Sosyal Sorunlar 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Sorunlar 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bireylerin yoksulluk durumlarını ebeveynlerinden kendilerine aktarılan zekâ vb. özelliklerin yetersizliğinin bir sonucu olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genetikçi Yaklaşım
B
Bireyselci Yaklaşım
C
Yapısal Yaklaşım
D
Sosyal Yaklaşım
E
Kültürelci Yaklaşım
Soru 2

İlk kooperatifçilik hareketinin başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Norveç
B
Rusya
C
İngiltere
D
Almanya
E
Fransa
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sosyal adalet ve eşitsizlik çalışmalarında sıklıkla atıf yapılan kavramlardan biri değildir?

A
Hak
B
Sorumluluk
C
Özgürlük
D
Eşitlik
E
Liyakat
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma sürecine ilişkin ekonomik sorunlardan biri değildir?

A
insan haklarında gerileme
B
Ekonomik eşitsizlik
C
Yoksulluk
D
Üretim kapasitesinin düşüşü
E
istihdam yetersizliği
Soru 5

Dünya Sağlık Örgütüne göre, yaşlılık kaç yaşında başlar?

A
45
B
50
C
55
D
60
E
65
Soru 6

________ politikaları, işsiz kalanları işsizlikten kurtarmayı amaçlarken, ________ politikaları, işsizliğin yaratmış olduğu olumsuzlukları gidermeye yönelik politikalardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
iradi istihdam / gayri iradi istihdam
B
Aktif istihdam / pasif istihdam
C
Aktif işsizlik / pasif işsizlik
D
Pasif işsizlik / aktif işsizlik
E
Pasif istihdam / aktif istihdam
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden biridir?

A
Japonya
B
İngiltere
C
ABD
D
Fransa
E
Türkiye
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çok yaslı toplumu ifade eder?

A
Toplam nüfus içinde 65 yaşından büyük olan kişilerin oranı %7’yi aşmış toplumlardır.
B
Yaşlı nüfus büyüklüğü %5’i aşan toplumlardır.
C
Yaşlı nüfusu gençlerden daha fazla olan toplumlardır.
D
Toplam nüfusun içinde 65 yaşından büyük kişilerin oranı %10’u aşmış toplumlardır.
E
Bireylerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan toplumlardır.
Soru 9

Ekonomik konjonktürün etkisini daha ivi yansıtması için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaş gruplarına göre işsizlik oranını değerlendirmek
B
Tarım dışı işsizlik oranını değerlendirmek
C
Eğitime göre işsizlik oranını değerlendirmek
D
Cinsiyete göre işsizlik oranını değerlendirmek
E
Kırsal işsizlik oranını değerlendirmek
Soru 10

Ekonomik yapıdaki dalgalanmalar sebebiyle ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arızi işsizlik
B
Yapısal işsizlik
C
iradi işsizlik
D
Konjonktürel işsizlik
E
Mevsimlik işsizlik
Soru 11

Türkiye’de araştırmacıların ikincil veri analizi yapabilmesi amacıyla veri toplamada en önde gelen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
TÜİK
B
Valilikler
C
TSE
D
Belediyeler
E
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 12

İstihdamda, kurumsal olmayan nüfusun 15 ve 65 yaş aralığında olan kısmına ne ad verilir?

A
Bağımlı nüfus
B
Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus
C
işgücü
D
işgücüne dâhil olmayanlar
E
Çalışma çağındaki nüfus
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan iç göçlerin kentlerde yol açtığı sorunlardan biri değildir?

A
Mekânsal ayrışma
B
Soylulaştırma
C
Tarımsal üretimde azalma
D
Kentsel kimlik erozyonu
E
Mekânsal dışlanma
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 19. yy ve sonrasında görülen mekânsal ayrışmanın nedenlerinden biri değildir?

A
Beşeri ve kültürel sermaye
B
Kan bağı
C
Gelir düzeyi
D
Sınıf yapıları
E
Korku ve güvenlik söylemleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kırdan kente doğru gerçekleşen göç hareketlerinin nedenlerinden biri değildir?

A
Hazine arazilerinin etkin şekilde kullanılmaması
B
Topraksızlık, toprağın bölünmesi ve verimin düşmesi
C
Kırsal alanlarda nüfusun hızla artması
D
Kırsal alanlardaki ekonominin gelişmesi
E
Tarımın büyük ölçüde makineleşmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) hayata geçirdiği toplu konut uygulamalarından biri değildir?

A
Yüksek gelir grubuna yönelik lüks konutlar
B
Kentsel dönüşüm konutları
C
Alt gelir grubuna yönelik konutlar
D
Tarım-köy konutları
E
Afet konutları
Soru 17

1996 yılında yapılan Bileşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Konferansı (Habitat II) hangi kentte toplanmıştır?

A
Paris
B
Roma
C
Kahire
D
Londra
E
İstanbul
Soru 18

ABD’li psikolog Abraham Maslovv’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, insanın en temel ihtiyaçları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
iletişim - Barınma
B
Giyinme - Gezme
C
Beslenme - Barınma
D
Barınma - Eğlenme
E
Beslenme - iletişim
Soru 19

I. Cihangir
II. Kuzguncuk
III. Arnavutköy
IV. Galata
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de soylulaştırma hareketlerinin birinci dalgasının yaşandığı yerlerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve IV
Soru 20

II- Dünya Savaşı sonrasında yayınlanan ve barınma sorununu uluslararası platforma taşıyan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi
B
Bileşmiş Milletler insan Yerleşmeleri Hakkında Sözleşme
C
Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
D
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
E
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x