Sosyal Psikoloji 2 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mehmet Öğretmen, öğrencilerine bağımsız düşünmelerini, ödevlerini yaparken kitaplardan kopyala-yapıştır yapmamalarını söylemektedir. Fakat sınavlarda sorduğu sorulara kitaptaki bilgiden farklı cevap verenlere veya cevabında yorum bulunduran öğrencilere puan vermemektedir. Mehmet Öğretmen’in içinde bulunduğu çatışma hangi çatışmaya örnektir?

A
Rol belirsizliği
B
Kişi-rol çatışması
C
Rol göndericinin kendi içinde çatışması
D
Göndericiler arası rol çatışması
E
Roller arası çatışma
Soru 2

Çatışmacı geleneksel yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çatışma, kaynakların israf edilmesine neden olur.
B
Çatışma birey ve grupların yeteneklerini ve enerjilerini zayıflatır.
C
Çatışma, yanlış politikaların, kuralların, hedeflerin ve hayallerin bir sonucudur.
D
Çatışma, insan psikolojisini etkiler ve duygularını incitir.
E
Çatışma değer yaratır ve rekabeti artırır.
Soru 3

Genellikle otorite ilişkilerinden kaynaklanan ve çalışanlardan beklenen işin, kapasitesinin çok üzerinde olması, rol belirsizliği, aşırı iş yükü gibi nedenlerden kaynaklanan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Geleneksel çatışmalar
B
Komuta-kurmay çatışmaları
C
Gizli çatışmalar
D
Rekabetçi çatışmalar
E
Bireysel çatışmalar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kenneth Thomas tarafından önerilen davranışsal yaklaşımların çatışma çözüm yollarından biri değildir?

A
Rotasyon
B
Uzlaşma
C
Kaçınma
D
Rekabet
E
işbirliği
Soru 5

Ali iyi bir öğrencidir ve sınıf birincisi olmayı hedeflemektedir. Fakat ailesinin ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle sınıf içi ve sınıf dışı gerekli çalışmalarını yaparken kullanacağı ders malzemelerini alamamaktadır ve sınıftaki diğer öğrencilerden düşük not almaktadır. Ali’nin bu durumu hangi çatışmaya örnek olarak verilebilir?

A
Rol çatışmaları
B
Yaklaşma-kaçınma
C
Amaç çatışmaları
D
Engellenme
E
Komuta-kurmay çatışmaları
Soru 6

Blake ve Mouton yönetim biçim ölçeğine göre, grupta veya örgütte çalışanların kişisel ihtiyaçlarına önem verildiği ancak işin ihmal edildiği liderlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başarısız yönetim
B
Takım yönetimi
C
Klüp yönetimi
D
Orta yol
E
Otorite-itaat
Soru 7

Friedler’in Durumsallık Modeli'ne göre ilişkiye yönelik lider aşağıdaki hangi lider tipine benzer?

A
Başarıya yönelik
B
Yönlendirici
C
Otoriter
D
Destekleyici
E
Demokratik
Soru 8

İzleyicilerinin zekalarını yaratıcı bir şekilde kullanmalarını, olaylara akılcı yaklaşımlarını, problemlerini alternatif yollarla çözmelerini ve liderin düşüncelerini sorgulamalarını keşfeden dönüşümcü liderlik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otantiklik
B
Bireyselleştirilmiş düşünceler
C
Karizmatiklik
D
Entelektüel uyarım
E
Atıf mekanizması
Soru 9

Lideri yöneticiden ayıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liderin motivasyon sağlaması
B
Liderin cesaretli olması
C
Liderin otoriter olması
D
Liderin sosyal etkileme gücü
E
Liderin yasal gücü
Soru 10

Bir kurumda bulunan yönetici ve altında çalışan kişilerin bir konuyu beraber tartışıp, birlikte karar almaları Vroom-Yetton-Jago modeline göre hangi liderlik modelidir?

A
Al (Otokratik)
B
Gll (Grup Yönelimli)
C
Cl (Danışan)
D
Ali (Otokratik)
E
Cll (Danışan)
Soru 11

Çalışanlar, birlikte çalıştıkları arkadaşlarının da kendileriyle aynı sorunları, ilgileri ve acıları paylaştıklarını hissettiklerinde daha motive olmaları aşağıdaki gruba katılma nedenlerinden hangisi ile açıklanır?

A
Güvenlik
B
Saygınlık
C
Sosyal
D
Statü
E
Kendini gerçekleştirme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Cooley tarafından geliştirilen birincil gruplara örnek olarak verilebilir?

A
işgören grupları
B
Ordu mensupları
C
iş arkadaşlığı grupları
D
Proje grupları
E
Öğrencinin bulunduğu gruplar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi grup bağlılığını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Gruptaki üye sayısının fazla olması
B
Grup üyelerinin birlikte çok zaman geçirmesi
C
Grup üyeliğine kabul edilme sürecinde güçlüklerin aşılması
D
Dış çevrelerden çok sayıda tehdit gelmesi
E
Grubun önceki süreçte çokça başarısının olması
Soru 14

Grup üyelerinin aktif bir biçimde birbirlerine yardımcı olarak amaçlarını gerçekleştirme yoluna gitmeleri aşağıdaki grup gelişim süreçlerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Güdü ve verimlilik
B
Karşılıklı kabul
C
iletişim ve karar verme
D
Kontrol ve organizasyon
E
Öğüt verme-yargılama
Soru 15

Üyelerin hava, spor, eğlence, müzik gibi ya da iş yerinde yakın zamanda yaşanan bir olay hakkında konuşmaları grup gelişim sürecindeki aşamalardan hangisine örnektir?

A
Güdü ve Verimlilik
B
Karşılıklı Kabul
C
Kontrol ve Organizasyon
D
Grup Bağlılığı
E
iletişim
Soru 16

S. Devin, toplumdaki grupların çoğuna ilişkin bir kalıpyargımızın bulunduğu ve bu kalıpyargıların çok sık tekrarlandığı için temsil ettikleri grupla otomatik olarak ilişkilendirildiğini öne sürdüğü model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artırma
B
Etnosentrizm
C
Sosyal biliş
D
Ayrışma
E
İlişkisellik
Soru 17

Bir dolmuşta yaşlı bir teyze önündeki uzun saçlı gence elindeki parayı uzatarak “şunu uzatır mısın kızım” der. Farkedilir ki genç, bir kadın değil erkektir.
Bu durum yaşlı teyze açısından aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A
Etnosentrizm
B
Numunecilik
C
Kalıpyargı
D
Ayrımcılık
E
Tutum
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi F ölçeğinde otoriteryen kişiliği saptamaya yarayan boyutlardan biri değildir?

A
Cinsellik
B
Gelenekçilik
C
Yansıtma eğilimi
D
Yıkıcılık ve sinisizm
E
Öznelci bakış
Soru 19

Sınıftaki bir kız arkadaşının sürekli ağladığını gören bir lise öğrencisinin “kadınlar sürekli ağlar” şeklinde bir kanı elde etmesi aşağıdaki önyargı kavramlarından hangisiyle örtüşmektedir?

A
Dışgrup Homojenliği
B
Otoriteryen Kişilik
C
Sağ Kanat Otoriteryenizm
D
Artırma Etkisi
E
Hayalî ilişkisellik
Soru 20

Sosyal kategorizasyon sürecinde, kategori içi benzerlikleri ve kategori arası farklılıkları abartılı algılama eğilimine ne ad verilir?

A
Sağ kanat otoriteryenizm
B
Artırma etkisi
C
Otoriteryen kişilik
D
Hayali ilişkisellik
E
Dışgrup homojenliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x