Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumsal araştırmalarda güvenilirlik ne demektir?

A
Veri analizinin yapılması.
B
Ölçülmek istenilen toplumsal ilişkilerin doğru bir şekilde ölçülmesi.
C
Birincil ve ikincil kaynakların toplanması.
D
Araştırma bulgularının mevcut çalışmalarla bütünleştirilmesi.
E
Ölçüm tekrarlandığında aynı sonuçların elde edilmesi.
Soru 2

Toplumu pozitif bir bilim olarak kurmak için çalışmalarda bulunan 1760-1825 yılları arasında yaşamış ve gelecekteki topluma sanayi devleti adını vererek ilk kez sanayi toplumu kavramını kullanan sosyolog kimdir?

A
Auguste Öomte
B
Henri de Saint Simon
C
Karl Marx
D
Max Weber
E
Emile Durkheim
Soru 3

Tavuk suyu çorbası hastaya iyi gelir.
Hava bulutlandığı zaman yağmur yağar.
Limon ekşidir.
Yukarıdaki örnekler hangi tür bilgiye örnektir?

A
Siyasal bilgi
B
Bilimsel bilgi
C
Gündelik bilgi
D
Dinsel bilgi
E
Felsefi bilgi
Soru 4

Feminist sosyal bilim yaklaşımı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sosyal bilimcinin amacı toplumsal gerçekliği keşfetmektir.
B
Pozitivizmi eleştir ama yorumlayıcı sosyal bilimi eleştirmez.
C
Araştırmacı nesnel olmalıdır.
D
Feminist sosyal bilim yaklaşımına göre egemen bilim anlayışı nesneldir.
E
insan deneyiminin duygusallık ve karşılıklı bağımlılık boyutlarının tanınması gereklidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yorumlayıcı sosyal bilim yaklaşımın temel özelliklerinden biri değildir?

A
insan eylemlerine dönük olarak iradeci bir tutum benimsenir.
B
insanlar ortak bir bilgiyi oluşturan ve pekiştiren birbirleriyle etkileşim içerisindeki toplumsal varlıklardır.
C
Sosyal bilimin değer konumlarına karşı göreci-izafi olamaz.
D
Gerçekliğin toplumsal olarak yaratıldığına dair inşacı bir görüş vardır.
E
Sosyal bilimlerin amacı toplumsal anlamı bağlamında anlamaktır.
Soru 6

insan eylemleri, anlamlı toplumsal eylemler olarak ortaya çıkarlar. Sosyal bilimlerin anlamacı bilimler olmaları gerekir. Anlama yöntemi, sosyal bilimlerin başat yöntemidir.
Yukarıda verilen düşünceyi savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Durkheim
B
Kari Marx
C
Kari Popper
D
Max Weber
E
Auguste Comte
Soru 7

İstanbul'da bulunan gelir düzeyi düşük bir mahallede yaşayan insanların yaşam tarzını ve kadın-erkek ilişkilerini gözlemlemek üzere o mahalleye taşınıp, araştırmacı kimliğini arka planda tutarak gözlemlediği kültüre tamamen uyum sağlayan ve gözlemlediği kültürün yerel bir üyesi haline gelen bir araştırmacı ne tür bir araştırma yöntemini kullanmaktadır?

A
Tamamen katılımcı gözlem
B
Yarı-yapılandırılmış gözlem
C
Gözlemci olarak katılımcı
D
Örnek olay incelemesi
E
Denetimsiz gözlem
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma yöntemleriyle yapılan araştırmalara örnek değildir?

A
Bir okuldaki kız ve erkek öğrencilerin ne sıklıkta kitap okudukları
B
Bir romanın feminist bakış açısıyla incelenmesi
C
Bankadan kredi çekenlerin gelir düzeyi açısından karşılaştırılması
D
Türkiye'de son on yıldaki nüfus artışının il bazında gösterdiği değişim
E
112 yi arayan kişi sayısının aylara göre gösterdiği farklılıklar
Soru 9

Belirsiz bir yanıtın netleştirilmesi, eksik bir yanıtın tamamlanması veya konuyla ilgili bir yanıt elde etmek için sorulan sorulardır.
Yukarıda verilen tanım hangi soru türüne aittir?

