’in kişisel değerlerin savunulması modeline göre, ilişki içinde olduğumuz kişi, kendi gelişimimiz dışında bir konu hakkında bir başarı gösterdiyse onun başarısından dolayı gurur duymamız durumu aşağıdaki hangi kavrama örnek verilebilir?

A
Karşılaştırma etkisi
B
Yansıtma etkisi
C
Norm etkisi
D
Değerler etkisi
E
Doğru benlik etkisi
Soru 17

Kendi kendiniz hakkında ne düşündüğünüzle ilgili ölçüleri betimleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özfarklılıklar
B
Motivasyonlar
C
Kişisel doğrulamalar
D
Özbenlikler
E
Özşemalar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kalıpyargıların olumsuzluklarından biri değildir?

A
Hızlı düşünmeyi sağlaması
B
Bazılarının bilimsel açıdan yanlış olması
C
Gruplararası farkı abartması
D
Grup içi farklılıkları en aza indirmesi
E
Cinsiyet kalıpyargıları bütün kadın ve erkekleri aynı sayabilmesi
Soru 19

İçinde yaşadığımız toplumun, kadın ve erkek olarak bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A
Güç dengesi
B
Toplumsal cinsiyet
C
Cinsiyet benlik şeması
D
Kalıp yargı
E
Kişisel kalıp yargı
Soru 20

Birilerinin bizi sevmesini istediğimizde; inancımız ne olursa olsun, onların bizden beklediği davranışa uygun hareket etmemiz aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Toplumsallaşmayla
B
Genellemelerle
C
Cinsiyet rolleriyle
D
Toplumsal durumlarla
E
Toplumsal rollerle
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x