Spor Ekonomisi 2018-2019 Final Sınavı

Spor Ekonomisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Li, Hofacre ve Mahony (2001) tarafından tanımlanan iki sektör modelinde, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA ) destekleyici alt sektörlerden hangisi içinde yer alır?

A
Spor tesisleri ve binaları
B
Spor medyası, radyo ve kablolu yayınlar
C
Sportif mal üreticileri, toptancılar ve parakendeciler
D
Spor yönetim şirketleri
E
idari ve hukuki spor birlikleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi spor endüstrisinde pasif katılıma örnektir?

A
Dünya Hentbol Şampiyonası'nı TV kanalında izleme
B
Kurumlar arası halı saha futbol turnuvasına bir takım ile katılma
C
Hafta sonları şehir stadyumunda tempolu koşular yapma
D
Olimpiyat Oyunları'na Halter branşında katılma
E
Bir fitness merkezine üye olarak, yüzme havuzunu kullanma
Soru 3

Uzakdoğu'daki fabrikalarında çocuk işçi çalıştırdığı ortaya çıkan küresel bir spor giyim markasının ürünlerinin tüketiciler tarafından boykot edilmesi firma teorisi kısıtlarından hangisiyle açıklanabilir?

A
Ulaşılabilir kaynaklar üzerine getirilen kısıtlar
B
Sınırlı teknoloji kısıtları
C
Kamuoyunun izlenimine ilişkin kısıtlar
D
Kamusal taleplere ilişkin kısıtlar
E
Karşılıklı yükümlülüklere ilişkin kısıtlar
Soru 4

Taraftarların büyük ilgi ve heyecanla karşıladıkları transfer haberleri hakkında açıklama yapan kulüp başkanı, Brezilyalı yıldız futbolcunun transferinin bonservisinin oldukça yüksek olması nedeniyle gerçekleşemeyeceğini belirtmiştir.
Yukarıdaki spor haberinde sözü edilen durum, firma teorisi kısıtlarından (sınırlılıklarından) hangisiyle açıklanabilir?

A
Üretim kısıtları
B
Bütçe kısıtları
C
Teknolojik kısıtlar
D
Çevresel kısıtlar
E
Yasal kısıtlar
Soru 5

Bir mal ya da hizmetten daha fazla ya da daha az tüketilmesi durumunda toplam faydada meydana gelen değişime ne ad verilir?

A
Marjinal fayda
B
Toplam fayda
C
Ortalama fayda
D
Maksimum fayda
E
Minimum fayda
Soru 6

Kardinal fayda teorisinde paranın bir ölçüm standardı olarak kullanılabilmesi için gerekli varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paranın marjinal faydası ortalama faydaya eşittir.
B
Paranın marjinal faydası fiyata eşittir.
C
Paranın marjinal faydası toplam faydaya eşittir.
D
Paranın marjinal faydası sabittir.
E
Paranın marjinal faydası sıfırdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi normal üstü kâr durumunu gösterir?

A
P > ATC
B
P = TC
C
P = ATC
D
P < ATC
E
P = AVC
Soru 8

Spor endüstrisinde faaliyet gösteren tekelci bir firma 80 birim mal üretmiş ve bunların tamamını (x) TL/birim'lik piyasa fiyatından satmıştır. Firmanın toplam maliyeti 2000 TL, kârı ise 1200 TL'dir.
Yukarıdaki bilgilere göre, firmanın ürettiği malların birim satış fiyatı (x) kaç TL’dir?

A
25
B
35
C
40
D
45
E
50
Soru 9

1879 yılında Amerikan Beyzbol liginde uygulanan ________ göre, bir takım bir oyuncuyu takıma seçerse oyuncu bu takımla ücret belirlemek ve sözleşme imzalamak üzere görüşmeler yapmak durumundadır. Eğer bu takımla sözleşme imzalar ise takım oyuncu üzerinde bazı özel hakları elde etmiş olur. Oyuncu bu takım tarafından sözleşmesi feshedilmeden başka bir takımla sözleşme imzalayamaz.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
ürünün kuralına
B
rezerv kuralına
C
fiyat kırılması kuralına
D
fiyat farklılaştırması kuralına
E
sözleşme kuralına
Soru 10

İnsanların çalışmaya razı olmak için kabul edecekleri en düşük ücret düzeyine ne ad verilir?

