Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Vize Ünite 3 Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Vize Ünite 3 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İki veya daha çok bireyin birbiriyle etkileşimde bulunduğu ve belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya geldiği topluluktur.”
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Grup
B
Grup Süreçleri
C
Formal Gruplar
D
İnformel Gruplar
E
Birincil Gruplar
1 numaralı soru için açıklama 
Gurup, iki veya daha çok bireyin birbiriyle etkileşimde bulunduğu ve belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya geldiği topluluktur.
Soru 2

“Örgütün kendisi tarafından belirli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan ve örgütte belirli yeri olan gruplardır.”
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Grup
B
Grup Süreçleri
C
Formal Gruplar
D
İnformel Gruplar
E
Birincil Gruplar
2 numaralı soru için açıklama 
Formal Gruplar, örgütün kendisi tarafından belirli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan ve örgütte belirli yeri olan gruplardır.
Soru 3

“Örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır.”
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Grup
B
Grup Süreçleri
C
Formal Gruplar
D
İnformel Gruplar
E
Birincil Gruplar
3 numaralı soru için açıklama 
İnformel Gruplar, örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır.
Soru 4

Charles H. Cooley tarafından geliştirilmiş grup ayrımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkincil Gruplar
B
Grup Süreçleri
C
Formal Gruplar
D
İnformel Gruplar
E
Birincil ve İkincil Gruplar
4 numaralı soru için açıklama 
Charles H. Cooley tarafından geliştirilmiş grup ayrımı; Birincil ve İkincil gruplar şeklindedir.
Soru 5

Gruplar kaç aşamalı bir süreç sonucunda oluşurlar?

A
Yedi aşamalı
B
Sekiz aşamalı
C
Altı aşamalı
D
Üç aşamalı
E
Dört aşamalı
5 numaralı soru için açıklama 
Grup static bir olgu değildir. Gruplar dört aşamalı bir süreç sonucunda oluşurlar.
Soru 6

Grup gelişim süreci aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Karşılıklı kabul, iletişim ve karar verme
B
Karşılıklı kabul, iletişim ve karar verme, güdü ve üretkenlik.
C
Karşılıklı kabul, iletişim ve karar verme, kontrol ve organizasyon aşamaları
D
Karşılıklı kabul, iletişim ve karar verme, güdü ve üretkenlik, kontrol ve organizasyon aşamaları
E
Güdü ve üretkenlik, kontrol ve organizasyon aşamaları
6 numaralı soru için açıklama 
Gruplar dört aşamalı bir süreç sonucunda oluşurlar. Bu süreçler; karşılıklı kabul, iletişim ve karar verme, güdü ve üretkenlik, kontrol ve organizasyon olarak sıralanmaktadır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gruplara katılma nedenlerinden biri değildir?

A
Güvenlik
B
Beraberlik
C
Sosyal gereksinimler
D
Saygınlık
E
Kendini gerçekleştirme
7 numaralı soru için açıklama 
Gruba katılma nedenleri şu şekilde sıralanabilir; güvenlik, sosyal gereksinimler, saygınlık ve kendini gerçekleştirme.
Soru 8

Normlar grup içinde kaç amaca hizmet eder?

A
İki amaca
B
Üç amaca
C
Dört amaca
D
Beş amaca
E
Tek amaca
8 numaralı soru için açıklama 
Normlar grup içerisinde dört amaca hizmet eder.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi grup bağlılığının psikolojik göstergesi sayılan ‘’biz’’ duygusunun ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Zaman
B
Grubun büyüklüğü
C
Liderin etkinliği
D
Dış tehditler
E
Önceki başarılar
9 numaralı soru için açıklama 
Grup bağlılığının psikolojik göstergesi sayılan ‘’biz’’ duygusunun ortaya çıkmasında etkili olan şu faktörlerden bahsedilir; zaman, grubun büyüklüğü, grup üyeliğine kabul edilme sürecinde karşılaşılan güçlükler, dış tehditler ve önceki başarılar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi grubun başarısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Grup kompozisyonu
B
Grubun büyüklüğü
C
Grup normları
D
Gruba bağlılık
E
Sosyal gereksinimler
10 numaralı soru için açıklama 
Grubun başarısını etkileyen faktörler; grup kompozisyonu, grubun büyüklüğü, grup normları ve gruba bağlılık olarak sıralanmaktadır.
Soru 11

Aşağıdaki kavramlardan hangisi iki ya da daha çok bireyin birbirleriyle etkileşimde bulunduğu ve belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya geldiği toplulukları tanımlar?

