Spor Finansmanı 2016-2017 Vize Sınavı

Spor Finansmanı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerinde maliyet hesapları yapılırken dikkate alınması gereken kalemlerden biri değildir?

A
Basılı materyaller
B
Kira, elektrik, su
C
Organizasyon düzenleme
D
Tesis bakım, yapım ve onarımı
E
Bağışlar
Soru 2

İşletmelerin gelecek dönemlerde oluşacak gelir ve giderleri ile planladıkları faaliyetler için gerekli olan fonların belirtildiği tabloya ne ad verilir?

A
Bilanço
B
Bütçe
C
Gelir-gider tablosu
D
Finansal rapor
E
Fon akım tablosu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir spor örgütünün finansal ilkeleri arasında yer almaz?

A
Paydaşlara karşı sorumluluk gereği şeffaf bir finansal protokol geliştirmek
B
Yatırım fırsatlarını doğru değerlendirmek ve alınan kurumsal desteğin miktarını artırmak
C
Kamu ve özel kaynaklardan gelen gelirlere olan bağımlılığı azaltmak
D
Milli takım seviyesinde sporcular yetiştirmek
E
Stratejik öncelikler doğrultusunda, gelir kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin parasal olmayan yani varlığa dönük finansal amaçlarından biridir?

A
Toplam geliri maksimize etmek
B
Kârı maksimize etmek
C
Bankalarla düzenli ilişkilerde bulunmak
D
Nakit akımını maksimize etmek
E
Belirli bir satış düzeyine ulaşmak
Soru 5

Sporda finansal döngünün aşamaları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve birlikte verilmiştir?

A
Planlama - Bütçeleme - Yürütme ve muhasebe - Değerlendirme ve raporlama
B
Bütçeleme - Yürütme ve muhasebe -Değerlendirme - Raporlama
C
Planlama - Vizyon oluşturma - Bütçeleme -Değerlendirme ve raporlama
D
Planlama - Yürütme - Raporlama Bütçeleme
E
Vizyon oluştrma - Planlama - Yürütme ve muhasebe - Bütçeleme - Değerlendirme ve raporlama
Soru 6

Gelecek dönemde yapılması planlanan bir spor tesisi için gerekli olacak tüm malzemelerin satış fiyatlarının bugünden sabitlenip, söz konusu malzeme teslimlerinin ileri bir vadede yapılması şeklinde işleyen piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil piyasalar
B
Para piyasaları
C
Spot piyasalar
D
Sermaye piyasaları
E
Vadeli piyasalar
Soru 7

Sezonluk olarak gelir akışı olan spor işletmelerinin oluşturacakları portföyün, finansman açısından öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerekir?

A
Uzun vadeli yatırım araçlarından oluşması
B
Likiditesi yüksek menkul kıymetleri içermesi
C
Spekülatif menkul kıymetleri içermesi
D
Arbitraj olanağının olması
E
Dolaylı finansman sağlaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi spor endüstrisinin büyümesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Spor malzemelerinin fiyatlarının düşmesi
B
Sporun globalleşmesi
C
insanların boş zamanlarının artması
D
Spor endüstrisi üzerinden pazarlamaya yönelik stratejilerin artması
E
Spor endüstrisindeki firmaların kârlarının artması
Soru 9

Fenerbahçe spor klübünün halka arz kapsamında, hisse senetlerinin Borsa İstanbul üzerinden satışını sağlayarak yeni bir stadyum inşaatına başlaması, aşağıdaki finansman türlerinden hangisine örnektir?

A
Otofinansman
B
Arbitraj
C
Sermaye transferi
D
Dolaylı finansman
E
Doğrudan finansman
Soru 10

Devletin, spor finansmanında kullandığı temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa süreli sermaye hareketleri
B
Hisse senedi getirileri
C
Hazine bonoları
D
Tahviller
E
Vergiler
Soru 11

Aşağıdaki bilanço kalemlerinden hangisi diğerlerine göre daha az likittir?

A
Hazır değerler
B
Duran varlıklar
C
Ticari alacaklar
D
Stoklar
E
Kasa
Soru 12

Bir spor örgütünün dönen varlıkları 500 TL, duran varlıkları 600 TL ve toplam borçları 400 TL ise, özkaynakları kaç TL olur?

A
400
B
500
C
700
D
800
E
1.100
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir spor işletmesinin hazırladığı nakit bütçesinin, nakit çıkışları bölümünde yer almaz?

A
Sponsorluk gelirleri
B
Oyuncu ücretleri
C
Yönetici ücretleri
D
Sigorta primleri
E
Seyahat giderleri
Soru 14

Bir spor örgütünün belirli bir dönem sonunda elde ettiği gelirler ile bu gelirleri elde etmek için katlandığı giderleri gösteren mali tabloya ne ad verilir?

A
Fon akım tablosu
B
Bilanço
C
Likidite tablosu
D
Gelir tablosu
E
Kâr dağıtım tablosu
Soru 15

Bir spor örgütünün kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçen oranlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal yapı oranları
B
Kârlılık oranları
C
Likidite oranları
D
Du Pont oranları
E
Faaliyet oranları
Soru 16

Bir spor örgütü hissedarlarının, sermaye artırımına sahip oldukları paylarla orantılı olarak öncelikli katılım hakkına ne ad verilir?

A
Gelir hakkı
B
Rüçhan hakkı
C
Temettü hakkı
D
Oy kullanma hakkı
E
Franchising hakkı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerinde yatırım kararı verilirken kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Net bugünkü değer
B
Kârlılık endeksi
C
iç kârlılık oranı
D
Geri ödeme süresi
E
Sponsorluk endeksi
Soru 18

Bir spor örgütü, hisse başına 1.800 Dolardan yıllık 18 Dolar kâr payı ödeyeceği adi hisse senedi ihraç etmiştir. Kâr payının yıllık büyüme oranı %14 ise, bu spor örgütünün adi hisse senedinin maliyeti yüzde kaçtır?

A
12
B
13
C
14
D
15
E
16
Soru 19

Bir spor örgütü yöneticisi, aşağıda net bugünkü değerleri ( NBD ) verilen yatırım projelerinden hangisini tercih etmelidir?

A
NBD1 = 4,54
B
NBD2 = 0
C
NBD3 = -0,19
D
NBD4 = -1,98
E
NBD5 = -5,17
Soru 20

G&N Spor A.Ş. %7 faiz oranı üzerinden 100.000 Dolar borç kullanmıştır. Vergi oranı %25 ise, bu borcun G&N Spor A.Ş.’ye maliyeti yüzde kaçtır?

A
3,75
B
4,15
C
5,25
D
6,65
E
7,96
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x