Sosyal Sorunlar 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyal Sorunlar 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Feodalizmde toprağın mülkiyetine sahip olan toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vassallar
B
Din adamları
C
Serfler
D
Soylular
E
Esnaf
Soru 2

İnsanlara temel bir gelir güvencesi sağlayan, toplumsal olumsuzluklara karşı onları koruyan, eğitim, sağlık ve konut hizmeti sunmak durumunda olan devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberal devlet
B
Hukuk devleti
C
Sosyal refah devleti
D
Ataerkil devlet
E
Kapitalist devlet
Soru 3

Sanayi Devrimi'nin toplumsal olarak en dikkate değer yanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırdan kente doğru yoğun bir göç dalgasının yaşanması ve kentleşme olgusunun < gündeme gelmesi
B
Üretimin ve dolayısıyla refahın daha da artması
C
Yoksulluğun ve sefaletin ortaya çıkması
D
Devlet yapısının ve adalet mekanizmasının değişmesi
E
Suç oranlarının daha da artması
Soru 4

Çocuğa karşı fiziksel olmayan ancak red etme, yalnız bırakma, korkutma gibi çok ağır ceza ve tehdit içeren istismar türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duygusal
B
Cinsel
C
Biyolojik
D
Toplumsal
E
Ekonomik
Soru 5

Kapitalist toplumda ortaya çıkan sosyal sorunlarla mücadelenin ilk hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak
B
Kapitalist toplumun sosyalist bir toplum yapısına evrilmesi için katkıda bulunmak
C
Ekonomik bunalımların ortaya çıkışını önlemek
D
Yoksulluğu ortadan kaldırarak tüm sosyal sorunların ortaya çıkışını önlemek
E
Toplumsal sınıflar arası uzlaşıyı sağlayarak sistemin devamına katkı sağlamak
Soru 6

Aile içi şiddete en fazla maruz kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gençler ve yaşlılar
B
Engelliler ve çocuklar
C
Kadınlar ve engelliler
D
Çocuklar ve kadınlar
E
Yaşlılar ve çocuklar
Soru 7

Bireylerin içinde yaşadıkları toplumun kültürünü öğrendikleri etkileşim sürecine ne ad verilir?

A
Toplumsallaşma
B
Sosyal dışlanma
C
Yapısallaşma
D
Sosyal içerme
E
Kültürel katılım
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda şiddet türüne örnektir?

A
Adam kaçırma
B
Irza tecavüz
C
Yağma
D
Sağlıksız kentleşme
E
Hırsızlık
Soru 9

Çocuğa küçüklükten itibaren yeterli sevgi ve sevecenliğin gösterilmediği, aile ortamının gergin ve ilişkilerin düşmanca olduğu bir aile, tutum bakımından hangi aile tipine örnektir?

A
Disiplini gevşek
B
Sıkı disiplinli sevecen
C
Çok seven-kollayan gevşek disiplinli
D
Seven-benimseyen demokratik
E
Baskıcı-itici-sevgisiz
Soru 10

Kapitalist sistem Batı’da kaçıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır?

A
15
B
16
C
17
D
18
E
19
Soru 11

1999 yılında yürürlüğe giren Avrupa istihdam ve sosyal politikası için bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve istihdam politikasının temel bir Avrupa görevi olduğu düşüncesini ilk kez ilan eden antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paris Antlaşması
B
Amsterdam Antlaşması
C
Berlin Antlaşması
D
Moskova Antlaşması
E
Londra Antlaşması
Soru 12

İşgücünü oluşturan nüfus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadece istihdam edilenler
B
İşsizler ve çalışma çağındakiler
C
İşsizler ve ev işleriyle meşgul olanlar
D
İstihdam edilenler ve işsizler
E
Sadece çalışma çağındakiler
Soru 13

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’ne göre, dünya yoksullarının %51’inin bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta Amerika
B
Güney Afrika
C
Güney Asya
D
Alt-Sahra Afrika
E
Latin Amerika
Soru 14

Kişinin fiziksel ve zihinsel olarak çalışma gücüne sahip olmasına rağmen piyasa koşullarında geçerli olan ücreti kabul etmeyip daha fazla ücret ve daha iyi çalışma koşulları talep ettiği için çalışmak istemediği işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevsimlik
B
Yapısal
C
Gayri iradi
D
Görünmeyen (gizli)
E
İradi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çalışan ama yoksulluktan kurtulamayan kişiyi ifade eder?

A
Mutlak yoksul
B
Sosyal güvenlik yoksulu
C
Çalışan yoksul
D
Eğreti istihdam yoksulu
E
Gelir yoksulu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikaları kapsamında yer alır?

A
Mesleki eğitim programları
B
Doğrudan kamu istihdamı programları
C
İşsizlik yardımı
D
Girişimciliğin desteklenmesine yönelik programlar
E
Ücret ve istihdam sübvansiyonları
Soru 17

Antropolog Oscar Lewis tarafından ortaya konulan ve yoksulluğun kısır döngüsünü açıklamayı hedefleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısmi yoksulluk
B
Yoksulluk kültürü
C
Göreli yoksulluk
D
İnsani yoksulluk
E
Mutlak yoksulluk
Soru 18

Kişinin çalışıyor olmasına rağmen toplam üretime hiçbir katkı sağlamadığı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli
B
Konjonktürel
C
Arızi (geçici)
D
İradi
E
Teknolojik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yoksullukla mücadelede uygulanabilecek ekonomik politikalardan biri değildir?

A
İstihdamın geliştirilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi ve işsizliğin azaltılması
B
Asgari ücretin tespit edilmesi ve bunun yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması
C
Kırsal alandaki yaygın yoksulluğun azaltılması için tarım sektörünün desteklenmesi
D
Çocuk işçiliğinin uluslararası kurum ve kuruluşlarca belirlenen bir yaşa çekilmesi ve sıkı şekilde denetlenmesi
E
Yoksulluk sınırındaki küçük esnafın kooperatif örgütlenmeleri gibi yardımlarla güçlendirilmesi
Soru 20

1990 yılından itibaren bir çok ülkeyi kapsayan uluslararası yoksulluk araştırmalarında sıklıkla kullanılan İnsani Gelişme Endeksi ( İGE )'ni geliştiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Birliği (AB)
B
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
C
Dünya Bankası
D
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
E
Avrupa Konseyi (AK)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x