Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kitleyi ilkel, barbar ve korkunç olarak gören 'Kitleyi oluşturan bireyler ne türden olursa olsun, yaşayışları, işleri, karakterleri, zekaları birbirine ne kadar benzerse benzesin ya da birbirinden ne kadar ayrılırsa ayrılsın, kitleleşme sonucu, yalnızca ve yalnızca bu nedenden ötürü kolektif bir ruh kazanır; dolayısıyla her biri, tek başınayken hissedeceği, düşüneceği ve davranacağından başka türlü hisseder, düşünür ve davranır.' diyen kuramcı kimdir?

A
Killian
B
Turner
C
Vaughan
D
Hogg
E
Gustave Le Bon
Soru 2

Grup zihni yaklaşımı, grup ya da kitlenin, onu oluşturan tek tek bireylerden ayrı olarak ve onların üzerinde ortak bir zihni olduğunu iddia eder.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi söz konusu yaklaşım açısından doğrudur?

A
Birey bulunduğu gruptan bağımsız bir zihinle hareket eder.
B
Kişiler içinde bulundukları grubun kurallarına riayet eder.
C
Gruplar bireylerin toplamıdır.
D
Her birey grubun zihniyetinin oluşmasında kendi özgül katkısını sunar.
E
Grupların bireylerden bağımsız bir zihin yapısı yoktur.
Soru 3

Günümüzde hastalıklar akut ve kronik şeklinde iki başlıkta ele alınmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, akut hastalıklardandır?

A
Kalp hastalığı
B
Grip
C
Diyabet
D
Kanser
E
Obezite
Soru 4

__________, benlik kavrayışımızın, kendimizi başkalarının bizi gördüğünü düşündüğümüz gibi görmekten kaynaklanması anlamına gelir. Bizim kendimize nasıl baktığımız ile başkalarının bize nasıl baktığını düşündüğümüz arasında güçlü bir ilişki vardır.
Bu kavram Cooley tarafından geliştirilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Spiritüel benlik
B
Ayna benlik
C
Benlik-farkındalığı
D
Benlik şeması
E
Benlik saygısı
Soru 5

Bem’in başkaları hakkında bilgi edinmek için onların davranışlarını gözleme ve sonuçlar çıkarma işleminin aynısını kişinin kendisine uyguladığını iddia ettiği teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Benlik Teorisi
B
Sosyal Karşılaştırma Teorisi
C
Ayna benlik Teorisi
D
Benlik-Algısı Teorisi
E
Ben ve Beni/Bana Teorisi
Soru 6

Benlik düzenlemesine göre bir kişi diyet yapmayı standart olarak belirlediğinde, belirlemiş olduğu bu standart ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

A
Olumsuz, önleme yönelimli, lüks
B
Olumlu, önleme yönelimli, lüks
C
Olumsuz, teşvik yönelimli, gereklilik
D
Olumlu, önleme yönelimli, gereklilik
E
Olumlu, teşvik yönelimli, lüks
Soru 7

I. Özel/kamusal benlik bilinci
II. Aşırı haklılaştırma etkisi
III. Benlik değerlendirmesini
sürdürme Benlik bilgisi pek çok farklı yolla toplanmakta ve bu yollar farklı kuramları açığa çıkarmaktadır.
Yukarıda numaralandırılmış kavramlar, sırasıyla bahsi geçen kuramlardan hangilerine aittir?

A
Benlik Farkındalığı - Benlik Algısı - Sosyal Karşılaştırma
B
Benlik Farkındalığı - Sosyal Karşılaştırma -Benlik Algısı
C
Benlik Algısı - Sosyal Karşılaştırma - Benlik Farkındalığı
D
Benlik Algısı - Benlik Farkındalığı - Sosyal Karşılaştırma
E
Sosyal Karşılaştırma - Benlik Algısı - Benlik Farkındalığı
Soru 8

Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi bireylerin streslerini azaltma, işe olan bağlılıklarını artırmada özellikle arkadaşlık ilişkilerini ön plana çıkarmaktadır?

A
Fizyolojik ihtiyaçlar
B
Güvenlik
C
Sosyal gereksinimler
D
Saygınlık
E
Kendini gerçekleştirme
Soru 9

Grup üyelerinin homojen veya heterojen oluşu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanmaktadır?

