Spor Finansmanı 2015-2016 Final Sınavı

Spor Finansmanı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlave nakit akımları, basitçe nasıl hesaplanır?

A
Dönem sonu net kârına, amortisman tutarı eklenerek
B
Aktif varlıklara, pasif varlıklar eklenerek
C
Arz ve talep miktarı belirlenerek
D
Dönen varlıklara, duran varlıklar eklenerek
E
Kısa vadeli borçlara, orta vadeli borçlar eklenerek
Soru 2

Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Para piyasası
B
Forward piyasa
C
Cari piyasa
D
Spot piyasa
E
Sermaye piyasası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işletme kasasında ya da bankalarda bulunan ve istenildiğinde değer kaybına maruz kalmadan paraya çevrilebilen varlıkları ifade eder?

A
Kâr yedekleri
B
Kısa vadeli borçlar
C
Hazır değerler
D
Uzun vadeli borçlar
E
Ödenmiş sermaye
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yeni hisse senetlerini öncelikli olarak satın alma hakkı sağlar?

A
Rüçhan hakkı
B
Leasing
C
Franchising
D
Forfating
E
Katılma belgesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan temel parametrelerden biri değildir?

A
Harcama tutarı
B
Otofinansman olanağı
C
Ekonomik ömür
D
Beklenen verim
E
Hurda değer
Soru 6

Teknolojik gelişmeyi takip ederek maliyet avantajı sağlamak amacıyla yapılan yatırımlara ne ad verilir?

A
Genişleme yatırımları
B
Stratejik yatırımlar
C
Komple yeni yatırımlar
D
Modernizasyon yatırımları
E
Yenileme yatırımları
Soru 7

Sermaye bütçelemesi kararlarında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmaktadır?

A
Asit-test oranı
B
Brüt çalışma sermayesi
C
Net çalışma sermayesi
D
Cari oran
E
Nakit akımları ve risk
Soru 8

Yatırım tutarı 1.500.000 Türk Lirası olan bir proje yıllık 600.000 Türk Lirası net nakit girişi sağlayacağına göre, bu yatırımın geri ödeme süresi kaç yıldır?

A
1
B
1,5
C
2,5
D
4
E
8
Soru 9

Hisse başına ödenmiş kâr payı 0,12 Türk Lirası olan bir spor işletmesinin hisse senetlerinin piyasa fiyatı 6 Türk Lirası ise, bu spor işletmesinde dağıtılan kâr payının her sene %10 artması durumunda özsermaye maliyeti kaçtır?

A
0,10
B
0,12
C
0,14
D
0,16
E
0,18
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi finansal kaldıraç derecesinin hesaplanmasında kullanılan verilerden biridir?

A
Faiz ve vergi öncesi kâr
B
Beta katsayısı
C
iç kârlılık oranı
D
Net gelir oranı
E
Net faaliyet geliri oranı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sermaye maliyetinin minimum olduğu borç - özkaynak bileşimini ifade eder?

A
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
B
Marjinal sermaye yapısı
C
Optimal sermaye yapısı
D
Optimal kâr marjı
E
Kârlılık endeksi
Soru 12

Yabancı kaynak seviyesini artırarak, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin düşürülemeyeceğini savunan sermaye yapısı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Net gelir yaklaşımı
B
Net faaliyet geliri yaklaşımı
C
Net çalışma sermayesi yaklaşımı
D
Net bugünkü değer yaklaşımı
E
Netleştirme yaklaşımı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin azalması, bir faaliyet döneminde elde bulundurulacak nakit seviyesinin artmasına neden olur?

A
Stokları elde tutma süresinin
B
Tahvil sayısının
C
Hisse senedi sayısının
D
Stok devir hızının
E
Alacakları tahsil süresinin
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi nakit bulundurmanın yararlarından biri değildir?

A
Beklenmeyen olaylara karşı hazırlıklı olmak
B
Bankalarla iyi ilişkiler kurmak
C
Ödemeleri zamanında yapmak
D
Alışlarda nakit ıskontosundan yararlanmak
E
Hisse senedi ihraç maliyetlerini düşürmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki para giriş ve çıkışlarının sağlıklı bir biçimde görülmesini sağlar?

A
Menkul kıymet piyasası doğrusu
B
Nakit bütçesi
C
Sermaye piyasası doğrusu
D
Kaldıraç oranı
E
Stratejik plan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi rutin işletme faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeleri karşılayabilmek amacıyla tutulan nakdi ifade eder?

A
ihtiyat nedeniyle elde tutulan nakit
B
Spekülasyon nedeniyle elde tutulan nakit
C
Korunma nedeniyle elde tutulan nakit
D
ihtiyaç nedeniyle elde tutulan nakit
E
Güven nedeniyle elde tutulan nakit
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi spor işletmelerinin halka açılarak borsada işlem görmesinin faydalarından biri değildir?

A
Kartel ve tröst haline gelinmesi
B
ikincil halka arz imkânı elde edilmesi
C
Likidite sağlanması
D
Finansman sağlanması
E
Kurumsallaşma sürecinin hızlanması
Soru 18

Spor kulüpleri tarafından toplu konut üretimi ya da otopark işletmeciliği yapılması, aşağıdaki büyüme türlerinden hangisine örnektir?

A
Holdinge
B
Füzyona
C
Dikey büyümeye
D
Yatay büyümeye
E
Çapraz büyümeye
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla işletmenin ekonomik yönden ve hukuken tek bir işletme haline gelmesini ifade eder?

A
Füzyon
B
Trading
C
Çeşitlendirme
D
Sinerji
E
Kümelenme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi spor işletmelerini büyümeye yönelten etkenlerden biri değildir?

A
Rekabeti azaltmak
B
ikame maliyetlerinin altındaki aktifleri satmak
C
Değerli sınai haklara sahip olmak
D
Vergi yasalarından yararlanmak
E
Finansman kolaylığı elde etmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x