Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2015-2016 Final Sınavı

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bourdieu’nun “bir alanda gücü elinde bulunduranların eğitim yoluyla ailelere ve dolayısıyla bireylere aşıladığı yapı” olarak tanımladığı sermaye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknolojik Sermaye
B
Toplumsal Sermaye
C
Kültürel Sermaye
D
Ekonomik Sermaye
E
Simgesel Sermaye
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Habermas’ın alt eylem tiplerinden biri olan ‘araçsal eylem tipinin’ özelliklerinden biridir?

A
Başarıya yönelmiş eylemi rasyonel seçme kurallarına uyma görünümü altında incelemesi
B
Kişinin kendisini çevreleyen doğal dünyayı manipüle etmekle ilgili olması
C
Başkalarına karşı onlara nesnelermiş gibi davranması
D
Başkalarına karşı araçsal bir tutuma sahip olması
E
En az iki veya daha çok aktör arasında geçmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Giddens’ın modernlik teorisinin altbölümleri arasında yer alır?

A
Simülasyon ve teknoloji
B
Yabancılaşma ve şiddet
C
Oyun ve metafor
D
Güven ve risk
E
Habitus ve masumiyet
Soru 4

‘Risk Toplumu’ kavramını ilk kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beck
B
Castells
C
Bourdieu
D
Habermas
E
Giddens
Soru 5

Castells, “Kişisel davranışın ve toplumun kurumlarının, Tanrının hukukundan kaynaklanan, Tanrı ile insanlık arasında aracılık eden belli bir otorite tarafından yorumlanan kurallarla tanımlanması çerçevesinde gerçekleşen kolektif kimlik inşası” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küresel Kent
B
Direniş Kimliği
C
Meşrulaştırıcı Kimlik
D
Fundamentalizm
E
Proje Kimliği
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Castells’in ağ toplumu kuramına getirilen en önemli eleştirilerden biri değildir?

A
Yatay ilişkiler mantığının zorunlu olarak hiyerarşileri ortadan kaldırmayacağı
B
Ağ mantığını eşitler arasındaki bir katılım olarak algılamaması
C
Pazarın, hiyerarşinin ve ağ mantığının analitik olarak birbirinden ayrılamayacağı
D
Ağın merkezi ortadan kaldırdığı düşüncesinin gerçeği yansıtmadığı
E
Merkez ve çevre olan ülkeler arasındaki eşitsiz ilişkilerin vurgulanmaması
Soru 7

Milliyetçiliği “milletlerin kendi öz-bilinçlerine uyanma süreci değil; ulusların var olmadığı yerde onların icat edilmesi” şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zizek
B
Habermas
C
Sennett
D
Gellner
E
Harvey
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Castells’e göre enformasyon toplumunda esnek çalışma ilişkilerinin yaygınlık kazanmasında tespit edilen belirleyici unsurlar arasında yer almaz?

A
Çalışma süresi
B
Proje
C
Yer
D
işverenle çalışan arasındaki toplumsal sözleşme
E
iş güvencesi
Soru 9

Sennett’e göre aşağıdakilerden hangisi, yeni kapitalizmin çalışma koşullarının bireylerin yönlerini kaybetmesine neden olan sonuçlarından biri değildir?

A
Esneklik
B
Merkezsizleşme
C
Enformasyon ve teknoloji devrimi
D
işe olan uzun süreli bağlılığın ortadan kalkması
E
Değişim
Soru 10

Habermas’ın “meşru zor kullanma tekelini elinde tutan bürokratik bir aygıtın, bu aygıt içerisindeki mevki sahibi olmayan ‘toplum’ üzerinde kurduğu düzenleme ve denetleme faaliyeti” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye
B
Enformasyonel Toplum
C
Zaman Mekân Sıkışması
D
Kamu Otoritesi
E
Anomorfoz
Soru 11

Kamusal alanı bireylerin kahvehane, park, mağaza gibi kamusal mekânlarda toplumsal ilişkiler kurma fırsatlarını değerlendirdikleri daha sivil bir alan olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sennett
B
Habermas
C
Giddens
D
Bourdieu
E
Marshall
Soru 12

Kamusal alanın 18. yüzyılda sahip olduğu önemi yitirdiğini ve insanların özel alanlarına çekildiğini söyleyen Sennet’e göre aşağıdakilerden hangisi kamusal yaşamdan önce özel alana çekilen ilk gruptur?

A
Yoksullar ve Mahkûmlar
B
Köylü ve işsizler
C
Kadınlar ve Çocuklar
D
işçiler ve Emekçiler
E
Aristokratlar ve Burjuvazi
Soru 13

1977’de Slovenya’da bürokrasiye karşı çıkan ilk yeni toplumsal hareketin doğuşunun işareti olarak sivrilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Punk
B
Rock
C
New Age
D
Rap
E
Blues
Soru 14

Zizek, görme duyusuyla dolaysız olarak algılanamayan, belirli bir biçime sahip değilmiş gibi görünen nesnelerin özel bir bakış açısından algılanabilir olmasını aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlamıştır?

A
Sinthome
B
Anamorfoz
C
ideolojik Fantazi
D
Semptom
E
Jouissance
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Zizek’in 'gerçeğe' dikkat çekmek için en sık kullandığı sözcükler arasında yer almaz?

A
Çekirdek
B
Çıkmaz
C
Antagonizm
D
Olanaklı
E
Travmatik
Soru 16

Lacan’ın ‘bastırılmışlığın geri dönüşü’ olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jouissance (Keyif)
B
ideolojik Fantazi
C
Sinthome
D
Anamorfoz
E
Semptom
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, Harvey’in mekânsal pratikler şemasında, mekânsal pratiğin geleneksel anlayışlarından devralınan yönlerinden biri değildir?

A
Mekânın üretimi
B
Mekânın edinim ve kullanımı
C
Ulaşılabilirlik ve mesafelendirme
D
Mekânın hakimiyet ve kontrol altına alınması
E
Mekânın dağılması
Soru 18

Aşağıda verilen eserlerden hangisi David Harvey’e ait değildir?

A
Sermayenin Sınırları
B
Gözün Vicdanı
C
Toplumsal Adalet ve Şehir
D
Coğrafyada Açıklama
E
Postmodernliğin Durumu
Soru 19

Mimariyi, ‘modern yaşam için makineler’in üretimi olarak gören, dünya çapında kasaba ve kentlerin ortak özelliği olan işlevsel ve yüksek blok tiplerini savunan ve modern mimarinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Harvey
B
Marshall Berman
C
Le Corbusier
D
Peter Wagner
E
Henri Lefebvre
Soru 20

Harvey’e göre, postmodernizmin modernizmden farklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılım
B
Metafizik
C
Hiyerarşi
D
Seçme
E
Paranoya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x