Spor Finansmanı 2015-2016 Vize Sınavı

Spor Finansmanı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal fonksiyonlar arasında yer almaz?

A
Yatırım kararları
B
Arz ve talep
C
Finansman kararları
D
Finansal denetim
E
Finansal analiz
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi piyasa etkinliğinin ölçümünü sağlamaktadır?

A
Finansal kaldıraçta beklenen oran
B
Başabaş noktasının sağlanması
C
Bankaların açık pozisyonları
D
Faaliyet kaldıracındaki beklenen oran
E
Yeni bir bilginin fiyata yansıma hızı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir spor işletmesindeki temsil (acenta) problemini ifade eder?

A
Talebin arzdan fazla olması
B
Satışların beklenenden daha az gerçekleşmesi
C
Yöneticiler ve hissedarlar arasında menfaat çatışması olması
D
Faaliyet kaldıracının pozitif olması
E
Arzın talepten yüksek olması
Soru 4

Bir spor kulübü tasarrufunu %12 faizle bankaya yatırmıştır. Enflasyon oranı %8 ise, bu yatırımın reel faiz oranı yüzde kaçtır?

A
2,9
B
3,7
C
4,2
D
4,8
E
5,4
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi spor kulüplerinin gider kalemlerinden biri değildir?

A
Medya giderleri
B
Bakım giderleri
C
Sigorta primleri
D
Yönetici ücretleri
E
Seyahat giderleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların şekil ve içeriğinin değişiminde kullanılan ekonomik fonksiyonlardan biridir?

A
Koordinasyon ve yöneltme
B
Hammadde olanakları
C
Dışa bağımlılığın giderilmesi
D
Çeşitlendirme ile riskin azaltılması
E
Yarı mamul maliyetleri
Soru 7

Fon arz edenlerle fon talep edenleri bir araya getiren ve fon transferini etkinleştirmek için kurulan kurumlara ne ad verilir?

A
Mali kurum
B
Yatırım şirketi
C
Aracı kurum
D
Portföy şirketi
E
Kalkınma bankası
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi fon transfer türlerinden biridir?

A
Nakit olmayan fon transferi
B
Dolaylı fon transferi
C
Kapalı fon transferi
D
Açık fon transferi
E
Özel fon transferi
Soru 9

Likidite sağlamak, kredi kullandırmak, bilgi maliyetlerini düşürmek ve tasarruf düzeyini belirlemek aşağıdakilerden hangisinin fonksiyonu olabilir?

A
Finansal sistemin
B
Turizm sektörünün
C
Spor işletmelerinin
D
Spor organizasyonlarının
E
Spor müsabakalarının
Soru 10

Ulusal ve uluslararası finansal sisteme ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uluslararası finansal piyasalarda finansal aracılar bulunmaktadır.
B
Uluslararası finansal sistemde belgeler daha çeşitlidir.
C
Uluslararası finansal sistem, ulusal finansal sistemin gelişmesini sağlar.
D
Uluslararası finansal piyasalarda işlem hacmi daha düşüktür.
E
Uluslararası finansal sistem, ulusal sistemin bir üst sistemidir.
Soru 11

Bir spor işletmesinde dönen varlıklar 110.000 Türk Lirası, stoklar 10.000 Türk Lirası ve kısa vadeli yabancı kaynaklar 10.000 Türk Lirası ise, likidite oranı kaçtır?

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi finansal analizde kullanılan tekniklerden biri değildir?

A
Oran analizi
B
Yatay analiz
C
Devre analizi
D
Trend analizi
E
Dikey analiz
Soru 13

Fiyat - kazanç oranı (F/K) hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Hisse başına kâr
B
Hisse başına risk
C
Hisse başına borç
D
Hisse başına toplam kaynak
E
Hisse başına faaliyet kaldıracı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli finansman kaynakları arasında yer almaz?

A
Forfaiting
B
Çek- senet
C
Euro krediler
D
Taksitli donatım kredileri
E
Finansal kiralama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi sahiplerinin haklarından biri değildir?

A
Faiz geliri hakkı
B
Oy hakkı
C
Rüçhan hakkı
D
Kârdan pay alma hakkı
E
Yönetime katılma hakkı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi satıcı kredilerinin büyüklüğünü, koşullarını ve vadesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Satıcının mali gücü
B
Alıcının mali gücü
C
Aracı kurum sözleşmesi
D
Piyasa koşulları
E
Malın ekonomik niteliği
Soru 17

Bir yatırım malının kullanım hakkının, belirli kiralar karşılığında kiracıya devredildiği finansman tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Factoring
B
Swap
C
Forfaiting
D
Leasing
E
Frachising
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi leasing işleminin avantajlarından biri değildir?

A
Kredi riskinin kiralayana devredilmesi
B
Yüzde yüz finansman sağlaması
C
Ödeme esnekliğine sahip olması
D
Vergi avantajı sağlaması
E
Teminat ihtiyacını asgariye indirmesi
Soru 19

Anonim şirketlerin uzun vadeli kaynak ihtiyacını karşılamak için çıkardıkları borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırım fonu
B
Tahvil
C
Hisse senedi
D
Factoring
E
Hazine bonosu
Soru 20

Gelir tablosunda brüt satışlardan, satışlardan indirimlerin düşülmesiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A
Olağan kâra
B
Faaliyet kârına
C
Dönem net kârına
D
Brüt satış kârına
E
Net satışlara
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x