Sosyal Sorunlar 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyal Sorunlar 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanayi Devrimi'nin toplumsal alandaki en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık koşullarının iyileşmesi
B
Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
C
Toplumsal hareketliliğin artması
D
Değer yağılarının değişmesi
E
Kentleşme oranının artması
Soru 2

Sanayileşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumların gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde temel ölçüt durumundadır.
B
işçi, bir bakıma makinaya bağımlı hale gelir.
C
Sanayileşme, işçilerin öncülüğünü yaptığı bir gelişmedir.
D
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecidir.
E
Sosyal hareketlilik yaratır.
Soru 3

Sanayi Devrimi'nin gerçekleşmesinde rol oynayan temel ekonomik değişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rönesans
B
Reform hareketleri
C
Demir yollarının gelişmesi
D
Kapitalizmin ortaya çıkışı
E
Buharlı geminin icadı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda şiddet türüne örnektir?

A
Medya terörü
B
Irza tecavüz
C
intihar
D
Yağma
E
Adam kaçırma
Soru 5

Feodal toplum yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Büyük toprak sahiplerinin nüfuzları yüksektir.
B
Soylular ve serfler olmak üzere iki ana toplumsal sınıfa dayanır.
C
Feodal Bey ile vassal arasındaki sözleşmeye dayanır.
D
Tarım ekonomisine dayalıdır.
E
Emek alınıp satılabilen bir metadır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi şiddet gören kadınların tepki göstermemelerinin nedenlerinden biri değildir?

A
Ekonomik özgürlüğe sahip olmaları
B
Ailelerine karşı mahcup olma çekinceleri
C
iyi olur düşüncesiyle sabretmeyi tercih etmeleri
D
Boşanan kadınlara toplumun bakış açısı
E
Gidecek yerlerinin olmaması
Soru 7

Bir toplum ya da toplumsal grupta bireylerin kabullendiği olgu, kural, düşünce ve uygulamalara ne ad verilir?

A
Benlik
B
Sistem
C
Değer
D
Yasa
E
Yapı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi aile içinde koca otoritesinin üstünlüğünü ifade eder?

A
Egalteryan
B
Matriarchy
C
Patrilineal
D
Patriarchy
E
Matrilineal
Soru 9

Şiddete başvurma açısından risk altında olan çocuklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürtülerini kontrol edemeyen çocuklar
B
Evden dışarı hiç çıkmayan çocuklar
C
işe gitmek istemeyen çocuklar
D
Ailesine yalan söyleyen çocuklar
E
Geniş ailede yetişen çocuklar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorunların çözümü için çalışan uluslararası örgütlerden biri değildir?

A
Avrupa Konseyi
B
Birleşmiş Milletler Örgütü
C
Uluslararası Çalışma Örgütü
D
NATO
E
Avrupa insan Hakları Mahkemesi
Soru 11

Hayatta kalabilmek için gerekli mal ve hizmetlere ulaşamamak hangi yoksulluk ölçümünü ifade eder?

A
Kültürel
B
Mutlak
C
insani
D
Çok boyutlu
E
Göreli
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam politikalarının hedef kitlelerinden biri değildir?

A
Kadınlar
B
Özürlüler
C
Daha yüksek gelirli iş arayanlar
D
Uzun zamandır işsiz olanlar
E
işsiz göçmenler
Soru 13

Gelişen teknolojiye bağlı olarak işini kaybeden insanların oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal işsizlik
B
Gayriiradi işsizlik
C
iradi işsizlik
D
Mevsimlik işsizlik
E
Konjonktürel işsizlik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çalışma istek, arzu ve yeterliliğinde olmasına rağmen, aradığı halde düzenli bir gelir sağlayacak iş bulamayan kişileri ifade eder?

A
Öğrenci
B
Yoksul
C
Sigortalı
D
Emekli
E
işsiz
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun ekonomik nedenlerinden biri değildir?

A
Çalışan yoksul olgusu
B
Nüfus artışı
C
Gelir dağılımındaki eşitsizlik
D
istihdam olanaklarının yetersizliği
E
Ekonomik büyüme hızı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin neden olduğu kayıt dışı istihdamın ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

A
işsizlik sigortasının bulunmaması ya da yetersiz olması
B
işgücünün eğitim ve nitelik açısından yetersiz olması
C
istihdamın sanayi ağırlıklı hale dönüşmesi
D
Yaşanan yoğun göçlerin istihdamı sınırlaması
E
Denetimlerin yeterli olmaması
Soru 17

I. Ekonomik nedenler
II. Siyasal nedenler
III. Dışsal nedenler
IV. Küresel nedenler
V. Toplumsal nedenler
Yukarıdakilerden hangileri yoksulluğun nedenler indendir?

A
Ive III
B
II, III ve IV
C
I, II, III ve IV
D
I, II, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 18

Türkiye İstatistik Kurumu’nun tanımına göre, istihdam halinde olmayan bir kişinin işsiz sayılabilmesi için son kaç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış olması gerekir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 19

Yoksulluk kültürü teorisine göre, bireylerin hangi eylemleri yoksulluk ve sosyal dışlanmanın sürdürülmesinde rol oynar?

A
Geleceğe dönük plan yapma
B
Kültürel etkinliklere katılma
C
insiyatif kullanma
D
Sınıf-altı bir grupta olmayı kabullenme
E
Kişisel fikirlerini beyan etme
Soru 20

“Toplum içine utanmadan çıkabilme” sorunu yoksulluğun hangi boyutunu ifade eder?

A
Dışsal
B
Toplumsal
C
Ekonomik
D
Etnik
E
Siyasal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x