Sosyal Sorunlar 2018-2019 Final Sınavı

Sosyal Sorunlar 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Amartya Sen’in Yapabilirlik Yaklaşımı çerçevesinde, bireylerin sahip oldukları araçların (örneğin bir bisiklet), değer verdikleri işlevlere (örneğin ulaşım) dönüştürülmesini engelleyen ya da kolaylaştıran faktörlere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yapısal faktörler
B
geçişken faktörler
C
kavramsal faktörler
D
araçsal faktörler
E
çevirim faktörleri
Soru 2

Sosyal ve ekonomik yapının işleyişi ve bu işleyişin sonuçlarıyla ilişkili olarak yerleşik, bir diğer deyişle yapısal eşitsizliklerin olmaması durumu ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
özgürlük
B
aidiyet
C
sosyal sorumluluk
D
liyakat
E
sosyal adalet
Soru 3

Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan, geçimlerini emekleri karşılığı aldıkları ücretle sağlayan yeni toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristokratlar
B
işçi sınıfı
C
Lonca erbabı
D
Çiftçiler
E
Ormancılar
Soru 4

Belirli bir düzeyde mal ve hizmet erişimine sahip olmayı bir tür yoksulluk sınırı olarak belirleyen ve bunun altında imkâna sahip olma durumunu yoksulluk olarak tanımlayan yoksulluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göreli yoksulluk
B
insani yoksulluk
C
Mutlak yoksulluk
D
Sübjektif yoksulluk
E
Yapabilirlikten yoksunluk
Soru 5

Tespit edilmesi ve ölçülmesi en zor işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknolojik işsizlik
B
Gizli işsizlik
C
Yapısal işsizlik
D
Mevsimlik işsizlik
E
iradi işsizlik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda yaşlı nüfusun iki katma çıkması için geçen süreye bakılarak belirlenir?

A
Yaşlanma hızı
B
Fonksiyonel yaş
C
Kronolojik yaş
D
Biyolojik yaş
E
Ortanca yaş
Soru 7

Başarılı Yaşlanma Yaklaşımı’na göre, aşağıdakilerden hangisi aktif yaşamı sürdürmenin temel kurallarından biri değildir?

A
Toplumsal yaşama katılmak
B
Sorulara yanıt bulmak ve sorunları tespit etmek
C
Yediklerine özen göstermek
D
Egzersiz yapmak
E
Hastalıklardan kaçınmak
Soru 8

Demografik dönüşüm sürecindeki bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

A
Yaşlı nüfusun artması
B
Ölüm oranlarının düşmesi
C
Genç nüfusun azalması
D
Doğurganlığın artması
E
Göç süreçlerinin farklılaşması
Soru 9

Ekonomik yapıdaki dalgalanmalar sebebiyle ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iradi işsizlik
B
Mevsimlik işsizlik
C
Yapısal işsizlik
D
Konjonktürel işsizlik
E
Arızi işsizlik
Soru 10

Türkiye’de toplam istihdam içinde en büyük paya sahip grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ücretsiz aile işçileri
B
Kendi hesabına çalışanlar
C
Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar
D
Tarım işçileri
E
Ev hanımları
Soru 11

Üretim faktörlerinden sadece emeğin kullanım miktarı ________ kavramı ile ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
eksik istihdam
B
işgücü
C
dar anlamda istihdam
D
tam istihdam
E
geniş anlamda istihdam
Soru 12

Toplam nüfusu içinde 65 yaşından büyük kişilerin oranı %10’u aşmış toplumları sınıflandırmak için__________ kavramı kullanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yaşlı toplum
B
orta yaşlı toplum
C
genç toplum
D
gelişmekte olan toplum
E
çok yaşlı toplum
Soru 13

Cumhuriyet tarihinde gelişmesi bir plana bağlanan ve sosyal konut üretimine örnek teşkil eden ilk uygulamaların yapıldığı kent aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bursa
B
Eskişehir
C
İstanbul
D
Ankara
E
İzmir
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kentsel suçlara sebep olan mekânsal faktörlerden biri değildir?

A
Aydınlatma elemanlarının yeterliliği
B
Kentte kullanılmayan ve fonksiyonel olmayan alanların varlığı
C
Eğitim düzeyinin düşüklüğü ve madde bağımlılığının yaygınlığı
D
Kentsel mekânların gece ve gündüz kullanıcı sayısı
E
Kent mekânının yapısı
Soru 15

Kentsel soylulaştırma konusunda çalışan İslam’a göre, 1980’lerde Türkiye’de görülmeye başlanan kentsel soylulaştırma çalışmaları hangi kentte başlamıştır?

A
Bursa
B
İstanbul
C
İzmir
D
Adana
E
Ankara
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kırdan kente doğru gerçekleşen göç hareketlerinin nedenlerinden biri değildir?

A
Kırsal alanlardaki ekonominin gelişmesi
B
Kırsal alanlarda nüfusun hızla artması
C
Tarımın büyük ölçüde makineleşmesi
D
Topraksızlık, toprağın bölünmesi ve verimin düşmesi
E
Hazine arazilerinin etkin şekilde kullanılmaması
Soru 17

ABD’li psikolog Abraham Maslovv’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, insanın en temel ihtiyaçları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Beslenme - Barınma
B
Giyinme - Gezme
C
Barınma - Eğlenme
D
Beslenme - iletişim
E
iletişim - Barınma
Soru 18

Kamu fonlarının aktif olarak kullanıldığı, fiyatların ya da kiraların belirlenmesinde kar motifinin baskın olmadığı, miktarının, kalitesinin ve sunum biçiminin belirlenmesinde siyasi karar mekanizmalarının önemli etkiye sahip olduğu konutlar ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sosyal konut
B
kamusal lojman
C
kalıcı konut
D
kaliteli konut
E
lojman
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki göçün olumsuz etkilerinden biri değildir?

A
Farklı kültürler ve etnik yapılardan bireylerin kentle bütünleşememesi sonucu toplumsal gerilim ve çatışmaların yaşanması
B
Kırsal alanların ıssızlaşıp insan kaynağının boşalması ve kırsal üretimin düşmesi
C
Kırsal alanlarda gerçekleştirilen yol, su, okul, cami gibi altyapı yatırımlarının atıl hale gelmesi
D
Gecekondu ve varoş bölgelerindeki suç oranının artması
E
Ücretsiz aile işçilerinin artması
Soru 20

Sosyal konut alanında bilinen ilk büyük uygulamanın yapıldığı ülke ve kent aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Almanya - Berlin
B
Türkiye - İstanbul
C
Fransa - Paris
D
İngiltere - Londra
E
Hollanda - Amsterdam
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x