Sosyal Psikoloji 2 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi engellenme durumunda kullanılan temel savunma mekanizmalarından biri değildir?

A
Karşılaşma
B
Uzlaşma
C
Saldırganlık
D
Direnme
E
Çekilme
Soru 2

Yol-amaç modeli aşağıdaki bilim insanlarından hangileri tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır?

A
B. Bass-G. Jones
B
G. James-G. Yukly
C
S. Clayton-T. Bateman
D
D.Mc Grogor-A. Comte
E
M. Evans-R. House
Soru 3

Charles H. Cooley’in ikincil grubunun özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dayanışma bu gruplarda önemlidir.
B
Grup içi ilişkiler zihinsel, ussal-rasyonel ve sözleşmeli olur.
C
Yüz yüze ilişkilerin yoğun yaşandığı bir gruptur.
D
Üyeler birbirleriyle sıklıkla özdeşleşir.
E
Grubun informel bir yapısı vardır.
Soru 4

Allport, önyargıdan en uç ayrımcı davranışa doğru tırmanan beş basamak ayırt etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi linç olaylarını, katliam ve toplu kıyımı içeren basamaktır?

A
Fiziksel saldırı
B
Karşı olmayı ifade etme
C
Uzak durma
D
Yok etme
E
Ayrımcılık
Soru 5

Temas denencesi aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

A
House
B
Evans
C
Allport
D
Tajfel
E
Fiedler
Soru 6

Sosyal kimlik kuramı bağlamında alt statüdeki grubun kollektif biçimde üst statüye geçmesine ne ad verilir?

A
Sosyal hareketlilik
B
Sosyal karşılaştırma
C
Sosyal kimlik
D
Sosyal kategorizasyon
E
Sosyal değişme
Soru 7

Çatışma halindeki grupların, çatışmayı ortadan kaldırmak ve ilişkileri geliştirmek için başvuracakları bir yol aralarındaki sorun hakkında direkt olarak iletişim kurmaktır. Bu iletişim üç şekilde olabilir.
Yukarıdaki ifadeye göre bu iletişim yolları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Uzlaşma - arabulucudan yararlanma -hakem yoluyla anlaşma
B
Pazarlık yapma - arabulucudan yararlanma -hakem yoluyla anlaşma
C
Genelleme - üst düzey hedefler - uzlaşma
D
Hakem yoluyla anlaşma - pazarlık yapma -üst düzey hedefler
E
Pazarlık yapma - uzlaşma - genelleme
Soru 8

Sosyal kategorizasyon kuramına göre yapılan çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi en önemli bulunan kategorilerden biridir?

A
Evliler-bekarlar
B
Zenginler-fakirler
C
İy iler-kötüler
D
Şanslılar-şanssızlar
E
Şişmanlar-zayıflar
Soru 9

Kitle konusunda ilk kuramsal çaba aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

A
Postmes
B
Cooley
C
Spears
D
Le Bon
E
Morris
Soru 10

Kitlelerin genellikle ortak değer ve çıkarları paylaşan kişilerden oluştuğunu ve kitle davranışının, belirli tarzlarda davranmaya yatkın olan birbirine benzer insanların bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyselci Yaklaşım
B
Beliren Norm Yaklaşımı
C
Sosyal Kimlik Yaklaşımı
D
Kimliksizleşme Yaklaşımı
E
içgrup Yaklaşımı
Soru 11

Bir grup üyesi için uygun davranışın ne olduğuna ilişkin grup üyelerince paylaşılan inançlara ne ad verilir?

A
Kişilik
B
Normatiflik
C
Kimliksizleşme
D
Norm
E
Sosyal Kimlik
Soru 12

Genellikle çok sayıda insanın aynı yer ve zamanda bir uyum içinde, yoğun duygusal, ve sosyal normları ihlal eden davranışları için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitle davranışı
B
Bulaşma
C
Etkiye açıklık
D
Kitle hali
E
Anonimlik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yüksek özsaygıya sahip bireylerin kişisel özelliklerinden biridir?

A
Gelecekleri için kötümser olması
B
Değer yargılarının gerçeği yansıtmaması
C
Kendileri için iyi düşünmesi
D
Sıklıkla gerçek dışı hedefler seçmesi
E
Kendilerini daha az düşünmesi
Soru 14

Babasının hayalindeki başarılı işadamı olamayacağını anlamak bir gençte kaygı üzüntü yaratır.
Yukarıda verilen örnek kişide aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır?

A
Memnuniyetsizliğe
B
Özsaygı eksikliğine
C
Benlik verimliliğine
D
Kişisel algı yanlılığına
E
Kişisel farkındalığa
Soru 15

Profesyonel bir aktörün kalabalıklara karşı yapacağı bir konuşmada konuşmasını unutması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Kişisel doğrulama
B
Doğru benlik ihtiyacı
C
Kişisel engel
D
iyi bir izlenim yaratma
E
Etkisiz kendini pazarlama
Soru 16

Kişisel bilgiler birçok kaynaktan gelir. Bazıları kendiliğinden gelişiyormuş görünebilir. Açık bir örnek olarak bazı bilgilerin nereden geldiğinden emin olmayabiliriz; ama doğruluklarından emin olabiliriz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kişisel bilgilerin geldiği kaynaklardan biri değildir?

A
Toplumsallaşma
B
Diğerleriyle karşılaştırma
C
Değer yargılarının yansıması
D
insanlardan geribildirim
E
Kişisel dürtüler
Soru 17

Bir grubun üyelerine ilişkin toplumsal inançlara ne ad verilir?

A
Kültürel kalıp yargı
B
Toplumsal cinsiyet kalıp yargısı
C
Kişisel kalıp yargı
D
Benlik
E
Benlik şeması
Soru 18

İçinde yaşadığımız toplumun, kadın ve erkek olarak bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği inancı aşağıdakilerdan hangisiyle açıklanabilir?

A
Güç dengesi
B
Kişisel kalıp yargı
C
Toplumsal cinsiyet
D
Kalıp yargı
E
Cinsiyet benlik şeması
Soru 19

Bireyin kendisiyle ilgili belli bir özelliği hakkında nasıl düşündüğünü gösteren bilişsel yapıya ne ad verilir?

A
Yapay zeka
B
Bireysel tutum
C
Bireysel benzerlik
D
Benlik şeması
E
Sosyal yaratıcılık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kalıpyargıların olumsuzluklarından biri değildir?

A
Grup içi farklılıkları en aza indirmesi
B
Hızlı düşünmeyi sağlaması
C
Gruplararası farkı abartması
D
Bazılarının bilimsel açıdan yanlış olması
E
Cinsiyet kalıpyargıları bütün kadın ve erkekleri aynı sayabilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x