Spor Finansmanı 2018-2019 Vize Sınavı

Spor Finansmanı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir spor örgütünün olimpiyat komitesi, federasyon ya da kulüp yapısında olması farketmeksizin, stratejik planı içerisinde mutlaka ________ belirlemesi gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
muhasebe sistemini
B
paydaşlarının kazancını
C
kaynaklarının maliyetini
D
yatırımlarının getirisini
E
finansal yönetim ilkelerini
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin parasal olmayan finansal amaçlarından biridir?

A
Kârı maksimize etmek
B
Toplam geliri maksimize etmek
C
Bankalarla düzenli ilişkilerde bulunmak
D
Nakit akımını maksimize etmek
E
Belirli bir satış düzeyine ulaşmak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerinde maliyet hesapları yapılırken dikkate alınması gereken kalemler arasında yer almaz?

A
Tesis bakım ve onarım giderleri
B
Basılı materyal giderleri
C
Organizasyon düzenleme giderleri
D
Bağışlar
E
Kira, elektrik, su vb. giderler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi spor örgütlerinde finans yöneticisinin görevleri arasında yer almaz?

A
Spor örgütüne yatırımcı aramak ve bulmak
B
Düzenli aralıklarla yönetim kuruluna finansal rapor hazırlamak
C
Bütçe hazırlamak
D
Finansal olarak tüm hesapları tutmak
E
Çalışanların maaş bordroları ve gelir vergisi ödemelerini kontrol etmek
Soru 5

Spor finasmanında finansal döngünün aşamaları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Vizyon oluşturma - Planlama - Muhasebe -Bütçeleme - Raporlama
B
Planlama - Bütçeleme - Yürütme ve muhasebe - Değerlendirme ve raporlama
C
Planlama - Yürütme - Raporlama Bütçeleme
D
Vizyon oluşturma - Bütçeleme - Yürütme -Değerlendirme
E
Planlama - Vizyon oluşturma - Bütçeleme -Raporlama
Soru 6

Bir şirket tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin, birincil piyasada fiyat garantisi ile satılmak üzere bir yatırım bankasına devredilmesine ne ad verilir?

A
Leasing
B
Kısa süreli borçlanma
C
Aracılık yüklenimi
D
Arbitraj
E
Dolaylı finansman
Soru 7

Finansal sistemin doğrudan veya dolaylı olarak fonların bir havuzda toplanarak daha etkin yerlere yöneltilmesini sağlaması hangi işlevi ile ilgilidir?

A
Finansal piyasalardaki rekabeti artırması
B
Likiditeyi artırması
C
Finansal riski azaltması
D
işletmelerin kârlılığını artırması
E
Tasarrufların gömülenme eğilimini azaltması
Soru 8

Spor işletmelerinin finansman kaynakları arasında, diğer endüstrilerde yer alan işletmelerin finansman kaynaklarından farklı olan ve spor işletmelerinin ticari gelirlerinde en büyük payı alan finansman biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahvil ihracı
B
Sponsorluk
C
Leasing
D
Halka açılma
E
Kredi alma
Soru 9

Gelecek dönemde yapılması planlanan bir spor tesisi için gerekli olacak tüm malzemelerin satış fiyatlarının bugünden sabitlenip, söz konusu malzeme teslimlerinin ileri bir vadede yapılması şeklinde işleyen piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vadeli piyasalar
B
Spot piyasalar
C
Para piyasaları
D
Sermaye piyasaları
E
Birincil piyasalar
Soru 10

Beşiktaş spor kulübünün alt yapı yatırım harcamalarını finanse etmek amacıyla halka arz yoluyla Borsa İstanbul’da hisse senedi satışı yapması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Kamu finansmanına
B
Özel finansmana
C
Finansal kiralamaya
D
Dolaylı finansmana
E
Doğrudan finansmana
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir spor örgütünün varlıklarını ne derece etkin kullandığını gösteren faaliyet oranlarından biridir?

A
Nakit oranı
B
Kaldıraç oranı
C
Fiyat/kazanç oranı
D
Asit-test oranı
E
Stok devir hızı
Soru 12

Bir spor örgütünün dönen varlıkları 400.000 TL ve cari oranı 2 ise, kısa vadeli yabancı kaynakları kaç TL'dir?

A
100.000
B
150.000
C
200.000
D
300.000
E
400.000
Soru 13

Faaliyete bulunduğu sektörün özkaynak devir hızı oranı 4 olan bir spor işletmesinin, gelecek döneme ait proforma bilançosunda özkaynakları 200.000 TL olduğuna göre, tahmini satışları kaç TL olarak belirlenmiştir?

A
600.000
B
650.000
C
700.000
D
800.000
E
900.000
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir spor örgütünün uzun vadeli finansman kaynaklarından biridir?

A
Tahvil
B
Finansman bonosu
C
Varlığa dayalı menkul kıymet
D
Factoring
E
Repo
Soru 15

Bir spor örgütünün finansal analizinde trend analizi tekniğinin uygulanabilmesi için en az kaç yıllık bilanço ya da gelir tablosu verisi gereklidir?

A
2
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 16

Bir spor örgütü yöneticisi aşağıdaki kârlılık endeksi değerlerinden hangisine sahip olan yatırım projesini kabul etmelidir?

A
0,1
B
0,25
C
0,50
D
0,75
E
1,5
Soru 17

Başlangıç yatırım tutarı 700.000 TL olan ve 7 yıl boyunca sırasıyla 20.000 TL, 80.000 TL, 300.000 TL, 200.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 350.000 TL gelir getirmesi beklenen bir projenin geri ödeme süresi kaç yıldır?

A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir spor işletmesinin spor merkezi yatırımı kararı verirken kullanabileceği yöntemlerden biridir?

A
Gordon değerleme yöntemi
B
Barter yöntemi
C
Rotatif değerleme yöntemi
D
iç kârlılık oranı yöntemi
E
Oranlar yöntemi
Soru 19

(X) spor işletmesinin sermaye yapısı ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sermaye Bileşenleri-Maliyet Ağırlık
Borç %5 %30
imtiyazlı Hisse Senedi %9 %10
Adi Hisse Senedi %14 %60
Bu bilgilere göre, (X) spor işletmesinin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yüzde kaçtır?

A
5,1
B
10,8
C
11,2
D
17,3
E
22,5
Soru 20

Vergilerin olduğu bir ortamda borcun maliyeti nasıl hesaplanır?

A
Borcun maliyeti = Faiz oranı x (1 - Vergi oranı)
B
Borcun maliyeti = Vergi oranı x (1 / Faiz oranı)
C
Borcun maliyeti = Faiz oranı x (1 + Vergi oranı)
D
Borcun maliyeti = Vergi oranı / (1 - Faiz oranı)
E
Borcun Maliyeti = Faiz oranı x (1 / Vergi oranı)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x