A
Asgari ücret
B
Nominal ücret
C
Koruma ücreti
D
Reel ücret
E
Tavan ücret
Soru 11

Emek piyasasında ücretlerin yükselmesi durumunda bireyin daha fazla çalışmak istemesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A
Gelir etkisi
B
Firma etkisi
C
Toplam etki
D
Fayda etkisi
E
ikâme etkisi
Soru 12

Emeğin monopsoncu alıcısı olan profesyonel spor ligi ile emeğin tekelci satıcısı olan sporcu sendikasının karşı karşıya geldiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oligopol
B
Tekelci rekabet
C
Monopson
D
Çift yönlü tekel
E
Tam rekabet
Soru 13

Her üretim sürecinde girdi ve çıktı arasındaki fark olarak tanımladığımız, yaratılan ________ toplayarak bir ekonomide üretilerek elde edilmiş geliri, yani o ekonominin milli gelirini hesaplayabiliriz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
maliyeti
B
faydayı
C
geliri
D
kârı
E
katma değeri
Soru 14

Çarpanın rakamsal değerinin 4 olduğu bir ekonomide, devletin toplam spor harcamalarında 1200 birimlik bir artış yaratabilmek için, kaç birimlik kamu spor harcaması yapması gerekir?

A
300
B
400
C
600
D
1000
E
1200
Soru 15

Bir spor organizasyonunun gerçekleştirildiği ülkede hane halkının gelirini artırması ve dolayısıyla harcamaların artması sporun ekonomi üzerindeki etkilerinden hangisine örnektir?

A
Doğrudan etki
B
Kısa dönemli etki
C
Marjinal etki
D
Teşvik etkisi
E
Çarpan etkisi
Soru 16

Firmaların, ülkedeki mevcut sermaye stokunu artırıcı harcamalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ithalat harcaması
B
Tüketim harcaması
C
Yatırım harcaması
D
Kamu harcaması
E
ihracat harcaması
Soru 17

Ticari ve sınai işletmelerin piyasada daha güçlü olabilmek ve daha yüksek kâr elde etmek için gerek mali gerekse yönetim bakımından daha büyük kuruluşlar haline gelmelerine ne ad verilir?

A
Monopol
B
T röst
C
Tam Rekabet
D
Monopson
E
Oligopol
Soru 18

Bazı durumlarda, piyasa gücünün tek bir firmada yoğunlaşması etkinliği en yüksek seviyeye çıkartabilir.Bu durum, tüketicilerin arzuladığı çıktıların tamamının bir firma tarafından üretildiği ve ürünlerin, ayrı ayrı çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği duruma kıyasla daha ucuza satıldığı koşulların varlığında gerçekleşir.
Yukarıda sözü edilen piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monopson
B
Oligopol
C
Düapol
D
Doğal Tekel
E
Tekelci Rekabet
Soru 19

Bir ülkede çok fazla ağaç kullanılması ve çevreyi olumsuz etkilemesi nedeniyle beyzbol sopası üreten bir şirketin ürettiği sopa miktarının devlet tarafından kısıtlanması piyasa aksaklıklarını önlemeye yönelik aşağıdaki düzenlemelerden hangisi kapsamında ele alınır?

A
Doğal tekel
B
Piyasa gücü
C
Kamu malları
D
Haksızlıklar
E
Dışsallıklar
Soru 20

Gerek sporda, gerekse diğer endüstrilerde piyasaya devlet kanalıyla müdahale edilmemesi gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu gözetimi yaklaşımı
B
Laissez-faire yaklaşımı
C
Merkantilist yaklaşım
D
Kardinalistyaklaşım
E
Keynesyen yaklaşım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x