A
Grup
B
Toplum
C
Ekip
D
Takım
E
Birlik
11 numaralı soru için açıklama 
İki ya da daha çok bireyin birbirleriyle etkileşimde bulunduğu ve belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya geldiği topluluklara grup adı verilmektedir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi örgütün kendisi tarafından belirli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan ve örgütte belirli yeri olan gruplardır?

A
Kurallı grup
B
Formal grup
C
İnformel grup
D
Çalışma grubu
E
Örgütsel grup
12 numaralı soru için açıklama 
Formal gruplar, örgütün kendisi tarafından belirli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan ve örgütte belirli yeri olan gruplardır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi formal gruplardan değildir?

A
Emir grupları
B
Görev grupları
C
Kendi kendini yöneten gruplar
D
Takımlar
E
İlgi grupları
13 numaralı soru için açıklama 
Formal gruplar içerisinde emir grupları veya fonksiyonel gruplar, görev grupları, takımlar ve kendi kendini yöneten gruplar yer alırlar. İlgi grupları informel gruptur.
Soru 14

I. Güdü ve üretkenlik
II. Kontrol ve organizasyon
III. Karşılıklı kabul
IV. İletişim ve karar verme
Grup gelişim süreci hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?

A
I, II, III, IV
B
III, IV, I, II
C
III, IV, II, I
D
I, II, IV, III
E
IV, III, II, I
14 numaralı soru için açıklama 
Grup statik bir olgu değildir. Gruplar dört aşamalı bir süreç sonucunda oluşurlar. Bunlar karşılıklı kabul iletişim ve karar verme, güdü ve üretkenlik, kontrol ve organizasyon şeklinde sıralanmaktadır.
Soru 15

Bireysel ilgiler ve görüşler bir kenara bırakılarak, gruba yarar sağlayan diğer noktalara gelindiği grup süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güdü ve üretkenlik
B
Kontrol ve organizasyon
C
Karşılıklı kabul
D
İletişim ve karar verme
E
Tanışma
15 numaralı soru için açıklama 
Güdü ve üretkenlik aşamasında grup üyeleri, aktif bir biçimde birbirlerine yardımcı olarak amaçları gerçekleştirme yoluna giderler. Motive olan üyeler, daha aktif ve yaratıcı bir biçimde çalışırlar.
Soru 16

Hangisi grup normlarının amaçlarından değildir?

A
Grubun hayatta kalmasını sağlamak
B
Davranışları basitleştirmek
C
Grubun devamlılığını sağlamak
D
Grubun temel değerlerini yansıtmak
E
Lideri güçlü kılmak
16 numaralı soru için açıklama 
Normlar, grup içinde dört amaca hizmet eder bunlar: - Grubun devamlılığını ve hayatta kalmasını kolaylaştırır. - Davranışları basitleştirir. - Grup üyelerinin kendilerini utandıracak durumlardan kaçınmalarına yardımcı olur. - Normlar, grubun temel değerlerini ifade etmelerin ve başka gruplardan ayrılan yönlerini bilmelerine yardımcı olur.
Soru 17

Hangisi grup bağlılığına etki eden faktörlerden değildir?

A
Zaman
B
Büyüklük
C
Dış tehditler
D
Önceki başarılar
E
Kişilik
17 numaralı soru için açıklama 
Grup bağlılığı daha çok grupla ilgili süreçlerden kaynaklanır. Kişilik bireysel bir faktördür.
Soru 18

Grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup normu
B
Grup bağlılığı
C
Grup kuralı
D
Grup lideri
E
Grup süreci
18 numaralı soru için açıklama 
Grup bağlılığı, grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücü olarak tanımlanabilir. Grup bağlılığı, grup üyelerinin “ben” duygusundan uzaklaşarak “biz” duygusunun kararlarda etkili olduğu bir süreçtir.
Soru 19

Grup üyelerinin homojen veya heterojen oluşu hangi kavramı ifade eder?

