Spor Ekonomisi 2015-2016 Final Sınavı

Spor Ekonomisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Üç Sektör Modeline göre, sponsorluk aşağıdaki bölümlerden hangisi içinde yer alır?

A
Sportif üretim
B
Sportif tutundurma
C
Sportif performans
D
Aktif katılım
E
Pasif katılım
Soru 2

Meiskop’un araştırmalarına göre; 70 yıllık yaşam süren bir birey, yaşamının en büyük bölümünü aşağıdakilerin hangisi ile geçirir?

A
Çalışma etkinlikleri
B
iş yaşamı
C
Serbest zaman etkinlikleri
D
Uyku
E
Eğitim etkinlikleri
Soru 3

“Mali açıdan ligin en iyi takımlarından biri olmamıza rağmen transfer yapmak için aradığımız yetenekte oyuncu bulamıyoruz.”
Yukarıda sözü edilen durum, firma teorisi kısıtlarından (sınırlılıkları) hangisiyle açıklanabilir?

A
Çevresel kısıtlar
B
Yasal kısıtlar
C
Teknolojik kısıtlar
D
Bütçe kısıtları
E
Üretim kısıtları
Soru 4

Walras ve Marshall, kişinin talep fonksiyonunu aşağıdakilerden hangisine dayandırır?

A
Ortalama fayda aksiyomuna
B
Tüketicinin gelirine
C
Malın fiyatı ve tüketim miktarına
D
Azalan marjinal fayda aksiyomuna
E
Toplam fayda aksiyomuna
Soru 5

Alıcılar arasında rekabetin varlığı nedeniyle ilgili malın fiyatının artması durumunda oluşan rekabet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serbest rekabet
B
Üretici-tüketici rekabeti
C
Üretici- üretici rekabeti
D
Sınırlı rekabet
E
Tüketici-tüketici rekabeti
Soru 6

Üretim sürecinde yeni teknolojinin kullanımı emek talebini nasıl etkiler?

A
Kalifiye emeğe talebi artırırken, niteliksiz işgücüne talebi azaltır.
B
Kalifiye emek talebini azaltır.
C
Emek talebini azaltır.
D
Emek talebini artırır.
E
Emek talebini diğer üretim faktörlerine yöneltir.
Soru 7

Profesyonel sporda, sporcuların en üst seviyede istihdam edilmesine olanak sağlayan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oligopol
B
Tekelci Rekabet
C
Monopson
D
Monopol
E
Tam Rekabet
Soru 8

Diğer üretim faktörleri sabitken, bir üretim faktörünün kullanımında ortaya çıkan bir birimlik değişmenin, firmanın toplam gelirinde yarattığı değişim aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?

A
MC
B
MP
C
NXS
D
MCL
E
VMP
Soru 9

Emeğin monopsoncu alıcısı olan profesyonel spor ligi ile emeğin tekelci satıcısı olan sporcu sendikasının karşı karşıya geldiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çift yönlü tekel
B
Tekelci rekabet
C
Tam rekabet
D
Oligopol
E
Monopson
Soru 10

Sporcunun takıma kattığı performans ve yetenek ile bu performansın gişe hasılatına etkisi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Sporcunun marjinal verimi
B
Sporcunun marjinal maliyeti
C
Sporcunun marjinal ürün değeri
D
Sporcunun marjinal etkisi
E
Sporcunun marjinal faydası
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sporun uzun dönemli etkileri arasında yer almaz?

A
Gerçekleştiği bölgedeki gönüllük duyarlılığını artırmak
B
Sportif antrenman olanaklarını artırmak
C
Gençlik eğitim projelerini artırmak
D
Spor karşılaşmaları yapılan bölgede harcamaları artırmak
E
Yeni iş olanakları yaratmak
Soru 12

Milli atletizm takımı için spor malzemesi alımı, bir ülkedeki toplam spor harcaması kalemlerinden hangisi içinde değerlendirilir?

