Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişinin benlik-şemalarının gelecekte kendisinin nasıl biri olacağına dair tahmini bilgileri içermesine ne ad verilir?

A
Olası benlikler
B
Yürütücü benlik
C
Benlik karmaşıklığı
D
Benlik farkındalığı
E
Öz sunum
Soru 2

Sosyal Karşılaştırma Teorisi, kişinin fikir ve yeteneklerini değerlendirmek için kendini benzer başkalarıyla kıyasladığını iddia ettiği teoridir.
Yukarıdaki ifade edilen teori aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

A
James
B
Festinger
C
Mead
D
Maslow
E
Jung
Soru 3

“Ben” ve “Beni/Bana” Teorisi'nde ________ , benliğin iki yönünü ayırt etmiştir. Benliğin “Ben” yönü bilen benliktir. Benliğin “Beni/Bana” yönü bilinen benliktir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Abraham Maslow
B
George Herbert Mead
C
William James
D
Sigmund Freud
E
Cari Gustav Jung
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi formel gruplar içerisinde yer almaz?

A
Kendi kendini yöneten gruplar
B
Emir grupları
C
Takımlar
D
Görev ve proje grupları
E
ilgi grupları
Soru 5

Grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücüne ne ad verilir?

A
Grup bağlılığı
B
Grup normu
C
Grup motivasyonu
D
Grup etkileşimi
E
Grup yapısı
5 numaralı soru için açıklama 
Grup bağlılığı, grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücü olarak tanımlanabilir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gruplar tarafından karşılanan üye gereksinimlerinden biri değildir?

A
Güvenlik
B
Saygınlık
C
Sosyal gereksinimler
D
Kontrol
E
Kendini gerçekleştirme
Soru 7

Altemeyer, otoriteryenizm hakkındaki görüşlerini aşağıdaki kuramlardan hangisine dayandırmıştır?

A
Sosyal öğrenme kuramına
B
Psikanalitik kurama
C
Bilişsel kurama
D
Hümanistik kurama
E
Geştalt kuramına
Soru 8

Sosyal kategorizasyon sürecinde, kategori içi benzerlikleri ve kategori arası farklılıkları abartılı algılama eğilime ne ad verilir?

A
Konvansiyonalizm
B
Artırma etkisi
C
Etnosentrizim
D
Hayalî ilişkisellik
E
Olumsuzculuk
Soru 9

Belirli bir sosyal grup hakkındaki bilgi ve inançlardan oluşan bilişsel çerçevelere ne ad verilir?

A
Etnosentrizm
B
Fanatizm
C
Kalıpyargı
D
Egosentrizm
E
Önyargı
Soru 10

Türk toplumundan tesadüfi olarak seçilmiş bir örneklemde yer alan kişilere, kendilerine verilen 32 kategorilik bir listede hangi kategorileri daha önemli ve önemsiz gördükleri sorulmuştur.
Buna göre, Türk toplumunda en önemli bulunan kategorilerden önem sırasına göre en basta olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalan söyleyenler-yalan söylemeyenler
B
Şişmanlar-zayıflar
C
Şanslılar-şanssızlar
D
Mantıklılar-mantıksızlar
E
Dürüst olanlar-dürüst olmayanlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gruplar arası temasın gruplar arası ilişkileri tam olarak nasıl geliştirdiği ile ilgili olarak yakından bakılması gereken konulardan biridir?

A
Hedefler
B
Propaganda
C
Uzlaşma
D
Benzerlik
E
Eğitim
Soru 12

I. Pazarlık yapma
II. Arabulucudan yararlanma
III. ikna etme
Yukarıdakilerden hangileri iletişim kurma yollarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Bir grup üyesi için uygun davranışın ne olduğuna ilişkin grup üyelerince paylaşılan inançlara ne ad verilir?

A
Anonimlik
B
Norm
C
Sosyal kimlik
D
Grup zihni
E
Bireysel farkındalık
Soru 14

Sosyal kimlik kuramına göre kitle üyelerinin biz diye adlandırdığı kategori aşağıdaklerden hangisidir?

A
Bireysel kimlik
B
Örtük norm
C
Dışgrup
D
içgrup
E
Fonksiyonel grup
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyete ait kişilik özellikleriyle ilişkili kalıpyargılara yönelik yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen kadınlara özgü betimlemelerden biri değildir?

A
Hırslı olması
B
Duygusal olması
C
Şefkatli olması
D
Nazik olması
E
Anlayışlı olması
Soru 16

Toplumsal olguların tarihsel olarak değişen olgular yerine hiç değişmeyen sabit bir özleri olduğunu iddia etmeye ne ad verilir?

A
Kalıp yargı
B
Biyolojik indirgemecilik
C
Özcülük
D
Şeyleştirme
E
Toplumsal cinsiyet merceği
Soru 17

Schwartz'ın analizi sonucunda iki uçlu üç boyutta grupladığı değerlerden hangisi, insanların doğal dünya ve sosyal dünyayla ilişkilerini betimlemektedir?

A
Zamana karşı uyum
B
Hiyerarşiye karşı eşitlikçilik
C
Muhafazakarlığa karşı özerklik
D
Baskıya karşı direniş
E
Egemenliğe karşı uyum
Soru 18

Bireysel psikolojik ve sosyal fonksiyonellikler açısından kültürler arasında karşılaştırmalar yapan psikoloji disiplinine ne ad verilir?

A
Özel Psikoloji
B
Kültürel psikoloji
C
Yerel psikoloji
D
Kültürler arası psikoloji
E
Etnik psikoloji
Soru 19

Kişinin yaşam tarzı değişikliği yapma sırasında farklı zamanlarda farklı biliş ve süreçleri kullandığını ileri süren modeller aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal biliş
B
Evre
C
Planlanmış davranış
D
Tutum
E
Sağlık inanç
Soru 20

Süregiden ve genellikle geriye döndürülemeyen hastalıklara ne ad verilir?

A
Bipolar bozukluklar
B
Kaygı bozuklukları
C
Akut hastalıklar
D
Özgül fobiler
E
Kronik hastalıklar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x