A
Grup niteliği
B
Grup komposizyonu
C
Grup normu
D
Grup özelliği
E
Grup büyüklüğü
Soru 10

Yapılan bir araştırmada grupların kendilerini hangi konuda diğerlerinden üstün görüyorlarsa karşılaştırmayı o konuda yapmaları aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A
Sosyal kimlik
B
Sosyal statü
C
Sosyal karşılaştırma
D
Sosyal Kategorizasyon
E
Sosyal kıyaslama
Soru 11

Grubun amaçları grup gelişiminin hangi aşamasında gerçekleşir?

A
Karşılıklı kabul
B
Organizasyon
C
İletişim ve karar verme
D
Güdü ve üretkenlik
E
Kontrol
Soru 12

Bir iş yerinde çalışanların hijyen açısından galoş takma zorunlulukları olmasına rağmen galoş takmayan kişi öncelikli olarak hangi grup başarısını etkileyen faktörü ihlal etmiş olur?

A
Grup kompozisyonu
B
Grup büyüklüğü
C
Grup normları
D
Grup bağlılığı
E
Grup ekonomisi
Soru 13

Sosyal kimlik kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal kategorizasyon, alt statüdeki grubun kolektif biçimde üst statüye geçmesini ifade eder.
B
Düşük statülü grubun, statülerini grup olarak yükseltmeye çalışmasına sosyal değişme stratejisi denir.
C
Alt statüdeki insanlar statüko değiştiremediklerinde, olumsuz statülerini olumluya çevirmeye çalışmaları sosyal yaratıcılıktır.
D
Gruplar arası rekabet, alt statüdeki grupların statükoyu değiştirmek için üst statüdeki gruplarla direkt olarak çatışmaya girmesidir.
E
Düşük statülü bireyin statüsünü grup değiştirerek yükseltmesine sosyal hareketlilik stratejisi denir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kontrol ve organizasyon aşamasında olan bir grubun özelliklerinden değildir?

A
Grup etkili bir biçimde amaçlarını yerine getirmeye çabalar.
B
Üyelerin faaliyetleri esnektir.
C
Faaliyetlerini değerlendirerek başarı ve başarısızlıklarını tartışırlar.
D
Üyeler görevlerini kendiliğinden yerine getirirler.
E
Bireyler, çeşitli konular hakkındaki düşüncelerini sınarlar.
Soru 15

Üyesi olunan grubun (içgrubun) diğer bütün gruplardan üstün olduğuna ilişkin inanca ne ad verilir?

A
Önyargı
B
Kalıpyargı
C
Etnosentrizm
D
Sosyal kategorizasyon
E
Ayrımcılık
Soru 16

Dışgrup üyelerinin birbirlerine, içgrup üyelerinin benzediğinden daha fazla benzediğine ilişkin algısal yanılgıya ne ad verilir?

A
Dışgrup homojenliği
B
Kalıpyargı
C
Hayali ilişkisellik
D
Artırma etkisi
E
Önyargı
Soru 17

Sosyal kimlik kuramı bağlamında alt statüdeki grupların statükoyu değiştirmek üzere üst statüdeki grup ya da gruplarla direkt olarak çatışma girmesine ne ad verilir?

A
Sosyal yaratıcılık
B
Gruplar arası rekabet
C
Sosyal hareketlilik
D
Sosyal değişme
E
Sosyal karşılaştırma
Soru 18

Serap aynaya bakınca ne kadar kötü göründüğünü düşündü. Serap’ın kendisiyle ilgili bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A
Benlik-sunumu
B
Benlik- doğrulaması
C
Benlik-saygısı
D
Benlik-kavramı
E
Benlik- farkındalığı
Soru 19

Standartlar Önleme Kendini izleme Odaklanma İrade
Yukarıdakilerden hangisi benlik düzenlemesinin bileşenleridir?

A
I, II
B
II, III
C
I, III, V
D
II, III, V
E
III, IV, V
Soru 20

Biyolojik olarak er ve dişilerin, biyolojilerine bakılmaksızın her ikisininde de hem kadınsı hem erkeksi özellikleri barındırmasına ne ad verilir?

A
Androjen
B
Toplumsal cinsiyet kalıpyargılar
C
Biyolojik İndirgemecilik
D
Özcülük
E
Toplumsal Cinsiyet Merceği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x