Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2016-2017 Final Sınavı

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aydınlanma düşüncesinin temel ilkelerinden olan “hoşgörü” ilkesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Toplumsal etkileşim, cinsellik, inanç, mülkiyet, iletişim ve ticaret alanında düşünce ve ifade özgürlüğünün savunulması
B
Farklı dini veya ahlaki inançlara, ırka veya uygarlığa sahip olan insanların fark gözetmeksizin aynı olarak görülmesi
C
insan doğasının temel niteliklerinin daima veya her yerde aynı olduğu inancı
D
insanların doğal ve toplumsal yaşam koşullarının bilim sayesinde gelişip iyileşebileceği düşüncesi
E
Bütün bilgi ve eylemlerin başlangıç noktasının birey olduğu
Soru 2

Bilginin tek kaynağının duyumlar ve deneyimler olduğunu öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselcilik
B
Marksizm
C
Ampirizm
D
Hermeneutik
E
Evrimcilik
Soru 3

Aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisinde dış koşulları kontrol altında tutmak mümkün değildir?

A
Katılımcı gözlem
B
Survey (Tarama)
C
Yapılandırılmış görüşme
D
Yarı-deney
E
Deney
Soru 4

Sosyal yaşam ve ilişkilerdeki düzenlilikleri ortaya koymaya çalışan ya da sosyal olguyu derinlemesine incelemeyi amaçlayan araştırmalara türüne ne ad verilir?

A
Pragmatik araştırmalar
B
Eylem araştırması
C
Keşfedici araştırmalar
D
Betimleyici araştırmalar
E
Teorik araştırmalar
Soru 5

Başka bir ya da bir kaç yazara ait düşünce, bulgu veya verilerin, farklı bir şekilde ifade edilse bile referans verilmeden kullanılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
Kohort
B
Özet
C
Pragmatizm
D
intihal
E
Denence
Soru 6

İnsanların dünyayı anlamak ve diğer insanlarla iletişim kurmak amacıyla kullandıkları terimlere ne ad verilir?

A
Bağımlı değişken
B
Önerme
C
Kavram
D
Bağımsız değişken
E
Varsayım
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hipotezlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Mevcut bilgilerle, doğrulanmış genelleme ve kuramlarla çelişmemeleri
B
Mümkün olduğunca uzun olarak ifade edilmesi
C
Araştırma probleminin doğasına, büyüklüğüne ve yoğunluğuna ilişkin yeterli bilgi elde edildikten sonra kurulması gerekliliği
D
Sınanabilir olmaları
E
Belirli değişkenler arasındaki ilişki hakkında bir ifade olduğu için kapsamının sınırlı olması
Soru 8

Çernobil Faciası ile kanser vakaları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmacı, nükleer kazanın olduğu yıl Karadeniz Bölgesi’nde doğanlardan bir örneklem grubu oluşturmuş ve on yıl boyunca aynı grubun değerlerini izleyerek veri toplamıştır.
Yukarıdaki araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesitsel
B
Panel
C
Zaman serisi
D
Eğilim
E
Kohort
Soru 9

Eğilim, panel ve kohort araştırmalarının ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hep aynı örneklemden veri toplamaları
B
Örneklemden en az dört kez veri toplamaları
C
Kesitsel araştırma olmaları
D
Pragmatik araştırma olmaları
E
Boylamsal araştırma olmaları
Soru 10

En hızlı ve en düşük maliyetli olan, bununla birlikte araştırmacı örneklemi hiçbir ölçüt kullanmadan oluşturduğu için en etkisiz teknik olan ve bilimsel araştırmalarda tavsiye edilmeyen örneklem seçim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişigüzel
B
Kota
C
Küme
D
Sistematik
E
Amaçsal
Soru 11

Katılımcıların aylık gelirlerinin sorulduğu bir ankette, gelir değişkeni aşağıdaki ölçme düzeylerinden hangisinde sorulursa cevap olarak anket formuna gelirin sayısal olarak yazılması gerekir?

A
Normatif
B
Ordinal
C
Nominal
D
Aralık
E
Kapalı
Soru 12

Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde benzer, kararlı sonuçlar elde etme yeteneğine ne ad verilir?

A
Yapı geçerliliği
B
Güvenirlik
C
Nominal
D
Yanlılık
E
Geçerlilik
Soru 13

Araştırmacı ev kadınlarının aile bütçesiyle ilgili karar alma sürecine ne derece katıldıklarını incelemek istemektedir. Araştırmacı sahada kadınlara istihdam durumlarını sormuş, ev kadını cevabını aldığı ilk 500 kadına anket uygulamıştır.
Yukarıdaki araştırmada kullanılan örneklem seçim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güdümlü
B
Sistematik
C
Kota
D
Amaçsal
E
Mekânsal
Soru 14

iş tatminini ölçmeyi amaçlayan bir ankette ücretlerden, yemeklerden ve ulaşım servislerinden duyulan memnuniyetle ilgili sorular olmasına rağmen yönetimle ilişkilerden ve fiziksel çalışma koşullarından duyulan memnuniyete ilişkin hiçbir soru yoktur, bu nedenle iş tatmininin bütün yönleri ölçülememektedir.
Bu bilgiye göre yukarıdaki anket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kriter geçerliği yüksektir.
B
Yapı geçerliği düşüktür.
C
Kapsam geçerliği düşüktür.
D
Yüzeysel geçerlik düşüktür.
E
iç geçerlik yüksektir.
Soru 15

Nominal ölçekte olan iki değişken arasındaki karşılıklı değişen ilişkinin şiddeti aşağıdaki istatistiklerden hangisi ile ölçülür?

A
Lambda
B
Korelasyon
C
Likert
D
Kay Kare
E
Gamma
Soru 16

Araştırma raporunda araştırma problemi ve araştırma konusuyla ilgili önceden yapılmış çalışmalar ve araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki bölümlerden hangisinde yer alır?

A
Kaynakça
B
Giriş
C
Yöntem
D
Bulgular
E
Tartışma ve Sonuç
Soru 17

I. Sistematik Çözümleme
II. Yorumlama
III. Betimsel Çözümleme
Yukarıdaki nitel araştırmalarda veri çözümlemesinde izlenecek adımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
I-II-III
B
I-III-II
C
II-I-III
D
II-III-I
E
III-I-II
Soru 18

Nitel veri analizinde verileri parçalara bölme ve yeniden bir araya getirme sürecine ne ad verilir?

A
Sınıflandırma
B
Uzam
C
Yoğun betimleme
D
Mekan
E
Bağlam
Soru 19

İki değişken arasındaki korelasyonun şiddeti 0.01-0.30 arasında yer alıyorsa bu ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mükemmel ilişki vardır.
B
Güçlü ilişki vardır.
C
Orta şiddette ilişki vardır.
D
Zayıf ilişki vardır.
E
ilişki yoktur.
Soru 20

Niteliksel araştırmada çalışılan olayın doğal süreçlerini takip ederek yapılan veri sunum stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk bulgu-son bulgu stratejisi
B
Dramatik sunum
C
Basitten karmaşığa sunum
D
Doğal sunum
E
Kurama yönelik sunum
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x