A
Sınama sorusu
B
Bilgi sorusu
C
Tutum ve görüş sorusu
D
Sondaj sorusu
E
Eleme sorusu
Soru 10

Araştırmacı örneklemin fiziksel sağlık düzeyini ölçmek için teşhis konmuş kronik hastalık sayısını kullanmaktadır.
Yukarıdaki örnekte “kronik hastalık sayısı” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişken
B
Önerme
C
Örnek
D
Kavram
E
Varsayım
Soru 11

İngilizce seviyesinin artması öğrencinin kendine güvenini artırarak sınıf ortamında daha fazla söz almasını sağlar.
Yukarıda verilen hipoteze göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kendine güvenin artması aracı değişkendir.
B
İngilizce seviyesinin artması bağımlı değişkendir.
C
Bağımsız değişken sınıf ortamında daha fazla söz almaktır.
D
Nedensellik bağı yoktur.
E
Doğrudan ilişkiye örnektir.
Soru 12

2017-2018 akademik yılında Anadolu Üniversitesi hazırlık okulunda İngilizce öğrenen öğrencilerin başarı durumlarını izlemek için mezun olduğu lisede hazırlık eğitimi almış ve almamış öğrencilerden oluşan iki grup dönem boyunca izlenmiş ve dönem sonunda başarı durumları karşılaştırıİmiştır.
Yukarıda verilen örnekteki araştırmanın zamanına göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boylamsal araştırma
B
Açıklayıcı araştırma
C
Kohort araştırması
D
Keşfedici araştırma
E
Karşılaştırmalı araştırma
Soru 13

Danimarka'daki sürücülerin trafik kurallarına uyma oranları Kanada'dakilerden yüksek midir? sorusu hangi tip soruya örnektir?

A
Gelişimsel
B
Teorik
C
Gerçeklere ilişkin
D
Karşılaştırmalı
E
Olgusal
Soru 14

Araştırmacı bir kentte yaşayanların algılanan sağlık düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır ancak sağlık düzeyini ölçmek için kullandığı ölçekte sadece fiziksel sağlıkla ilgili sorular yer almakta, araştırmanın sınırlılıklarında şiddeti fiziksel sağlıkla sınırladığını belirtmediği halde duygusal ve zihinsel sağlıkla ilgili hiçbir soru yer almamaktadır.
Yukarıdaki örnekteki araştırmanın aşağıdaki niteliklerinden hangisi düşüktür?

A
Uyuşma geçerliği
B
Kapsam geçerliği
C
Kriter geçerliği
D
Yapı geçerliği
E
Mantıksal geçerliği
Soru 15

Sokak çocuklarıyla ilgili araştırma yapmak isteyen bir araştırmacı önce birkaç sokak çocuğuna ulaşmış, onlardan aldığı bilgilerin yardımıyla başka sokak çocuklarına da ulaşarak örneklem büyüklüğü kadar kişiden veri toplamıştır.
Bu araştırmada araştırmacının kullandığı örneklem seçim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katmanlı
B
Küme
C
Sistematik
D
Basit tesadüfi
E
Kartopu
Soru 16

En hızlı ve en düşük maliyetli olan, bununla birlikte araştırmacı örneklemi hiçbir ölçüt kullanmadan oluşturduğu için en etkisiz teknik olan ve bilimsel araştırmalarda tavsiye edilmeyen örneklem seçim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişigüzel
B
Küme
C
Kartopu
D
Amaçsal
E
Sistematik
Soru 17

Nicel veri analizinde iki değişken arasındaki ilişkinin şans eseri faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını gösteren anlamlılık derecesini ifade eder.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Gamma
B
Alfa
C
P
D
Beta
E
Tau
Soru 18

Niteliksel araştırmada çalışılan olayın doğal süreçlerini takip ederek yapılan veri sunum stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzensiz sunum
B
Basitten karmaşığa sunum
C
Kurama yönelik sunum
D
Doğal sunum
E
Dramatik sunum
Soru 19

Cevap kategorisi olmadan, açık uçlu olarak sorulan aylık gelir düzeyi ile yine cevap kategorisi olmadan açık uçlu olarak sorulan bir yılda alışveriş merkezlerinde harcanan zaman arasında bir ilişki olup olmadığının anlaşılabilmesi için aşağıdaki istatistiklerden hangisi kullanılır?

A
Kay kare
B
Tau
C
Korelasyon
D
Lambda
E
Somer’s d
Soru 20

I. Sistematik Çözümleme
II. Yorumlama
III. Betimsel Çözümleme
Yukarıdaki nitel araştırmalarda veri çözümlemesinde izlenecek adımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
I - II - III
B
I - III - II
C
II - I- III
D
II - III - I
E
III - I - II
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x