Spor Finansmanı 2016-2017 Final Sınavı

Spor Finansmanı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerinde finans yöneticisinin görevleri arasında yer almaz?

A
Yönetim kuruluna düzenli aralıklarla finansal rapor hazırlamak
B
Çalışanların maaş bordroları ile gelir vergisi ödemelerini kontrol etmek
C
Spor örgütüne yatırımcı aramak ve bulmak
D
Finansal olarak tüm hesapları tutmak
E
Bütçe hazırlamak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin temel işlevleri arasında yer almaz?

A
Bilginin aktarılması
B
Fon transferinin sağlanması
C
Riskin paylaşılması
D
Kredilerin derecelendirilmesi
E
Likidite sağlanması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir spor örgütünün varlıklarını ne derece etkin kullandığını gösteren oranlarından biridir?

A
Cari oran
B
Stok devir hızı
C
Du Pont oranı
D
Asit test oranı
E
Kaldıraç oranı
Soru 4

G&N Spor A.Ş. hisse başına 300 Dolardan yıllık 120 Dolar kâr payı ödeyeceği imtiyazlı hisse senedi ihraç etmiştir. İhraç maliyetleri 16 Dolar olduğuna göre, G&N Spor A.Ş.'nin imtiyazlı hisse senedinin maliyeti yüzde kaçtır?

A
22,25
B
29,65
C
32,88
D
38,69
E
42,25
Soru 5

Geri alma tahhüdü ile satış yapma esasına dayanan, sabit getirili ve kısa vadeli yatırım aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlığa dayalı menkul kıymet
B
Otofinansman
C
Repo
D
Finansman bonosu
E
Teçhizat kredisi
Soru 6

Spor kulüplerinin, daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli fon sağlayabilmek için başvurdukları kaynak yaratma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye piyasalarına açılmak
B
Düşük derecelendirilmiş fonlara yönelmek
C
Kitle iletişim araçlarının kullanımını artırmak
D
Transferleri çoğaltmak
E
Para piyasalarından fon sağlamak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kâr amacı gütmeden gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin finansmanında kullanılan fon kaynaklarından biri değildir?

A
Üye aidatları
B
Bağışlar
C
Sponsorluk gelirleri
D
Reklam gelirleri
E
Sportif eşya satış gelirleri
Soru 8

Spor işletmelerinin, ileride oluşabilecek riskler nedeniyle yatırım kararlarını alırken öncelikle dikkat etmeleri gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olimpiyatlardaki başarıların değerlendirilmesi
B
Antrenör sayısının belirlenmesi
C
Sporcuların kalitesinin değerlendirilmesi
D
Yatırımın riski ile getirisinin karşılaştırılması
E
Federasyon sayısının belirlenmesi
Soru 9

I. Endüstride sınırlı sayıda işletme olması
II. Fiyat belirleme konusunda işletmelerin etkili olması
III. Mal ve hizmet farklılaştırılması yapılması
IV. Piyasaya giriş ve çıkışlar konusunda engellerin olması
Yukarıdaki ifadeler hangi piyasa türünün temel özellikleridir?

A
Tam rekabet piyasası
B
Oligopol piyasası
C
Faktör piyasası
D
Emek piyasası
E
Sermaye piyasası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi spor endüstrisinde kullanılan 4 C fiyatlama stratejisinin temel öğeleri arasında yer almaz?

A
Teknoloji
B
Tüketici
C
Rekabet
D
işletme
E
iklim
Soru 11

Ekonomik maliyeti oluşturan öğeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Açık maliyet ve örtük maliyet
B
Toplam maliyet ve fırsat maliyeti
C
Toplam maliyet ve ortalama maliyet
D
Açık maliyet ve fırsat maliyeti
E
Toplam maliyet ve marjinal maliyet
Soru 12

Bir futbol karşılaşmasının bilet fiyatlarındaki %10’luk artış, bilet satışlarını %5 düşürmüşse, bu karşılaşmanın bilet fiyatları için nasıl bir talep esnekliği söz konusudur?

A
Birim esnek talep
B
Esnek talep
C
inelastik talep
D
Sonsuz esnek talep
E
Sıfır esnek talep
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi futbol kulüplerinin halka arz yoluyla sağlayacağı faydalardan biri değildir?

A
Tanınma
B
Profesyonelleşme
C
Fon sağlama
D
Kurumsallaşma
E
Küçülme
Soru 14

Gerçekleştirilen eylemlerin çevre tarafından kabul görmesini sağlamak, örgütlerin kurumsallaşma amaçlarından hangisini ifade eder?

A
Uyumlu olmak
B
Meşrulaşmak
C
istikrar kazanmak
D
işletme kaynaklarını artırmak
E
Tahmin edilebilirlik kazanmak
Soru 15

Engelli bireylerin ziyaret edilmesi, sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde sportif etkinlikler düzenlenmesi ve sağlıklı ürünlerin tüketimini destekleyen etkinlikler yapılması spor örgütlerinde kurumsallaşmanın hangi unsuruyla ilgilidir?

A
Yetki devri
B
Kurumsal çevreye uyum
C
Toplumsal değer ve normlara uyum
D
Kurumsal sosyal sorumluluk
E
Biçimsel faaliyet yapısı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerini büyümeye yönelten temel faktörlerden biri değildir?

A
Spor eğitiminin artması
B
Spor seyircisinin azalması
C
Sporun küreselleşmesi
D
Teknolojinin gelişmesi
E
Yeni spor etkinliklerinin ortaya çıkması
Soru 17

Türkiye'de mali ve idari olarak tam özerk bir yapıda olan spor branşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Futbol
B
Basketbol
C
Voleybol
D
Tenis
E
Golf
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “Oynamak İçin Konakla iş modelinin unsurlarından biri değildir?

A
Etkinlik yönetimi
B
Operasyon
C
Muhasebe
D
Etkinlik programlama
E
İş/Ticaret geliştirme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi amatör spor kulüplerinin finansal gelir kalemlerinden biri değildir?

A
Bilet satışı
B
Reklam geliri
C
Bağış
D
Oyuncu transfer geliri
E
iddia geliri
Soru 20

Kamu kurumlarının sportif yatırımları çoğunlukla hangi sistemle işletilir?

A
Döner sermaye
B
Kooperatif
C
Vakıf
D
iktisadi idari işletme
E
Limitet şirket
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x