A
Toplam kamu spor harcaması
B
Toplam spor tüketim harcaması
C
Toplam spor yatırım harcaması
D
Net spor dış ticaret harcaması
E
Net tüketim harcaması
Soru 13

Aşağıdaki üretim faktörlerinden hangisi sermayenin geliri olarak tanımlanır?

A
Ücret
B
Rant
C
Kâr
D
Kira
E
Faiz
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, spor ayakkabı üreten bir firmanın üretimde kullandığı sermaye mallarından biridir?

A
Ayakkabı tabanları
B
Ayakkabıların satışında kullanılan karton kutular
C
Ayakkabıların tabanlarını yapıştırmak için kullanılan baskı makinaları
D
Ayakkabıların üzerine bilgi amaçlı konulan karton etiketler
E
Ayakkabı bağcıkları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sporun ekonomik etkilerinin incelenmesini önemli hale getiren nedenlerden biri değildir?

A
Fayda maliyet analizi yapabilmek
B
Bütçe paylarını artırabilmek
C
Taraftar olgusunu pekiştirebilmek
D
Sponsor desteğini artırabilmek
E
Farkındalığı artırabilmek
Soru 16

Gerek sporda, gerekse diğer endüstrilerde piyasaya devlet kanalıyla müdahale edilmemesi gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kardinalistyaklaşım
B
Laissez-faire yaklaşımı
C
Kamu gözetimi yaklaşımı
D
Merkantilist yaklaşım
E
Keynesyen yaklaşım
Soru 17

Karşılaştırmalı üstünlükler yasasının sporun globalleşmesine yönelik görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sporda yerel piyasayı olgunlaştırmak, gelir getiren kaynakları artırmak için piyasanın diğer ülke ve bölgelere genişletilebileceğini savunmaktadır.
B
Bir ülkenin kendisine en ideal sporu seçmesinde yardımcı olmaktadır.
C
Sporcuların ve sporla ilgili personelin spor endüstrisindeki global emek hareketliliğini açıklamaya yardımcı olmaktadır.
D
Yasa kendi ülke sınırları içinde iyi sporcu yetiştirilmesini bu konuda uzmanlaşılmasını ifade etmektedir.
E
Yasa, coğrafik ve antropolojik üstünlüklerin farklı ülkelerde sporda uzmanlaşma ile sağlanabileceğini savunmaktadır.
Soru 18

Bir spor giyim markasının çeşitli tekstil ürünleri üzerinde yapılan incelemelerde, farklı seviyelerde zararlı kimyasala rastlanmıştır. Bu kimyasalların atık sulara karışması ise ciddi bir çevre kirliliğine neden olmaktadır. Birçok AB üyesi ülke bu kimyasalların kullanımına sınırlama getirmiştir.
Yukarıda sözü edilen spor giyim markasının neden olduğu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Negatif dışsallık
B
Haksızlıklar
C
Piyasa gücü
D
Kamu malları
E
Doğal tekel
Soru 19

Özellikle profesyonel sporlarda, bir spor ligine dâhil olan takım sayısının güçlü bir yapıyı garanti altına alacak şekilde, sınırlı bir sayıda tutulması durumu devletin piyasalarla ilgili tedbirlerinden hangisi içinde yer alır?

A
Şike ve teşvik primi
B
Kamu gözetimi
C
Rekabeti önleme
D
Kartel oluşturma
E
Tröst oluşturma
Soru 20

Antitröst yasaların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletmelerin rekabet yapmalarını engellemek
B
işletmelerin anlaşmalı olarak pazarı paylaşmalarına olanak sağlamak
C
işletmelerin maliyetlerini minimize etmelerini olanaklı kılmak
D
işletmelerin tekel gücünü elde etmesini ya da bunu denemesini yasaklamaya çalışmak
E
işletmelerin daha çok alanda faaliyet göstermesini sağlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x