Spor Bilimlerine Giriş 2018-2019 Vize Sınavı

Spor Bilimlerine Giriş 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Özgürlük
II. Kurallılık
III. Üretken olmama
IV. Belirsizlik
V. Kalıcılık
Yukarıdakilerden hangileri oyunun öğeleridir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
I, II ve IV
D
II, IV ve V
E
I, II, III ve IV
Soru 2

Spor içinde karşılaşılan etik durumlar ile ilgili doğru ve adil karar verme sürecine ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
etik muhakeme
B
etik ikilemler
C
fair-play
D
olimpizm
E
etik kodlar
Soru 3

En eski devirlerde spor etkinliklerinin ilk olarak M.Ö. 5000 yıllarında hangi toplulukta görüldüğü kabul edilir?

A
Babillier
B
BizanslIlar
C
Aztekler
D
Sümerler
E
Asurlular
Soru 4

insan organizmasında hareketin oluşmasında aktif olarak görev alan ________ kaslarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
kalp
B
sindirim
C
iskelet
D
düz
E
diafram
Soru 5

Tutuş, tırmanma ve ayakta durma çocuğun ________ becerisi ile ortaya çıkan davranıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Kondisyon
B
Olgunlaşma
C
Sürat
D
Esneklik
E
Dayanıklılık
Soru 6

ilk Modern Olimpiyat Oyunları ________ da yapılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tarih ve yer olarak doğru tamamlar?

A
1896 Atina
B
1786 Paris
C
1656 Roma
D
1546 Berlin
E
1496 Barcelona
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bireysel ve örgütsel seviyede sporun karşılaştığı etik durumlara bir örnek değildir?

A
Teşvik primi
B
Taciz
C
Ayrımcılık
D
Saldırganlık
E
Sakatlanma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi spor felsefesinin çalışma alanlarından biri değildir?

A
Eğitim felsefesi
B
Yönetim felsefesi
C
Rekreasyon felsefesi
D
Turizm felsefesi
E
Sağlık felsefesi
Soru 9

Altın kural ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Oyunu her zaman kurallarına göre oynayın.
B
Haksız avantajı her zaman reddedin.
C
Objektif ve güvenilir olun.
D
Ahlaklı ve vicdanlı davranın.
E
Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız karşınızdakine de o şekilde davranın.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlülük kavramında değerlendirilecek kimliklerden biri değildir?

A
Toplumsal cinsiyet
B
Öğrenci
C
Etnisite
D
Din
E
Irk
Soru 11

Hücrelerin büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan vücut ölçülerindeki artışa ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
büyüme
B
motor performans
C
sporda beceri
D
gelişim
E
olgunlaşma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sporun sosyokültürel analizinin yapılmasında faydalanılan kuramlardan biri değildir?

A
Çatışma kuramı
B
Kendini belirleme kuramı
C
Feminist kuram
D
işlevsel kuram
E
Eleştirel kuram
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi manipulatif hareket becerilerinden biri değildir?

A
Tekmeleme
B
Atma
C
Vurma
D
Sıçrama
E
Sürme
Soru 14

Spor sosyolojisinin erken gelişim döneminde__________ kuramın etkisi görülür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
sembolik etkileşim
B
feminist
C
işlevsel
D
çatışma
E
eleştirel
Soru 15

__________ objelerin hareketine neden olan kuvvetleri inceler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilereden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Kinematik
B
Kuantum mekaniği
C
Statik
D
Akışkan mekaniği
E
Kinetik
Soru 16

Kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin denge durumunu veya hareketini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kinetik
B
Kinematik
C
Mekanik
D
Akışkan mekaniği
E
Kuantum mekaniği
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde vücut düzlemleri birlikte ve doğru verilmiştir ?

A
Horizontal düzlem, Sagittal düzlem, Sagment düzlem
B
Sagittal düzlem, Frontal düzlem, Horizontal düzlem
C
Horizontal düzlem, Frontal düzlem, Segment düzlem
D
Frontal düzlem, Mekanik düzlem, Sagment düzlem
E
Sagment düzlem, Transvers düzlem, Frontal düzlem
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biridir?

A
Kültürün, ülkelere ve zamana göre değişmemesi
B
Sporun, kültürün bir parçası olması
C
Kültürün, toplumlara göre değişmemesi
D
Kültürün, toplumsal yaşamın kaçınılnaz bir sonucu olması
E
Kültürün, toplumsal yaşamdan bağımsız bir olgu olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi feminist kuramcıların spor analizlerinde ele aldıkları konulardan biridir?

A
Spor kurumlarında kadın erkek eşitsizliği
B
Sporun çocukların sosyalleşmelerine etkisi
C
Spor organizasyonlarını yönlendiren politikalar
D
Sporun toplumsal sınıf eşitsizliğinin yeniden üretilmesinde rolü
E
Farklı kültürlerde sporun kimlik oluşumuna etkisi
Soru 20

I.iskelet kası
II. Kalp kası
III. Düz kas
IV. Göz kası
V. Bacak kası
Yukarıdakilerden hangileri insan vücûdunda bulunan kas tipleridir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
1,1I ve III
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (14 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x