Spor Finansmanı 2017-2018 Vize Sınavı

Spor Finansmanı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerinde finansal muhasebe gider kalemlerinden biridir?

A
Aidatlar
B
Yeme-içme
C
Devlet fonları
D
Bilet satışı
E
Olimpik dayanışma fonu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerinde finansal planlama yaparken bilinmesi gereken temel kavramlardan biri değildir?

A
Örgütsel davranış
B
Zaman aralığı
C
Kaynakların dağıtımı
D
Odak noktası
E
Maliyet hesapları
Soru 3

Anonim şirketlerde işletme sermayesine katkı karşılığında çıkarılan ve sahibine ortaklık hakkı veren değerli evraklara ne ad verilir?

A
Bütçe
B
Finansal araç
C
Hisse senedi
D
Fon
E
Bono
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerinde finansal yönetimin doğru bir şekilde yapılması için dikkate alınması gereken husulardan biri değildir?

A
Finansal yönetim döngüsünün takip edilmesi
B
Tüm yönetim kurulu üyelerinin finansal yönetim sürecindeki sorumluluklarını iyi bilmesi ve rolünün farkında olması
C
Yönetim kademelerinde bulunan kişilerin, finansla ilgili terimlerin farkında olması ve bilmesi
D
Spor örgütünün tüm finansal yönetimi konusunda bir kişinin mutlaka sorumluluk üstlenmesi
E
Milli takım seviyesinde sporcular yetiştirilmesi
Soru 5

Sporda finansman yönetiminde aşağıdakilerden hangisi genellikle yönetim kurulunun sorumluluğundadır?

A
Raporlama
B
Değerlendirme
C
Yürütme
D
Planlama
E
Muhasebe
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan finansmanın temel unsurları arasında yer almaz?

A
Hane halkı
B
Aracılar
C
işletmeler
D
Devlet
E
Dış dünya
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi spor endüstrisinin büyümesinde etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A
Spor endüstrisi üzerinden pazarlamaya yönelik stratejilerin artması
B
Boş zamanın artması
C
Sporun yerel bir endüstri halinde gelişmesi
D
Spor yönetimi yeteneğinin artması
E
Sporun ve rekreasyon faaliyetlerinin profesyonel düzeyde artması
Soru 8

Spor endüstrisinde yer alan spor klüplerinin en önemli finansman geliri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sponsorluk
B
Kredi
C
Halka açılma
D
Leasing
E
Bono ve tahvil
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların paraya dönüşme hızını ifade eder?

A
Geri ödenebilirlik
B
Getiri
C
Bölünebilirlik
D
Volatilite
E
Likidite
Soru 10

Gelecekte oluşabilecek risklerin bugünden satın alınmasına yönelik olarak şekillenen piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borsa
B
ikincil piyasalar
C
Birincil piyasalar
D
Vadeli piyasalar
E
Spot piyasalar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir spor örgütünün varlıklarını ne derece etkin kullandığını ölçen oranlardan biridir?

A
Nakit oranı
B
Alacak devir hızı
C
Asit test oranı
D
Piyasa değeri / Defter değeri
E
Net kâr marjı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli finansman kaynaklarından biri değildir?

A
Finansman bonoları
B
Kısa süreli banka kredileri
C
Forfaiting
D
Factoring
E
Repo
Soru 13

Bir spor örgütünün satışları gelecek dönem için 300 TL olarak hedeflenmiştir. Sektörün öz kaynak devir hızı oranı 3 ise, bu spor örgütünün proforma bilançosunda gelecek döneme ait öz kaynak kalemi kaç TL olur?

A
25
B
75
C
100
D
600
E
900
Soru 14

Aşağıdaki bilanço kalemlerinden hangisi diğerlerine göre daha likittir?

A
Demirbaşlar
B
Ticari alacaklar
C
Stoklar
D
Maddi olmayan duran varlıklar
E
Hazır değerler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir spor işletmesi için yapılan nakit bütçesinin, nakit çıkışları bölümünde yer almaz?

A
Seyahat giderleri
B
Amortismanlar
C
Yönetici ücretleri
D
Sigorta primleri
E
Oyuncu ücretleri
Soru 16

Yatırım projelerini değerlendirme yöntemlerinden biri olan kârlılık endeksinde ( KE ) karar kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

A
KE < 0
B
KE > 0
C
KE < 1
D
KE > 1
E
KE = 5
Soru 17

İstenen getiri oranı %12 ise, spor örgütü finans yöneticisi aşağıda iç kârlılık oranı (İKO) değerleri verilen yatırım projelerinden hangisini tercih etmelidir?

A
İKO1 = %14,54
B
İKO2 = %11,17
C
İKO3 = %1,98
D
İKO4 = %0
E
İKO5 = -%19,11
Soru 18

Nil Spor A.Ş. hisse başına 250 Dolardan yıllık 25 Dolar kâr payı ödeyeceği adi hisse senedi ihraç etmiştir. Nil Spor A.Ş. için adi hisse senedinin maliyeti %22 ise, kâr payının yıllık büyüme oranı yüzde kaçtır?

A
4
B
6
C
8
D
10
E
12
Soru 19

Bir spor örgütünün finans yöneticisi, aşağıda TL bazında net bugünkü değerleri verilen yatırım projelerinden hangisini tercih etmelidir?

A
1 Proje = 500.000
B
2 Proje = 350.000
C
3 Proje = 170.000
D
4 Proje = -150.000
E
5 Proje = -200.000
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi adi hisse senetlerinin sermaye maliyetinin hesaplanmasında en çok kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Başabaş modeli
B
Karar ağacı yaklaşımı
C
Bileşik kaldıraç modeli
D
Finansal varlıkları fiyatlama modeli
E
Belirlilik eşiti yaklaşımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x