Spor Ekonomisi 2016-2017 Final Sınavı

Spor Ekonomisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Spor etkinliklerine izleyici olarak katılan bireye ne ad verilir?

A
Sportif
B
Pasif katılımcı
C
Oyuncu
D
Sportmen
E
Aktif katılımcı
Soru 2

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi, spor endüstrisinde birlikte tüketilmeleri sonucu tüketiciye daha yüksek fayda sağlayan mal ve hizmetlere örnektir?

A
Pinpon topu - Koşu ayakkabısı
B
Spor ayakkabısı - Tenis raketi
C
Futbol topu - Forma
D
Badminton raketi - Eldiven
E
Tenis raketi - Tenis topu
Soru 3

Tüketici dengesi aşağıdaki eşitliklerden hangisinde sağlanır?

A
MRX=MUX
B
TUX=PX
C
TPX=TRX
D
MUX=TUX
E
MUX=PX
Soru 4

Oligopol piyasada ürün türü nasıldır?

A
Homojen veya tektir.
B
Tektir.
C
Sadece farklılaştırıİmiştır.
D
Homojen veya farkl Maştı rı Imıştı r.
E
Sadece homojendir.
Soru 5

Spor endüstrisinde faaliyet gösteren tam rekabetçi bir firma 250 birim mal üretmiş ve bunların tamamını 5 TL/birim'lik piyasa fiyatından satmıştır. Firmanın toplam maliyeti 870 TL olduğuna göre, kârı kaç TL olacaktır?

A
300
B
380
C
400
D
420
E
500
Soru 6

Profesyonel sporda oyuncuların talebini belirleyen en önemli iktisadi faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjinal maliyeti
B
Fırsat maliyeti
C
Marjinal ürün değeri
D
Geçmiş performansı
E
Döviz kuru
Soru 7

Emeğin tek alıcısı olan profesyonel spor ligi ile emeğin tek satıcısı olan sporcu sendikasının karşı karşıya geldiği piyasa türüne ne ad verilir?

A
Monopol
B
Kartel
C
Monopson
D
Oligopol
E
Çift yönlü tekel
Soru 8

Bireysel emek arz eğrisi elde edilirken kişilerin daha yüksek ücret sonucunda daha fazla çalışmayı tercih etmesi aşağıdaki faktörlerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A
ikame etkisi
B
Gelir etkisi
C
Refah etkisi
D
Gücenmiş işçi etkisi
E
ilave işçi etkisi
Soru 9

Emek piyasası dengesi ile aşağıdakilerden hangisi belirlenir?

A
Denge ücreti ve işsizlik oranı
B
Denge ücret ve istihdam düzeyi
C
işsizlik oranı ve istihdam düzeyi
D
Asgari ücret ve enflasyon oranı
E
Faiz oranı ve döviz kuru
Soru 10

Tüm işçiler için sadece bir işverenin bulunduğu emek piyasası türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekelci
B
Tekelci rekabetçi
C
Çift yönlü tekelci
D
Tam rekabetçi
E
Monopsoncu
Soru 11

Mağazadan satın alınan ithal bir forma, aşağıdaki toplam spor harcamaları türlerinden hangisi içinde değerlendirilir?

A
Spor yatırım harcaması
B
Spor ithalat harcaması
C
Spor tüketim harcaması
D
Kamusal spor harcaması
E
Spor ihracat harcaması
Soru 12

Üretim faktörlerinden sermayenin, üretimden elde ettiği gelir aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

A
Faiz geliri
B
Ücret geliri
C
Kar geliri
D
Rant geliri
E
Kaynak geliri
Soru 13

Sporun ekonomik etkilerini incelemeye yönelik çalışmaların ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaç ve kapsamın belirlenmesi
B
Sonuçların sunumu
C
Veri toplama yönteminin belirlenmesi
D
Sonuçların yorumu
E
Verilerin toplanması ve analizi
Soru 14

Devletin bir şehre kapalı yüzme havuzu yaptırması, spora yönelik toplam harcama unsurlarından hangisine örnektir?

A
Toplam spor yatırım harcaması
B
Toplam spor ihracat harcaması
C
Toplam kamu spor harcaması
D
Toplam spor ithalat harcaması
E
Toplam spor tüketim harcaması
Soru 15

Bir futbol maçına giden seyircilerin, stada girmeden önce, bir spor mağazasından tuttukları takıma ait forma satın almaları, sporun ekonomi üzerinde yarattığı kısa dönem etkilerden hangisine örnektir?

A
Dolaylı etki
B
Uyarılmış etki
C
Teşvik etkisi
D
Doğrudan etki
E
Yerel etki
Soru 16

Hükümetin; asgari ücret kanunu ile işçilere temel ihtiyaçlarını karşılayabileceklerinin altında ücret ödenmesini engelleyecek düzenlemeler getirmeleri, piyasa aksaklıklarını önlemeye yönelik hükümet düzenlemelerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A
Piyasa gücü
B
Dışsallıklar
C
Haksızlıklar
D
Doğal tekel
E
Kamu malları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi icrasını kamunun gerçekleştirdiği düzenlemelerin amaçlarından biridir?

A
Rekabetin doğru bir şekilde sağlamak işlemesini
B
Kamu kurumlan karşısında özel öncelik tanımak firmalara
C
Özel firmalar karşısında kamu kurumlarına öncelik tanımak
D
Üretilen ürünlerin homojen sağlamak olmasını
E
Üretilen ürünlerin heterojen sağlamak olmasını
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı üstünlük yasası perspektifinden yaklaşıldığında, globalleşmenin olası sonuçlarından biridir?

A
Uzmanlaşma
B
Üretilen çıktı miktarında azalma
C
Zengin ile yoksul arasındaki farkın azalması
D
Üretilen çıktı miktarının değişmemesi
E
Herkesin fakirleşmesi
Soru 19

Tröstlerin ortaya çıktığı yüzyıl ve ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
18 yüzyıl - İngiltere
B
18 yüzyıl - Portekiz
C
19 yüzyıl - Hollanda
D
19 yüzyıl - ABD
E
19 yüzyıl - ispanya
Soru 20

Aşağıdaki hükümet düzenlemesi türlerinden hangisinde hükümet, rekabetçi piyasalardaki tüketicilerin güçlerini ve hâkimiyetlerini korumaya çalışmaktadır?

A
iktisadi düzenlemede
B
Teknik düzenlemede
C
Sosyal düzenlemede
D
Siyasal düzenlemede
E
Rekabetçi düzenlemede
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x