Spor Ekonomisi 2015-2016 Vize Sınavı

Spor Ekonomisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ürünlerden hangisi spor endüstrisinde tutundurmaya yönelik ürünler arasında yer almaz?

A
Anahtarlık
B
Mayo
C
Çıkartma
D
Oyuncak
E
Kupa
Soru 2

Spor endüstrisinin ekonomik boyutları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kısa dönemde büyük bir gelişim göstermiştir.
B
Sponsorluk faaliyetleri spor endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
C
Çok sayıda tüketicisi olan bir endüstridir.
D
Endüstri içindeki istihdam oranları yıllar içinde giderek artmaktadır.
E
Ölçümünün yapılması diğer endüstrilere göre daha kolaydır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi idari ve hukuki spor birlikleri içinde değerlendirilir?

A
UNI-FB
B
UNICEF
C
TEMA
D
FILA
E
WHO
Soru 4

Futbol; sahada takımlarının formasıyla ter döken profesyonel futbolculardan, her hafta takımlarının atkılarıyla, şapkalarıyla stadyuma giden taraftar gruplarına, maçları televizyon karşısında takip eden izleyicilere kadar büyük bir kesime hitap etmektedir.
Yukarıdaki paragrafta spor endüstrisi içinde yer alan öğelerin hangisinden söz edilmemiştir?

A
Tutundurmaya yönelik ürünler
B
Aktif katılım
C
Pasif katılım
D
Araç, gereç ve giyim
E
Yönetim hizmetleri
Soru 5

Üç Sektör Modeline göre; İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu spor endüstrisi bölümlerinden hangisi içinde yer alır?

A
Sportif tutundurma
B
Sportif performans
C
Sportif sponsorluk
D
Sportif üretim
E
Sportif eğlence
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi devletin, firmaların spor ürünleri üretimini teşvik etmesiyle ilgili düzenleyici tedbirlerden biridir?

A
Girdi fiyatları
B
Teknoloji
C
Üretim maliyeti
D
Sübvansiyonlar
E
Diğer mal ve hizmetlerin fiyatı
Soru 7

Uzakdoğu'daki fabrikalarında çocuk işçi çalıştırdığı ortaya çıkan küresel bir spor giyim markasının ürünlerinin tüketiciler tarafından boykot edilmesi firma teorisi kısıtlarından hangisiyle açıklanabilir?

A
Karşılıklı yükümlülüklere ilişkin kısıtlar
B
Ulaşılabilir kaynaklar üzerine getirilen kısıtlar
C
Sınırlı teknoloji kısıtları
D
Kamusal taleplere ilişkin kısıtlar
E
Kamuoyunun izlenimine ilişkin kısıtlar
Soru 8

Koşu bandı arz ve talebine ilişkin bir piyasa dengesinden hareketle; koşu bandı arzının fazla olduğu bölgede bulunulması durumunda, piyasa dengesinin gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

A
Koşu bandı fiyatının artması
B
Koşu bandı fiyatının düşmesi
C
Koşu bandı talebinin azalması
D
Koşu bandı talebinin artması
E
Koşu bandı piyasasına devlet müdahalesinin gerçekleşmesi
Soru 9

“Taraftarların büyük ilgi ve heyecanla karşıladıkları transfer haberleri hakkında açıklama yapan kulüp başkanı, isveçli yıldızın transferinin maliyetinin yüksek olması nedeniyle gerçekleşemeyeceğini belirtmiştir.”
Yukarıdaki spor haberinde sözü edilen durum, firma teorisi kısıtlarından (sınırlılıklarından) hangisiyle açıklanabilir?

A
Teknolojik kısıtlar
B
Çevresel kısıtlar
C
Bütçe kısıtları
D
Yasal kısıtlar
E
Üretim kısıtları
Soru 10

Dövüş sporları endüstrisinde, boks eldI veninin talebine ilişkin bir model oluşturulduğunda, aşağıdaki değişkenlerden hangisi bu modelde yer almaz?

