Spor Finansmanı 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Spor Finansmanı 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir spor örgütünün olimpiyat komitesi, federasyon ya da kulüp yapısında olması farketmeksizin, stratejik planı içerisinde mutlaka ________ belirlemesi gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
finansal yönetim ilkelerini
B
paydaşlarının kazancını
C
kaynaklarının maliyetini
D
yatırımlarının getirisini
E
muhasebe sistemini
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerinde maliyet hesapları yapılırken dikkate alınması gereken kalemler arasında yer almaz?

A
Kira, elektrik, su vb. giderler
B
Basılı materyal giderleri
C
Organizasyon düzenleme giderleri
D
Tesis bakım ve onarım giderleri
E
Bağışlar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerinde finansal yönetimin doğru bir şekilde yapılması için dikkate alınması gereken husulardan biri değildir?

A
Yönetim kademelerinde bulunan kişilerin, finansla ilgili terimlerin farkında olması ve bilmesi
B
Tüm yönetim kurulu üyelerinin finansal yönetim sürecindeki sorumluluklarını iyi bilmesi ve rolünün farkında olması
C
Milli takım seviyesinde sporcular yetiştirilmesi
D
Finansal yönetim döngüsünün takip edilmesi
E
Spor örgütünün tüm finansal yönetimi konusunda bir kişinin mutlaka sorumluluk üstlenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların paraya dönüşme hızını ifade eder?

A
Bölünebilirlik
B
Geri ödenebilirlik
C
Volatilite
D
Likidite
E
Getiri
Soru 5

Spor endüstrisinde yer alan spor klüplerinin en önemli finansman geliri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leasing
B
Sponsorluk
C
Kredi
D
Halka açılma
E
Bono ve tahvil
Soru 6

Gelecek dönemde yapılması planlanan bir spor tesisi için gerekli olacak tüm malzemelerin satış fiyatlarının bugünden sabitlenip, söz konusu malzeme teslimlerinin ileri bir vadede yapılması şeklinde işleyen piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vadeli piyasalar
B
Sermaye piyasaları
C
Para piyasaları
D
Spot piyasalar
E
Birincil piyasalar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir spor işletmesinin hazırladığı nakit bütçesinin, nakit çıkışları bölümünde yer almaz?

A
Oyuncu ücretleri
B
Seyahat giderleri
C
Sigorta primleri
D
Yönetici ücretleri
E
Sponsorluk gelirleri
Soru 8

Bir spor örgütünün dönen varlıkları 400.000 TL ve cari oranı 2 ise, kısa vadeli yabancı kaynakları kaç TL'dir?

A
100.000
B
150.000
C
200.000
D
300.000
E
400.000
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir spor örgütünün gereksinim duyduğu finansal kaynakları sağlamak için başvurduğu yöntemlerden biri değildir?

A
Dağıtılmayan kârlar yoluyla fon sağlamak
B
Borçlanmak
C
Adi hisse senedi ihraç etmek
D
Personelin maaş ödemelerini ertelemek
E
imtiyazlı hisse senedi ihraç etmek
Soru 10

Bir spor örgütü yöneticisi aşağıdaki kârlılık endeksi değerlerinden hangisine sahip olan yatırım projesini kabul etmelidir?

A
0,1
B
0,25
C
0,50
D
0,75
E
1,5
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi spor organizasyonları ve spor kulüplerinin gelir kaynaklarını artırmak için başvurdukları uygulamalardan biridir?

A
Amatör kulüp sayısını düşürmek
B
Markalaşabilmek
C
Sporcu transferini artırmak
D
Sponsorluk giderini azaltmak
E
Spor tesislerine üye olmak
Soru 12

Kuruluş aşamasında işletmeyi faaliyete geçiren girişimci ya da ortakların kendi öz varlıklarından işletmeye tahsis ettikleri maddi ve maddi olmayan ekonomik değerlere ne ad verilir?

A
Öz kaynak
B
Yabancı kaynak
C
Kredi
D
Menkul kıymet
E
Uzun vadeli fon
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi spor işletmelerinde ihtiyaç duyulan fonların veya paranın en uygun kaynaklardan sağlanmasını ve en ekonomik şekilde kullanılmasını ifade eder?

A
Sermaye artırımı
B
Temel analiz
C
Finansman
D
Sponsorluk
E
Yatırım
Soru 14

Spor endüstrisinde fiyatı belirleyen aşağıdaki faktörlerden hangisi devletin piyasa fiyatlarına ilişkin müdahalelerini, piyasa fiyatları üzerine yapılan vergi gibi kamu düzenlemelerini ve genel ekonomik durumu ifade eder?

A
Tüketici
B
Rekabet
C
Talep
D
iklim
E
Arz
Soru 15

İşletme kârının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjinal fayda ile marjinal maliyet arasındaki farktır.
B
Toplam hasılat ile toplam farktır. maliyet arasındaki
C
Toplam fayda ile toplam farktır. maliyet arasındaki
D
Toplam hasılat ile arasındaki farktır. ortalama maliyet
E
Ortalama hasılat ile arasındaki farktır. ortalama fayda
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerini büyümeye yönelten temel faktörlerden biri değildir?

A
Spor seyircisinin azalması
B
Sporun küreselleşmesi
C
Teknolojinin gelişmesi
D
Yeni spor etkinliklerinin ortaya çıkması
E
Spor eğitiminin artması
Soru 17

Spor işletmelerinin hisse senetlerinin, çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satılmasına ne ad verilir?

A
Büyüme
B
Şeffaflaşma
C
Ticarileşme
D
Halka arz
E
Kurumsallaşma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin büyüme göstergelerinden biri değildir?

A
Personel sayısı
B
Muhasebe kayıt sistemi
C
Üretim hacmi
D
Satış hacmi
E
Faaliyet sayısı
Soru 19

Türkiye Futbol Federasyonu bütçesinde en yüksek paya sahip gelir kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim gelirleri
B
Maddi duran varlık gelirleri
C
Profesyonel futbol gelirleri
D
Cari gelirler
E
Amatör futbol gelirleri
Soru 20

Kamu kurumlarının sportif yatırımları çoğunlukla hangi sistemle işletilir?

A
iktisadi idari işletme
B
Vakıf
C
Kooperatif
D
Limitet şirket
E
Döner sermaye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x