Sosyal Sorunlar 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sosyal Sorunlar 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanayi Devrimi'nin toplumsal alandaki en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değer yağılarının değişmesi
B
Sağlık koşullarının iyileşmesi
C
Kentleşme oranının artması
D
Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
E
Toplumsal hareketliliğin artması
Soru 2

Tek eşli evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Poligami
B
Monogami
C
Polijini
D
Poliandri
E
Exogami
Soru 3

İnsanlara gelir güvencesi sağlayan, eğitim, sağlık ve konut hizmeti sunmak durumunda olan devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal refah devleti
B
Hukuk devleti
C
Liberal devlet
D
Faşist devlet
E
Monarşisi devlet
Soru 4

Yoksulluğun bir yaşam şekli olduğunu ve kuşaktan kuşağa aktarıldığını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoksulluk kültürü
B
Çok boyutlu yoksulluk
C
Kuşaklararası yoksulluk
D
insani yoksulluk
E
Daimi yoksulluk
Soru 5

Türkiye’de işsizlik ile ilgili en kapsamlı bilgilerin sağlandığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ÇSGB
B
TÜSİAD
C
İGE
D
UNDP
E
TÜİK
Soru 6

Kendi isteği dışında işsiz kalan ve cari ücret düzeyindeki bir işte çalışmaya razı olmasına rağmen iş bulamayanların oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iradi işsizlik
B
Yapısal işsizlik
C
Gayri iradi işsizlik
D
Konjonktürel işsizlik
E
Arızi işsizlik
Soru 7

Bireylerin içinde yaşadıkları toplumun kültürünü öğrendikleri etkileşim sürecine ne ad verilir?

A
Sosyal dışlanma
B
Sosyal içerme
C
Yapısallaşma
D
Toplumsallaşma
E
Kültürel katılım
Soru 8

“Toplum içine utanmadan çıkabilme” sorunu yoksulluğun hangi boyutunu ifade eder?

A
Ekonomik
B
Kültürel
C
Toplumsal
D
Siyasal
E
Toplumsal cinsiyet
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi suç ile ilgili sosyolojik teorilerden biri değildir?

A
Kontrol teorisi
B
Dönüşümcü teori
C
işlevselci teori
D
Etkileşimci teori
E
Çatışma teorisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Merton’un bahsettiği, sapkınlık davranışını ortaya çıkaran beş uyum türünden biri değildir?

A
Yenilikçiler
B
Uyum gösterenler
C
Başkaldıranlar
D
Geri çekilenler
E
Yaftalananlar
Soru 11

Yitirilen bir yeteneğin yeniden kazandırılması ya da yerine başka bir yeteneğin ikame edilerek dezavantajlı grupların yaşamlarının kolaylaştırılması işine ne ad verilir?

A
Yetenek kazandırma
B
Tedavi
C
ikame hizmeti
D
Bakım
E
Rehabilitasyon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi suçun kişiye bağlı etmenleri arasında yer almaz?

A
Medya
B
Aile
C
Cinsiyet
D
Din
E
Madde bağımlılığı
Soru 13

Herhangi bir ayrımcılık ile karşılaşmaksızın özürlülerin erişimlerinin sağlanması işine ne ad verilir?

A
Maddi erişebilirlik
B
Ayrımcılık karşıtı erişebilirlik
C
Ekonomik erişebilirlik
D
Hukuki erişebilirlik
E
Fiziksel erişebilirlik
Soru 14

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve doğrudan özürlü haklarına odaklanan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Magna Karta
B
Özürlü Hakları Bildirgesi
C
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
D
Özürlüler için Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar Belgesi
E
Zihinsel Özürlülerin Haklarına Dair Bildirge
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık ile ilgili sosyolojik teorilerden biri değildir?

A
Bunama teorisi
B
ilişki kesme teorisi
C
Süreklilik teorisi
D
Takas teorisi
E
Etkinlik teorisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi düşük şiddetli egzersiz örneklerinden biridir?

A
Tenis
B
Ağır ev işleri
C
Yavaş yürüme
D
Tempolu yürüme
E
Yüzme
Soru 17

Çocuğu küçümseme ve ona küfür etme fiili hangi tür şiddete girer?

A
Psikolojik
B
Fiziksel
C
Ahlaki
D
Sosyal
E
Yasal
Soru 18

Dünya Sağlık Örgütü, ailesi ile bağları kopmuş ve zamanının tümünü sokakta geçiren çocukları nasıl tanımlar?

A
Sokakta çalışan çocuk
B
Aile bağları kopmuş çocuk
C
Sokağın çocukları
D
Aile reisi rolü üstlenmiş çocuk
E
Evsiz çocuk
Soru 19

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan en kapsamlı ve en yeni Çocuk Hakları Sözleşmesi hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A
1932
B
1945
C
1980
D
1990
E
1999
Soru 20

Yaşlıların sağlık sorunlarını, sosyal ve fonksiyonel yaşamlarını, yaşam kalitelerini açıklamaya ve hastalıklarını tedavi etmeye yönelik etkinlikleri içeren bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyoloji
B
Geriatri
C
Gerontoloji
D
Fizyoloji
E
Antropoloji
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x