Spor Ekonomisi 2017-2018 Vize Sınavı

Spor Ekonomisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Meek Modeli'nin Spor Eğlencesi Bölümü'nde yer almaz?

A
Tedarik
B
Profesyonel ve amatör sporlar
C
Olay
D
Turizm
E
Medya
Soru 2

Endüstri kavramı iki temel ölçüt göz önüne alınarak tanımlanır ve bu ölçütler ________ benzerlik olarak ele alınır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
teçhizatta ve fiziksel koşullarda
B
personelde ve çalışma koşullarında
C
üründe ve ekonomik aktivitede
D
sermayede ve ekonomik girdilerde
E
fiziksel ve çevresel koşullarda
Soru 3

Spora izleyen olarak katılan kişilere ne ad verilir?

A
Doğrudan katılımcı
B
Pasif katılımcı
C
Aktif katılımcı
D
Potansiyel takipçi
E
Aktif takipçi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi spor endüstrisinin bir ekonomi olarak büyümesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Bireylerin serbest zamanlarının artması
B
Sporun muhafazakar yapısı
C
Pazarlama eğilimlerinin artması
D
Kitle iletişim araçları
E
Yeni ve farklı spor etkinlikleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Üç-Sektör Modeli'ne göre Sportif Performans Bölümü'nde yer alır?

A
Medya
B
Spor tesisleri
C
Araç-gereç
D
Amatör spor
E
Sponsorluk
Soru 6

Ekonomide vergi oranlarının artırılması üretim miktarı düzeyini ________ , sübvansiyonların artması ise ________ .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
azaltır - etkilemez
B
artırır - etkilemez
C
artırır - artırır
D
azaltır - azaltır
E
azaltır - artırır
Soru 7

İktisatçıların insanların alternatifler arasında yaptıkları tercihleri açıklamada kullandıkları, kişinin karar sürecinde beklenen fayda ile katlanılan maliyet arasında bir karşılaştırma yapması anlayışına dayanan temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirsizlik ortamında karar verme
B
Optimal karar verme
C
Rasyonel karar verme
D
Belirlilik ortamında karar verme
E
Alternatifler arasından karar verme
Soru 8

Tenis topunun fiyatının artması durumunun tenis raketi talebine etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tenis raketi ve tenis topu talebi birlikte artar.
B
Tenis raketi talebi azalır.
C
Tenis raketi talebi artar.
D
Tenis raketi ve tenis topu talebi değişmez.
E
Tenis raketi talebi değişmez.
Soru 9

Futbol liginde yer alan bir oyuncu için 1 çift kramponun faydası ile 10 çift kramponun faydasının birbirinden farklı olması durumunu açıklayan fayda kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjinal fayda
B
Toplam fayda
C
Ortalama fayda
D
Değişken fayda
E
Sabit fayda
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi birlikte tüketildiklerinde daha yüksek fayda sağlayan sportif mal ve hizmetlere örnektir?

A
Voleybol topu ve fitness salonu
B
Yüzme ve dalış sporu
C
Badminton ve tenis topu
D
Koşu bandı ve tartan pist
E
Golf sopası ve golf topu
Soru 11

Kardinal Fayda Teorisi'ne göre paranın marjinal faydasının sabit olması varsayımı aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?

A
Paranın bir servet oluşturma aracı olması için
B
Paranın alışverişte kullanılabilmesi için
C
Paranın bir ödeme aracı olması için
D
Paranın bir birikim aracı olması için
E
Paranın bir ölçüm standardı olması için
Soru 12

Açıklanmış Tercihler Hipotezi Yaklaşımı aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından iktisat teorisine katılmıştır?

A
J. R. Hicks
B
P. Samuelson
C
L. VValras
D
R. J. Ailen
E
C. Menger
Soru 13

Fayda karşılaştırmasında sıralanabilirliği ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekil yaklaşım
B
Kardinal yaklaşım
C
Tümel yaklaşım
D
Ordinal yaklaşım
E
Tartıcı yaklaşım
Soru 14

Malın fiyat değişimlerinin önemli miktarlarda olduğu durumlarda, talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisiyle saptanır?

A
Yay esnekliği
B
Tamamlayıcı mal esnekliği
C
ikame esnekliği
D
Nokta fiyat esnekliği
E
Çapraz fiyat esnekliği
Soru 15


Yukarıdaki verilere göre, bu golf topu için arzın nokta fiyat esnekliği kaçtır?

A
0,55
B
0,60
C
0,75
D
1,12
E
1,30
Soru 16

Spor endüstrisinde faaliyet gösteren tekelci bir firma 160 birim mal üretmiş ve bunların tamamını (x) TL/birim'lik piyasa fiyatından satmıştır. Firmanın toplam maliyeti 1.500 TL, kârı ise 900 TL olduğuna göre, birim satış fiyatı (x)’in değeri kaç TL’dir?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 17

Ölçek ekonomileri bir__________ kavramıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kısa dönem maliyet
B
uzun dönem gelir
C
orta dönem maliyet
D
uzun dönem maliyet
E
kısa dönem gelir
Soru 18

Üretici ve tüketici artığı üzerinde bir mücadelenin söz konusu olduğu piyasa rekabeti türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretici-tüketici rekabeti
B
Üretici-üretici rekabeti
C
Tüketici-tüketici rekabeti
D
Yeni müşteri kazanma rekabeti
E
Fiyat dışı rekabet
Soru 19

Oligopol piyasada fiyat üzerindeki kontrol gücü nasıldır?

A
Ilımlı
B
Ortalama
C
Yüksek
D
Belirsiz
E
Düşük
Soru 20

Dirsekli Talep Eğrisi Modeli aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
John R. Hicks
B
A. Marshall
C
VVİlliam Stanley Jevons
D
David Ricardo
E
Paul Sweezy
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x