Spor Ekonomisi 2018-2019 Vize Sınavı

Spor Ekonomisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Endüstri kavramı iki temel ölçüt göz önüne alınarak tanımlanır, bu ölçütler; ________ olarak ele alınır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
fiyatlama ve pazarlama stratejisi
B
rekabet ve fiyatlama stratejisi
C
ürün ve kâr planlaması
D
istihdam ve fiyatlama stratejileri
E
üründe ve ekonomik aktivitede benzerlik
Soru 2

Bir spor organizasyonu içerisinde yer alan etkinlikleri izleyen toplam izler kitleye ne ad verilir?

A
Tekil olmayan izleyici
B
Etkinlik gönüllüleri
C
Endüstriyel katılımcı
D
Aktif katılımcı
E
Marjinal izleyici
Soru 3

Profesyonel bir sporcu için “spor katılımı” aşağıdaki katılım türlerinden hangisi kapsamındadır?

A
Süreli katılımcı
B
Aktif katılımcı
C
Pasif katılımcı
D
Özel katılımcı
E
Marjinal katılımcı
Soru 4

Hakan Bey, futbol topu üretmek için bir fabrika kurmayı planlamaktadır.
Buna göre Hakan Bey’in kuracağı fabrikanın içinde yer alacağı endüstri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal endüstri
B
Karma endüstri
C
Tek-ürünlü endüstri
D
Yatay yönlü endüstri
E
Dikey yönlü endüstri
Soru 5

Pitss, Fielding ve Miller tarafından geliştirilen üç sektör modelinde “Amatör ve Profesyonel Spor”, modelin hangi alt bölümü ile ilişkilidir?

A
Sportif Üretim
B
Sportif Tutundurma
C
Özgül Olmayan Spor Kullanımı
D
Sportif Performans
E
Sponsorluk
Soru 6

Mali açıdan ligin en iyi takımlarından biri olmamıza rağmen transfer yapmak için aradığımız yetenekte oyuncu bulamıyoruz.
Yukarıda sözü edilen durum, firma teorisi kısıtlarından (sınırlılıklarından) hangisiyle açıklanabilir?

A
Çevresel kısıtlar
B
Teknolojik kısıtlar
C
Yasal kısıtlar
D
Bütçe kısıtları
E
Üretim kısıtları
Soru 7

“Profesyonel bir sporcu, farklı bir takımda oynayabilir ancak bunu sağlamanın ön şartı bonservisinin ödenmesidir.” şeklinde tanımlanan ön şart aşağıdaki firma teorisi kısıtlarından hangisi ile açıklanır?

A
Çevre kısıtı
B
Bütçe kısıtı
C
Teknoloji kısıtı
D
Kamuoyu kısıtı
E
Yasal kısıt
Soru 8

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi, spor endüstrisinde birlikte tüketilmeleri sonucu tüketiciye daha yüksek fayda sağlayan mal ve hizmetlere örnektir?

A
Spor ayakkabısı - Tenis raketi
B
Tenis raketi - Tenis topu
C
Pinpon topu - Koşu ayakkabısı
D
Badminton raketi - Eldiven
E
Futbol topu - Forma
Soru 9

iktisatçılar piyasada alınan üretim, tüketim ve diğer iktisadi karar süreçlerini açıklarken ________ kullanırlar. Böylece ifade edilen ekonomik ilişkinin daha kolay anlaşılmasını sağlarlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
fırsat maliyeti
B
ekonomik model
C
ekonomik kârı
D
marjinal ilişkiyi
E
kâr maksimizasyonunu
Soru 10

Gelir düzeyi artarken talebi azalan mal ya da hizmetlere ne ad verilir?

A
Tamamlayıcı Mal
B
Lüks Mal
C
Normal Mal
D
ikâme Mal
E
Düşük Mal
Soru 11

Bir şeyin insan gereksinimlerini tatmin kabiliyetine ne ad verilir?

A
ihtiyaç
B
Kâr
C
Geçim
D
Fayda
E
Gelir
Soru 12


El işçiliği ile üretilen bir çift boks eldiveni, piyasada sadece M, R, Y ve Z tarafından talep edilmektedir. M, R, Y, Z isimli müşterilerin, sözü edilen boks eldiveni çiftleri ile ilgili talep miktarları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre; fiyat düzeyi 11 iken boks eldiveni çiftleri için piyasa talebi kaçtır?

A
10
B
15
C
18
D
37
E
41
Soru 13

TU ve MU ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mal ve hizmetin son tüketim birimlerinin TU'da oluşturduğu değişim MU'dur.
B
MU, tüketim miktarının artmasına paralel olarak TU ile birlikte artar ve azalır.
C
TU ve MU tüketim miktarının azalan fonksiyonudur.
D
MU toplam tüketim miktarının bir fonksiyonu iken TU değişen tüketim miktarının fonksiyonudur.
E
TU ve MU tüketim miktarının artan fonksiyonudur.
Soru 14

I. Malın tatmin ettiği gereksinimin doğası
II. Ülkenin gelir düzeyi
III. Zaman
Yukarıdakilerden hangileri talebin gelir esnekliğini belirleyen temel faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Tüketici, X malının elde edilebilir olduğu bir ortamda Y malını tercih ediyorsa, Y'nin elde edilebilir olduğu bir ortamda hiçbir zaman X malını tercih etmeyecektir.
Yukarıdaki varsayım aşağıdaki hipotezlerden hangisine aittir?

A
Kayıtsızlık eğrileri
B
Kardinal fayda
C
Tüketici dengesi
D
Açıklanmış tercihler
E
Ricardo eşitliği
Soru 16

Bir satın alma işleminde, tüketicinin ödemeye razı olduğu maksimum fiyatın, piyasada gerçekleşen satış fiyatının üzerinde olması sonucu tüketicinin avantajına oluşan fazla değeri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretici artığı
B
Tüketici artığı
C
Tüketim maliyeti
D
Üretim maliyeti
E
Piyasa maliyeti
Soru 17

Alıcılar arasında rekabetin varlığı nedeniyle ilgili malın fiyatının artması durumunda oluşan rekabet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketici-tüketici rekabeti
B
Üretici-tüketici rekabeti
C
Üretici- üretici rekabeti
D
Serbest rekabet
E
Sınırlı rekabet
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi firmaların piyasaya girişini zorlaştıran faktörlerden (piyasa giriş engellerinden) biri değildir?

A
Ölçek ekonomileri
B
Yasal engeller
C
Homojen bilgi
D
Patentler
E
Ürün farklılaştırması
Soru 19

Tam rekabet piyasasında ürün türü nasıldır?

A
Tektir.
B
Homojen veya farklılaştırılmıştır.
C
Sadece farklılaştırılmıştır.
D
Sadece homojendir.
E
Homojen veya tektir.
Soru 20

Spor endüstrisinde faaliyet gösteren tam rekabetçi bir firma 90 birim mal üretmiş ve bunların tamamını 5 TL/birim'lik piyasa fiyatından satmıştır. Firmanın toplam maliyeti 200 TL'dir.
Yukarıdaki bilgilere göre bu firmanın kâr ya da zararı kaç TL'dir?

A
200 TL zarar
B
250 TL zarar
C
250 TL kâr
D
320 TL zarar
E
450 TL kâr
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x