A
Boks eldI veninin fiyatı
B
Tamamlayıcı bir mal olan kum torbasının fiyatı
C
Boks eldI veni üretim teknolojisindeki yenilikler
D
Boks eldI veni satın alacak tüketicilerin beklentileri
E
Boks eldI veni satın alacak tüketicilerin sayısı
Soru 11

Kayıtsızlık eğrisinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kayıtsızlık eğrisi eğimi, eğri boyunca soldan sağa gidildikçe artar.
B
Kayıtsızlık eğrileri negatif eğimlidir.
C
Orijinden uzaklaştıkça, kayıtsızlık eğrileri daha yüksek fayda düzeyini gösterir.
D
Kayıtsızlık eğrileri birbirlerini kesmezler.
E
Kayıtsızlık eğrileri orijine göre dışbükeydir.
Soru 12

Tüketici, X malının elde edilebilir olduğu bir ortamda Y malını tercih ediyorsa, Y'nin elde edilebilir olduğu bir ortamda hiçbir zaman X malını tercih etmeyecektir.
Yukarıdaki varsayım aşağıdaki hipotezlerden hangisine aittir?

A
Açıklanmış tercihler
B
Kayıtsızlık eğrileri
C
Ricardo eşitliği
D
Kardinal fayda
E
Tüketici dengesi
Soru 13

Bir şeyin insan gereksinimlerini tatmin kabiliyetine ne ad verilir?

A
Kâr
B
Fayda
C
Geçim
D
ihtiyaç
E
Gelir
Soru 14

TU ve MU ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
TU ve MU tüketim miktarının azalan fonksiyonudur.
B
MU toplam tüketim miktarının bir fonksiyonu iken TU değişen tüketim miktarının fonksiyonudur.
C
TU ve MU tüketim miktarının artan fonksiyonudur.
D
Bir malın tüketiminden sağlanan toplam tatmin TU, mal ya da hizmetten biraz fazla ya da biraz az tüketmek sonucu TU’da meydana gelen değişim ise MU’dur.
E
MU, tüketim miktarının artmasına paralel olarak TU ile birlikte artar ve azalır.
Soru 15

Talep teorisi tüketici olarak tanımladığı topluluğun nasıl davrandığını varsayar?

A
iyimser
B
Kötümser
C
Rasyonel
D
Tutarsız
E
idealist
Soru 16

Ürünün fiyatının tespiti, piyasanın üyeler arasında paylaşılması gibi konularda uygulanacak ilkeler üzerinde anlaşmaya varmış satıcılar topluluğuna ne ad verilir?

A
Sınırlı Rekabet
B
Kartel
C
Oligopol
D
Monopol
E
Tam Rekabet
Soru 17

Türkiye’de spor endüstrisinde en yaygın piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekelci Rekabet
B
Duopol
C
Anlaşmalı Oligopol
D
Tekel
E
Tam Rekabet
Soru 18

Aşağıdaki piyasa türlerinin hangisi oyun teorisi ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi açısından uygundur?

A
Monopol
B
Sınırlı Rekabet
C
Oligopol
D
Tekel
E
Tam Rekabet
Soru 19

Antrenör eğitim kurslarında başarılı olanlara eğitim kurulu tarafından antrenör lisansı verilir. Antrenörler lisans almak ve lisanslarını her yıl vize ettirmek zorundadır. Aksi takdirde o sezon içinde hiçbir kategoride görev yapamazlar.
Yukarıda sözü edilen durum piyasa giriş engellerinden hangisiyle açıklanabilir?

A
Reklam ve ürün farklılaştırmasıyla
B
Yasal engellerle
C
Ölçek ekonomileriyle
D
Patent haklarıyla
E
Ürün demetleriyle
Soru 20

Spor endüstrisinde faaliyet gösteren bir firma için; üretim miktarı (q) 3.000 birim, fiyat düzeyi (p) 5 TL, toplam sabit maliyet 4.500, toplam değişken maliyet 2.000 birim olduğuna göre bu firmanın kârı kaç TL'dir?

A
5.000
B
5.500
C
6.000
D
8.500
E
9.000
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x