A
Grubun büyüklüğü
B
Grup çeşitliliği
C
Grup kompozisyonu
D
Grup bağlılığı
E
Grup normu
19 numaralı soru için açıklama 
Grup kompozisyonu, grup üyelerinin homojen veya heterojen oluşu ile ilgili olarak tanımlanır. Grubun homojen oluşu, grup üyelerinin benzer özelliklere sahip olduklarını gösterir. Heterojen grup ise farklı özellikleri olan grup üyelerinden oluşur.
Soru 20

Hangisi grubun başarısını etkileyen faktörlerden değildir?

A
Grubun büyüklüğü
B
Grup çeşitliliği
C
Grup bağlılığı
D
Grubun yeri
E
Grup normları
20 numaralı soru için açıklama 
Grubun başarısı ve etkinliği pek çok faktör tarafından etkilenir. Grup başarısında bireylerin tek başına gösterdikleri çaba yeterli değildir. Bu faktörler grubun kompozisyonu, grubun büyüklüğü, grup normları ve grup bağlılığıdır grup yeri bu faktörlerden birisi olarak tanımlanmaz.
Soru 21

I. Üyeler arasındaki ilişkileri belirleyen işletme örgütünün kendi yapısıdır.
II. Grubun varlık nedeni hedefin gerçekleşmesi ile proje ortadan kalkar.
III. Grubun temel amacı, yürürlükte olan işlerin gruplar devamını sağlamaktır.
IV. Üyeler arasındaki ilişkiler, ortak özellik ilgi ve faaliyetlere dayanır.
V. Üyeler arasında ast-üst ilişkileri vardır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fonksiyonel grupların özellikleri arasında yer almaktadır?

A
I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve V
E
II, IV ve V
21 numaralı soru için açıklama 
Fonksiyonel grupların özellikleri şunlardır. - Üyeler arasındaki ilişkileri belirleyen işletme örgütünün kendi yapısıdır. - Grubun temel amacı, yürürlükte olan işlerin gruplar devamını sağlamaktır. - Üyeler arasında ast-üst ilişkileri vardır. - Grup genellikle resmî bir yapıya sahiptir.
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi formal gruplardan değildir?

A
Emir grupları
B
Görev grupları
C
Takımlar
D
Kendi kendini yöneten gruplar
E
İlgi grupları
22 numaralı soru için açıklama 
Formal gruplar içerisinde emir grupları veya fonksiyonel gruplar, görev grupları, takımlar ve kendi kendini yöneten gruplar yer alırlar. İlgi grupları informel gruptur.
Soru 23

Bireylerin ilk defa bir araya geldikleri ve grubun amacının, yapısının henüz netleşmediği aşama grup gelişim sürecin hangi aşamasıdır?

A
Karşılıklı kabul
B
İletişim
C
Karar verme
D
Güdü ve üretkenlik
E
Kontrol ve organizasyon
23 numaralı soru için açıklama 
Grup gelişim sürecinin birinci aşaması karşılıklı kabul aşamasıdır.
Soru 24

I. Aile
II. Çocukluk çağının oyun grupları
III. Gençlik grupları
IV. Dostluklar
V. İş arkadaş grupları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Charles H. Cooley tarafından geliştirilmiş birincil gruba örnek gösterilebilir?

A
I
B
I, V
C
II, IV
D
I, III ve V
E
I, II, III, IV ve V
24 numaralı soru için açıklama 
Birincil grubu niteleyen en temel özellik, dolaysız ilişkiler yeni bir hiyerarşi aracılığıyla sağlanan ilişkilerin tersine, yüz yüze ilişkilerden oluşmasıdır. Bu grubun birliği konusunda çok güçlü bir duygunun doğmasına, çok sıkı ve içten duyulan bir dayanışmaya, candan bir sevgiye ve üyelerin birbirleriyle özdeşleşmesine yol açar. Aile, çocukluk çağının oyun grupları, gençlik grupları, askerlik ve iş arkadaşlığı grupları, dostluklar bu birincil grupların başlıca örnekleridir.
Soru 25

