Spor Finansmanı 2018-2019 Final Sınavı

Spor Finansmanı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif tarafında yer almaz?

A
Dönen varlıklar
B
Maddi duran varlıklar
C
Maddi olmayan duran varlıklar
D
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
E
Duran varlıklar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin temel işlevleri arasında yer almaz?

A
Likidite sağlanması
B
Fon transferinin sağlanması
C
Bilginin aktarılması
D
Riskin paylaşılması
E
Kredilerin derecelendirilmesi
Soru 3

Du Pont analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işletme yöneticilerinin başarısını ölçer.
B
işletmede kârlılığın nereden ve hangi oranda kaynaklandığını belirler.
C
işletmenin likidite durumunu belirler.
D
işletmede müşteri memnuniyetini artıran faaliyetleri belirler.
E
işletmede borçlanma artışına neden olan faaliyetleri belirler.
Soru 4

Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri 400 TL ve maliyeti 200 TL olan bir yatırım projesinin kârlılık endeksi kaçtır?

A
0,5
B
1,25
C
2
D
2,45
E
3
Soru 5

Kısa süreli finansman kaynakları genellikle ne için kullanılır?

A
Dönen varlıkların finansmanı
B
Yabancı kaynakların azaltılması
C
Sermaye yapısının güçlendirilmesi
D
Özkaynakların finansmanı
E
Stok devir hızının düşürülmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin borçlanma yoluyla sağladıkları fonları ifade eder?

A
Temettü
B
Yatırım harcamaları
C
Finansman
D
Yedek akçeler
E
Yabancı kaynaklar
Soru 7

Bankaların, belirli teminat karşılığında firmalara açtığı limitler çerçevesinde kullanılan kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta vadeli tonlama
B
Rotatif krediler
C
Otofinansman
D
Repo
E
Teçhizat kredisi
Soru 8

Kısa vadeli getiri sağlayan ve geri alma taahhüdü ile yapılan satış işlemi olarak tanımlanan sabit getirili yatırım aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Opsiyon
B
Kliring
C
Forfaiting
D
Repo
E
Barter
Soru 9

Spor işletmelerinin, herhangi bir fiyat değişimi karşısında tüketicilerin vereceği tepkiye bağlı olarak fiyat belirlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnekliğe bağlı fiyatlama stratejisi
B
Prestije bağlı fiyatlama stratejisi
C
Maliyete bağlı fiyatlama stratejisi
D
Fiyat kırılmasına bağlı fiyatlama stratejisi
E
Talebe bağlı fiyatlama stratejisi
Soru 10

Bir spor işletmesi için kâr, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Satışlar - Ortalama maliyet
B
Toplam hasılat - Ortalama maliyet
C
Toplam hasılat - Toplam maliyet
D
Toplam hasılat - Marjinal maliyet
E
Ortalama maliyet - Marjinal maliyet
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebini etkileyen temel değişkenler arasında yer almaz?

A
Malın fiyatı
B
Tamamlayıcı malların fiyatı
C
Gelir
D
ikâme malların fiyatı
E
Vergiler
Soru 12

Q = f (L, K, T, t) üretim fonksiyonunda L emeği, K sermayeyi, T doğal kaynakları ve t teknojiyi ifade etmekte olup, üretim bu faktörlerin bir fonksiyonu olarak tanımlanır. Üretim sürecinde kullanılan girdilerin maliyeti ve ürün fiyatlama süreci karşılıklı etkileşim içerisindedir.
Bu durumda, üretimde kullanılan birim emek başına ödenen ücretin artmasının öncelikli olası etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verimliliğin artması
B
Ürün fiyatının artması
C
Üretim faktörleri arasındaki ikâmenin artması
D
Toplam üretimin artması
E
Ortalama üretimin artması
Soru 13

Ast-üst ilişkilerinin belirtildiği organizasyon şemasının ve yazılı görev tanımlarının olması, faaliyetlerin belgelerle kayıt altına alınması ve raporlama sisteminin düzgün bir şekilde işlemesi kurumsallaşmanın hangi unsuru ile ilgilidir?

A
Biçimsel organizasyon yapısı
B
Yetki devri
C
Profesyonelleşme
D
Şeffaflık ve hesap verebilirlik
E
Kurumsal sosyal sorumluluk
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerini büyümeye yönelten temel faktörlerden biri değildir?

A
Spor eğitiminin artması
B
Teknolojinin gelişmesi
C
Spor etkinliklerinin azalması
D
Spor ürünlerinin artması
E
Sporun küreselleşmesi
Soru 15

Spor örgütlerinin, kurumsal çevrelerindeki fon sahibi kurumlar ve düzenleyici otoriteler tarafından kabul görmek üzere belli yapı ve uygulamaları benimsemelerine ne ad verilir?

A
Kurumsal sosyal sorumluluk
B
Kurumsal çevreye uyum
C
Yetki devri
D
Biçimsel faaliyet yapısı
E
Toplumsal değer ve normlara uyum
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi halka açılmanın futbol kulüplerine sağlayacağı faydalardan biri değildir?

A
Kurumsallaşması
B
Profesyonelleşmesi
C
Fon sağlaması
D
Piyasa değerinin tespit edilmesi
E
Kredibilitesinin düşmesi
Soru 17

UEFA’nın kulüplerin finansal durumlarını düzeltmek için uyguladığı kriterlere ne ad verilir?

A
UEFA wide world of sport kriterleri
B
UEFA mali fair-play kriterleri
C
UEFA yönetsel fair-play kriterleri
D
UEFA finansal fair-play kriterleri
E
UEFA futbolcu fair-play kriterleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi amatör spor kulüplerinin gider kalemlerinden biri değildir?

A
TV yayın giderleri
B
Tesis kira giderleri
C
Oyuncu ücretleri
D
Seyahat ve konaklama giderleri
E
Donanım ve malzeme giderleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Spor Genel Müdürlüğü'nün bütçesindeki giderler arasında yer almaz?

A
Personel giderleri
B
Cari giderleri
C
Ar-Ge giderleri
D
Sermaye giderleri
E
Mal ve hizmet alımı giderleri
Soru 20

Türkiye’de futbol kulüplerinin tescilinden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
UEFA
B
Milli Olimpiyat Komitesi
C
Spor Genel Müdürlüğü
D
Türkiye Futbol Federasyonu
E
Gençlik ve Spor Bakanlığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x