Grup gelişim süreci aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
Karşılıklı kabul, güdü ve üretkenlik, iletişim ve karar verme ve kontrol ve organizasyon
B
Güdü ve üretkenlik, karşılıklı kabul, iletişim ve karar verme ve kontrol ve organizasyon
C
Karşılıklı kabul, iletişim ve karar verme, güdü ve üretkenlik ve kontrol ve organizasyon
D
Karşılıklı kabul, iletişim ve karar verme, kontrol ve organizasyon ve güdü ve üretkenlik
E
İletişim ve karar verme, karşılıklı kabul, güdü ve üretkenlik ve kontrol ve organizasyon
25 numaralı soru için açıklama 
Gruplar dört aşamalı bir süreç sonucunda oluşurlar. Bu süreçler; - Karşılıklı kabul - İletişim ve karar verme - Güde ve üretkenlik - Kontrol ve organizasyon.
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi gruplara katılma gereksinimlerinden biri değildir?

A
Güvenlik
B
Ekonomik
C
Saygınlık
D
Sosyal
E
Kendini geliştirme
26 numaralı soru için açıklama 
Gruplar ister formal ister informel olsun, üyelerinin güvenlik, sosyal, saygınlık ve kendini gerçekleştirme gereksinimlerini karşılamaktadırlar.
Soru 27

Grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücüne ne ad verilir?

A
Grup bağlılığı
B
Grup homojenliği
C
Grup normları
D
Grup büyüklüğü
E
Grup gelişimi
27 numaralı soru için açıklama 
Grup bağlılığı, grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücü olarak tanımlanabilir.
Soru 28

I. Grubun kompozisyonu
II. Grubun büyüklüğü
III. Grubun normları
IV. Grup bağlılığı
V. Grubun maddi durumu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri grubun başarısını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır?

A
I
B
I, III
C
II, IV ve V
D
I, II, III ve IV
E
I, II, III, IV ve V
28 numaralı soru için açıklama 
Grubun başarısı ve etkinliği pek çok faktör tarafından etkilenir. Grup başarısında bireylerin tek başına gösterdikleri çaba yeterli değildir. Grubun başarısını etkileyen faktörler; grubun kompozisyonu, grubun büyüklüğü, grubun normları, grup bağlılığıdır.
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi grup etkileşim sürecini belirleyen bireysel çevre değişkenleri arasında yer almaktadır?

A
Odanın şekli
B
Grup üyelerinin oturdukları yerlerin konumu
C
Üyelerin etnik kökenleri
D
Grup bağlılığı
E
Grubun büyüklüğü
29 numaralı soru için açıklama 
Odanın şekli, grup üyelerinin oturdukları yerlerin konumu ve grubun büyüklüğü fiziksel değişkenler sınıfına girmektedir. Grup bağlılığı ise sosyal çevre değişkenleri arasında yer almaktadır. Grup üyelerinin biyografik özellikleri: Üyelerin yaşı, etnik kökenleri ve fizyolojik özellikleri bireysel çevre değişkenleri arasındadır.
Soru 30

Genellikle geçici olarak kurulan veya amaçları örgüte ilişkin belirli bir sorunu çözmek olan gruplara ne ad verilir?

A
Emir grupları
B
Görev veya proje grupları
C
Kendi kendini yöneten gruplar
D
İnformel gruplar
E
Takımlar
30 numaralı soru için açıklama 
Emir grupları, süreklilik taşırlar. Takımlar, nisbeten sürekli iş grupları olup; her düzeyde üyelerine ortak bir amaç, bağlılık sağlamak, örgütün içerisinde fonksiyonel bir bütün oluşturmak amacıyla oluşturulan birleşmelerdir. Kendi kendini yöneten gruplar, kendilerinin lider olduğu, grup başarısı için çabalarını birleştiren yöneticilerin olmadığı formal iş gruplarıdır. İnformel gruplar ise örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır. Görev veya proje grupları ise, genellikle geçici olarak kurulur veya bir araya gelirler. Amaçları örgüte ilişkin belirli bir sorunu çözmektir.
SONUÇLAR
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x